AI-driven e-post

Adobe Campaign, som drivs av Adobe Sensei, analyserar och förutspår öppningsfrekvens, optimal sändningstidpunkt och troligt kundbortfall baserat på statistik om tidigare engagemang.


Utnyttja era data på bästa sätt för att öka kundengagemanget.

Inkorgarna svämmar över av e-postmeddelanden som alla slåss om kundernas uppmärksamhet, och ni vill skicka ett e-postmeddelande med en lockande ämnesrad vid rätt tidpunkt så att kunden bara måste läsa det. Samtidigt vill ni inte överhopa kunderna med alltför många meddelanden.

För att öka kundengagemanget kan ni utnyttja Adobe Sensei för att förutsäga den bästa tidpunkten för utskick till varje mottagare. Med Adobe Campaign kan ni också filtrera efter kunder som förutspås välja bort era meddelanden baserat på deras historik.

Se hur det fungerar.

Prediktiv tidpunktsoptimering för sändning (NYTT)
Adobe Campaigns prediktiva tidpunktsoptimering för sändning, som stöds av AI för kundresan, förutsäger den bästa tidpunkten att skicka e-post till varje individ i en kampanj för att maximera engagemang och förbättra e-postkampanjens avkastning på investeringen.

Prediktiv engagemangsbedömning (NYTT
Adobe Campaigns prediktiva engagemangsbedömning som stöds av AI för kundresan identifierar på ett intelligent sätt vilken engagemangsnivå som kunderna föredrar för att bättre kunna målinrikta och personalisera meddelanden för ökad konverteringsgrad och kundlojalitet.

Visa relaterade funktioner.

E-posttestning

Utforma A/B-testning för e-postmeddelanden i tre olika varianter för att avgöra vilken version som har störst effekt på kunderna.** Förhandsgranska sedan hur meddelandet ser ut på fler än 70 olika klienter (webben, mobilen och e-post).

Triggade e-postmeddelanden

Automatisera e-postsvar från Campaign eller integrera med Adobe Analytics för att trigga anpassade återmarknadsföringsmejl baserat på individuella användaråtgärder.

Dynamiskt innehåll

Leverera personaliserat innehåll på individuell basis utifrån regler som anges för varje mottagare.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.