https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-features

Integrering med Adobe Analytics

Skicka data från Adobe Campaign till Adobe Analytics och använd data från Analytics direkt i Campaign. På så sätt blir det lättare att förstå er e-post i förhållande till era övriga digitala marknadsföringsaktiviteter, identifiera nya och värdefulla målgrupper och trigga meddelanden utifrån statistiskt signifikanta interaktioner.

____________________________________________________

Analysera det här. Förstå det där. Det verkar rimligt.

Flerkanalsmarknadsförarna behöver kunna skapa flerkanaliga rapporter och förstå attribuering efter sista klickningen. Men marknadsförings- och analyssystem är ofta helt separata system, vilket innebär att det är svårt att analysera, dela målgrupper och samarbeta. Marknadsförarna och datavetarna måste kunna arbeta tillsammans, på samma sätt som Analytics och Campaign också är bättre tillsammans.

Tack vare integreringen med Adobe Analytics kan ni skicka engagemangsdata för e-post till Adobe Analytics och visa dessa bredvid annan marknadsföringsstatistik. På så sätt blir det lättare att förstå hur e-postmarknadsföring och andra digitala marknadsföringssatsningar samverkar och att definiera värdefulla segment och identifiera viktiga möjligheter till återmarknadsföring. Ni kan också definiera meddelandetriggers med Adobe Analytics eller skicka webbmålgrupper till Campaign för att användas i flerkanaliga återmarknadsföringsprogram.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Image

Dela nyckeltal
Koppla statistik för e-postleverans till Adobe Analytics för att få en förståelse för hur mejlkampanjer påverkar kunderna till att komma till och stanna på er webbplats.

Triggers
Distribuera taggar till era digitala kontaktytor för att trigga återmarknadsföringsmeddelanden i realtid. Ni kan använda aktiveringsfunktionen i huvudtjänsterna i Adobe Experience Cloud för att definiera triggerregler och använda Adobe Launch för att distribuera och hantera webbprogram.

Dela målgrupper
Definiera kundsegment utifrån deras beteende på era digitala kontaktytor och skicka sedan dessa målgrupper till Campaign för flerkanalig marknadsföring.

”Vi måste jobba hårt för att vinna kundernas lojalitet i resebranschen. Om de hittar ett billigare alternativ eller råkar ut för en dålig upplevelse går de sannolikt till någon annan. Tack vare att vi använder Adobe Campaign och Adobe Analytics parallellt kan vi försäkra oss om att vi levererar de absolut bästa upplevelserna över alla kontaktytor.”

Roberto Gennaro, Chief Digital Officer, Redtag.ca

Se berättelsen från Redtag.ca

Läs mer om integrering mellan Adobe Analytics och Adobe Campaign.

https://experienceleague.adobe.com/docs/campaign-standard/using/integrating-with-adobe-cloud/working-with-campaign-and-triggers/about-adobe-experience-cloud-triggers.html?lang=en#_blank | Image

Förbättra era triggers för återmarknadsföring.

I vårt hjälpavsnitt kan du läsa mer om hur integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics gör det lättare för er att skapa anpassade triggers för återmarknadsföring som skickar personaliserade meddelanden baserat på en rad åtgärder som utförs på en webbplats.

Läs mer

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/campaign/auchan-direct#_video2 | watch now

Leverera som Auchan:Direct gör.

Titta på den här kundvideon om hur Auchan:Direct använder Adobe Campaign i kombination med Adobe Analytics för att leverera matvaror på ett smart sätt till sina olika kundsegment.

Titta nu

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign