AI-driven e-post

Adobe Campaign, som drivs av Adobe Sensei, analyserar och förutspår öppningsfrekvens, optimal sändningstidpunkt och troligt kundbortfall baserat på statistik om tidigare engagemang.


Utnyttja era data på bästa sätt för att öka kundengagemanget.

Inkorgarna svämmar över av e-postmeddelanden som alla slåss om kundernas uppmärksamhet, och ni vill skicka ett e-postmeddelande med en lockande ämnesrad vid rätt tidpunkt så att kunden bara måste läsa det. Samtidigt vill ni inte överhopa kunderna med alltför många meddelanden.

För att öka kundengagemanget kan ni utnyttja Adobe Sensei för att förutse vilka ämnesrader som får bäst gensvar hos målgruppen redan innan ni skickar något mejl. Och med Adobe Experience Platform får ni utökade funktioner som hjälper er att förutse när det är bäst att skicka meddelandet till varje mottagare för att de ska interagera med er. Med Adobe Campaign kan ni också filtrera efter kunder som förutspås välja bort era meddelanden baserat på deras historik.

Se hur det fungerar.

Prediktiv tidpunktsoptimering för sändning (NYTT)
Adobe Campaigns prediktiva tidpunktsoptimering för sändning, som stöds av AI för kundresan, förutsäger den bästa tidpunkten att skicka e-post till varje individ i en kampanj för att maximera engagemang och förbättra e-postkampanjens avkastning på investeringen.

Prediktiv engagemangsbedömning (NYTT
Adobe Campaigns prediktiva engagemangsbedömning som stöds av AI för kundresan identifierar på ett intelligent sätt vilken engagemangsnivå som kunderna föredrar för att bättre kunna målinrikta och personalisera meddelanden för ökad konverteringsgrad och kundlojalitet.

Läs mer om AI-driven e-post i Adobe Campaign.

Öka era öppningsfrekvenser.

Besök Adobes blogg och läs den här artikeln om hur AI-driven e-post leder till högt engagemang och bättre leveransgrad.

Läs mer

Öka personaliseringen, öka engagemanget.

Läs vår dokumentation för att hitta nya sätt att personalisera ämnesraderna i er e-post och odla era relationer till kunderna.

 

Öka personaliseringen, öka engagemanget.

Läs vår dokumentation för att hitta nya sätt att personalisera ämnesraderna i er e-post och odla era relationer till kunderna.

 

Visa relaterade funktioner.

E-posttestning

Utforma A/B-testning för e-postmeddelanden i tre olika varianter för att avgöra vilken version som har störst effekt på kunderna.** Förhandsgranska sedan hur meddelandet ser ut på fler än 70 olika klienter (webben, mobilen och e-post).

Triggade e-postmeddelanden

Automatisera e-postsvar från Campaign eller integrera med Adobe Analytics för att trigga anpassade återmarknadsföringsmejl baserat på individuella användaråtgärder.

Dynamiskt innehåll

Leverera personaliserat innehåll på individuell basis utifrån regler som anges för varje mottagare.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.