Kampanjrapportering

Adobe Campaign innehåller kraftfulla, användningsklara rapportmallar och ni kan även skapa anpassade rapporter på olika nivåer (som leverans, kampanj, användare eller segment). Utför beskrivande analyser, sammanfatta avkastning och kundlivstidsvärde eller exportera data till Adobe Analytics och andra lösningar för ytterligare datavisualisering och analys.


Heltäckande rapporter så att ni ser både skogen och träden.

Att få ut budskapet är bara en del av arbetet för digitala marknadsförare. När en kampanj väl har lanserats måste de spåra den, förstå dess påverkan och mäta dess värde.  Inte bara för varje enskild kanal, utan för den samlade effekten hos alla separata marknadsföringsaktiviteter.

Med funktionen för kampanjrapportering är det enkelt att skapa dynamiska rapporter. Du kan använda dra och släpp-variabler för att anpassa rapporterna och analysera hur framgångsrika kampanjerna är. Beroende på hur komplexa frågor och beräkningar du använder kan data även sammanställas i en listvy eller visas i något annat format som gör det enklare att generera rapporter för marknadsanalys.

Bild

Titta på de funktioner som ingår.

Visuellt rapporteringsgränssnitt
Använd det dynamiska rapporteringsgränssnittet för att förenkla navigeringen mellan flikar och menyalternativ och för att göra det enklare att sortera efter segment, enheter och kanaler.

Anpassade rapporter
Anpassa dynamiska rapporter genom att lägga till filter eller visualiseringar som gör det enklare att visa och komma åt analysdata.

Dela rapporter
Skapa en standardrapportvy för era kampanjer och dela den automatiskt och regelbundet med kollegor.

Anpassningsbara mallar
Använd användningsklara rapportmallar för att skapa en ny rapport från grunden och anpassa mallarna efter behov.

Läs mer om kampanjrapportering i Adobe Campaign.

Visa och dela resultat.

I vår dokumentation kan du läsa om rapporteringsalternativen i standardversionen av Campaign och om hur du visar och delar kampanjresultat.

Läs vår Campaign-dokumentation

Visa relaterade funktioner.

E-postrapportering

Med hjälp av e-postrapportering kan ni målinrikta och optimera era kampanjer bättre utifrån data som ni samlat in om leveransbarhet, läsbarhet och resultat.

Integrering med Adobe Analytics

Använd integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics för att skapa flerkanaliga rapporter, skapa och dela målgrupper mellan team samt distribuera triggers för återmarknadsföring i realtid.

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.