AI-driven e-post

Adobe Campaign, som drivs av Adobe Sensei, analyserar och förutspår öppningsfrekvens, optimal sändningstidpunkt och troligt kundbortfall baserat på statistik om tidigare engagemang.


Utnyttja era data på bästa sätt för att öka kundengagemanget.

Inkorgarna svämmar över av e-postmeddelanden som alla slåss om kundernas uppmärksamhet, och ni vill skicka ett e-postmeddelande med en lockande ämnesrad vid rätt tidpunkt så att kunden bara måste läsa det. Samtidigt vill ni inte överhopa kunderna med alltför många meddelanden.

För att öka kundengagemanget kan ni utnyttja Adobe Sensei för att förutse vilka ämnesrader som får bäst gensvar hos målgruppen redan innan ni skickar något mejl. Och med Adobe Experience-plattformen får ni utökade funktioner som hjälper er att förutse när det är bäst att skicka meddelandet till varje mottagare för att de ska interagera med er. Med Adobe Campaign kan ni också filtrera efter kunder som förutspås välja bort era meddelanden baserat på deras historik.

Se hur det fungerar.

Optimering av prediktiv sändningstidpunkt (NYHET)
Maximera kundengagemanget med hjälp av Adobe Sensei genom att skicka e-post till varje mottagare vid den tidpunkt då de förutses vilja interagera mest med er utifrån historiska data.

Prediktiva ämnesrader
Förutse öppningsfrekvenser baserat på längd, attityd och relevans för att veta vad ni kan förvänta er av nästa e-postkampanj.

Prediktiv kundbortfallshantering (NYHET
Minska kundbortfallet med hjälp av Adobe Sensei genom att filtrera bort kunder från meddelanden på ett smart sätt så att ni inte skickar fler än vad mottagaren tål, något som skiljer sig åt mellan olika personer.

Läs mer om AI-driven e-post i Adobe Campaign.

Öka era öppningsfrekvenser.

Besök Adobes blogg och läs den här artikeln om hur AI-driven e-post leder till högt engagemang och bättre leveransgrad.

Läs mer

Börja med ämnesraden.

Titta på den här videon om hur Adobe Sensei, vårt ramverk med AI och maskininlärning, skapar engagemang.

Titta nu

Öka personaliseringen, öka engagemanget.

Läs vår dokumentation för att hitta nya sätt att personalisera ämnesraderna i er e-post och odla era relationer till kunderna.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

E-posttestning

Utforma och kör A/B-testning på ett stort antal meddelandevarianter och skicka automatiskt den bästa varianten till hela populationen.

Triggade e-postmeddelanden

Automatisera e-postsvar från Campaign eller integrera med Adobe Analytics för att trigga anpassade återmarknadsföringsmejl baserat på individuella användaråtgärder.

Dynamiskt innehåll

Konfigurera regler som definierar vilket innehåll varje kund ser i sitt e-postmeddelande.

Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.