Bättre målgruppssegmentering leder till bättre relationer.

Målgruppssegmentering handlar om att dela upp marknaden i mindre grupper baserat på olika kriterier. Det är grunden för alla kampanjer. Men användarna kommer och går, och ni behöver mer avancerade metoder för att fortsätta leverera det perfekta budskapet till exakt rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Kasta ut gamla traditionella segment. Ta in nya friska segment.

Ända sedan internet föddes har data oupphörligt strömmat in till marknadsförarnas servrar. För att få grepp om det hela skapades målgruppssegmentering, där olika målgrupper klumpades ihop huvudsakligen utifrån demografiska data. Det gav viss ledning att gruppera kunder baserat på ålder, kön och inkomst, men det fanns också många brister.

Nu när mängden data ökar exponentiellt finns det en möjlighet att utnyttja de här nya källorna och få bukt med bristerna hos den gamla typen av målgruppssegmentering. Den nya målgruppssegmenteringen tar hänsyn till att kunderna rör sig mellan olika enheter och kanaler. Genom att samla alla dessa interna och externa data på ett och samma ställe kan ni skapa en komplett och mångfasetterad profil. Och samtidigt uppfylla alla stränga förordningar om integritet och sekretess. 

Tack vare våra robusta profiler kan ni definiera segment baserat på beteende, personliga intressen, unika behov och mycket mer. Och när ni använder funktionerna för avancerad målgruppssegmentering kan ni fokusera era marknadsföringsinsatser på kunden med oöverträffad flexibilitet och kontroll.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

I Adobe Audience Manager har vi förnyat målgruppssegmenteringen med hjälp av online- och offlinedata för att skapa värdefulla segment baserat på beteende. Användaridentiteter från olika enheter och kontaktytor sammanförs samtidigt som ni kan hämta in data från befintliga integreringar, till exempel ledande dataleverantörer, onboardingleverantörer, annonsservrar och enhetsgrafer.

Med hjälp av Adobe Sensei och Audience Manager kan ni utöka er räckvidd genom att hitta likartade målgrupper. Och tack vare den smidiga integreringen med andra Adobe Experience Cloud-lösningar, som Analytics, Advertising Cloud och Campaign, kan ni importera era målgrupper och få en oöverträffad, mångfasetterad bild av era kunder.

Begär en demo

”Med Adobes lösningar kan WestJet nå kunder med relevanta och övertygande kampanjer, som ökar konverteringsgraden och förbättrar gästernas upplevelse online.”

Jason Wiegand, chef för digital analys och optimering, WestJet

Funktioner i målgruppssegmentering

Målgruppsanalys

Få oöverträffad kundinsikt med dubbelriktad dataöverföring i realtid från Adobe Analytics. I målgruppsanalysen sammanförs två källor och ni får därmed mer robust och komplett rapportering med resultat på segmentnivå så att ni kan utveckla ännu bättre optimeringar.

Audience Marketplace

På vår privata och säkra marknadsplats kan ni enkelt köpa eller sälja data från andra aktörer och ingå samarbetsavtal med andra företag.

Adresserbara målgrupper

Visa överlappningen mellan målgruppen och den valda målinriktningsplattformen, t.ex. en DSP, så att ni kan prognostisera och planera kampanjer innan ni aktiverar segment. Det finns även möjlighet att dela data med mål som exempelvis annonstjänster, DSP:er och annonsnätverk.

Utforska andra fördelar

Datahanteringsplattform

Målgruppsinsikter


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.