Sätt fart på era data och agera i realtid.

Att kunna reagera i realtid kan vara skillnaden mellan att vinna en livslång kund eller att förlora dem till en konkurrent. När ni slipper föråldrade manuella processer och kan agera i realtid med er datahanteringsplattform kan ni också dra fördel av era data och insikter efterhand som ni får dem och leverera optimala upplevelser vid rätt tidpunkt.

När ni blir fartsugna finns vi här.

Det kostar på att hänga med i dagens höga tempo. Det finns oerhörda mängder med data. Men för data som analyseras kan de insikter de ger redan vara föråldrade när rapporten publiceras. Traditionella datahanteringsplattformar gör saken värre. Många av dessa hanterar bara statiska data och kan inte utnyttja fördelarna med realtidsuppdateringar.

För att ni ska kunna agera i realtid i er marknadsföring måste ni ha en modern och upplevelsebaserad datahanteringsplattform – en plattform som klarar dataöverföring i realtid och kan integreras med mål som kan ta emot data på studs. Ni behöver också källor för realtidsdata liksom verktyg för att analysera dem och få insikter. Slutligen behöver ni funktioner för att agera meningsfullt och skapa nya segment, uppdatera kundinformation, rikta om er till en population och mycket mer – allt i realtid.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe Audience Manager spårar kundbeteenden i realtid. Med dessa data kan ni få insikter i realtid och skicka nya, uppdaterade segment till dussintals mål via överföring från server till server. 

Vår lookalike-modellering drivs av Adobe Sensei och är bland de snabbaste som finns, så att ni snabbt kan identifiera och utöka er räckvidd. Och tack vare det inbyggda Audience Lab, branschens första A/B-testning för segment, kan ni äntligen mäta hur effektiva era segment är och leverera resultat i realtid.

Beställ en demo

”En fantastisk upplevelse börjar faktiskt med data. Vi använder Adobe Audience Manager som vårt centrala datalager, det fungerar som grund för våra kundinsikter.”

Gordon Ho, Senior Vice President för Global Marketing and North America Sales, Princess Cruises

Funktioner för realtidsåtgärder

Realtidsmål

Aktivera dussintals mål som stöder överföring av segmentinformation i realtid. Försäkra er om att kunduppgifter uppdateras så snart kunden besöker eller utför något på er webbplats, så att ni alltid kan nå dem vid rätt tidpunkt.

Lookalike-modellering

Nå fler än era kärnkunder och hitta nya, unika och värdefulla målgrupper baserat på externa data med vår egen TraitWeight-algoritm, som drivs av Adobe Sensei.

Målgruppsanalys

Få oöverträffad kundinsikt med dubbelriktad dataöverföring i realtid från Adobe Analytics. I målgruppsanalysen sammanförs två källor och ni får därmed mer robust och komplett rapportering med resultat på segmentnivå så att ni kan utveckla ännu bättre optimeringar.

Utforska andra fördelar

Målgruppsinsikter

Datahanteringsplattform


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.