https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/audience-manager-benefits

Bättre målgruppssegmentering leder till bättre relationer.

Målgruppssegmentering handlar om att dela upp marknaden i mindre grupper baserat på olika kriterier. Det är grunden för alla kampanjer. Men användarna kommer och går, och ni behöver mer avancerade metoder för att fortsätta leverera det perfekta budskapet till exakt rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

The data that plays together stays together.

Kasta ut gamla traditionella segment. Ta in nya friska segment.

Ända sedan internet föddes har data oupphörligt strömmat in till marknadsförarnas servrar. För att få grepp om det hela skapades målgruppssegmentering, där olika målgrupper klumpades ihop huvudsakligen utifrån demografiska data. Det gav viss ledning att gruppera kunder baserat på ålder, kön och inkomst, men det fanns också många brister.

Nu när mängden data ökar exponentiellt finns det en möjlighet att utnyttja de här nya källorna och få bukt med bristerna hos den gamla typen av målgruppssegmentering. Den nya målgruppssegmenteringen tar hänsyn till att kunderna rör sig mellan olika enheter och kanaler. Genom att samla alla dessa interna och externa data på ett och samma ställe kan ni skapa en komplett och mångfasetterad profil. Och samtidigt uppfylla alla stränga förordningar om integritet och sekretess.

Tack vare våra robusta profiler kan ni definiera segment baserat på beteende, personliga intressen, unika behov och mycket mer. Och när ni använder funktionerna för avancerad målgruppssegmentering kan ni fokusera era marknadsföringsinsatser på kunden med oöverträffad flexibilitet och kontroll.

The data that plays together stays together.

Adobe kan hjälpa er.

I Adobe Audience Manager har vi förnyat målgruppssegmenteringen med hjälp av online- och offlinedata för att skapa värdefulla segment baserat på beteende. Användaridentiteter från olika enheter och kontaktytor sammanförs samtidigt som ni kan hämta in data från befintliga integreringar, till exempel ledande dataleverantörer, onboardingleverantörer, annonsservrar och enhetsgrafer.

Med hjälp av Adobe Sensei och Audience Manager kan ni utöka er räckvidd genom att hitta likartade målgrupper. Och tack vare den smidiga integreringen med andra Adobe Experience Cloud-lösningar, som Analytics, Advertising Cloud och Campaign, kan ni importera era målgrupper och få en oöverträffad, mångfasetterad bild av era kunder.

Beställ en demo

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-audience-manager