Målgruppsinsikter som är smartare, djupare och – förstås – mer insiktsfulla.

Målgruppsinsikter ger verksamheten fart framåt. Vare sig det gäller att belysa en avvikelse som ger upphov till nya möjligheter, att planera och prognostisera kampanjer eller att få en översikt över kundernas resa.

Gå på djupet med målgruppsinsikter.

Alla insikter är inte likadana. Det beror på att deras kvalitet är beroende av kvaliteten på underliggande data. Och de är ofta ofullständiga. Men om ni kan sammanställa alla era målgruppsdata från webbläsarcookies till kund-ID:n och fylla i luckorna med externa data får ni en av de viktigaste komponenterna för bättre kundinsikter – den eftertraktade helhetsbilden av kunden.

Sedan behöver ni förstklassiga och heltäckande rapporter. Ni behöver verktyg som klarar allt från att lyfta fram målgruppssegment och överlappningar till att jämföra DSP:er för att optimera programmatiska medieinköp och spåra resultatet över flera olika datakällor.

När allt detta kombineras kan ni få mer djupgående insikter utifrån beteenden i både traditionella och nya kanaler, som exempelvis beacons, sakernas internet, OTT-enheter och digitalboxar. På så sätt kan ni fatta smartare beslut vad gäller optimering och målinriktning och få kunderna att röra sig framåt på konverteringsvägen.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Det är bara med Adobe Audience Manager ni kan se kunderna med nya ögon. Med hjälp av målgruppsrapporter kan ni få en djupare och mer korrekt förståelse för era målgrupper. Ni kan hitta trender och tendenser, lära er om nya möjliga segment och matchningar och mycket mer. Vi har också kraftfulla rapporter för utgivare, så att de som jobbar med annonsförsäljning kan få en djupare förståelse för målgrupperna och optimera segmenteringen därefter.

Ni kan också sammanställa data från Adobe Analytics, som ingår i Adobe Experience Cloud, för att få ännu mer robusta och kompletta rapporter så att ni kan optimera er marknadsföring och få oöverträffade kundinsikter.

Beställ en demo

”En fantastisk upplevelse börjar faktiskt med data. Vi använder Adobe Audience Manager som vårt centrala datalager, det fungerar som grund för våra kundinsikter.”

Gordon Ho, Senior Vice President för Global Marketing and North America Sales, Princess Cruises

Funktioner för målgruppsinsikter

Målmarknadssegmentering

Gruppera profiler i segment med Segment Builder så att ni kan inrikta er på era mest värdefulla användare och mäta ett segments population i realtid och förbättra kampanjresultatet.

Datasekretesskontroller

Använd inbyggda kontroller för att förhindra att data aktiveras på sätt som kanske bryter mot integritetspolicyer eller användaravtal. Ni styr hur data används och vilka datakällor och mål som kan kopplas till personligt identifierbar information.

Målgruppsanalys

Få oöverträffad kundinsikt med dubbelriktad dataöverföring i realtid från Adobe Analytics. I målgruppsanalysen sammanförs två källor och ni får därmed mer robust och komplett rapportering med resultat på segmentnivå så att ni kan utveckla ännu bättre optimeringar.

Utforska andra fördelar

Realtidsåtgärder

Målgruppssegmentering


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.