https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-features

Kampanjrapportering

Adobe Campaign innehåller kraftfulla, användningsklara rapportmallar och ni kan även skapa anpassade rapporter på olika nivåer (som leverans, kampanj, användare eller segment). Utför beskrivande analyser, sammanfatta avkastning och kundlivstidsvärde eller exportera data till Adobe Analytics och andra lösningar för ytterligare datavisualisering och analys.
____________________________________________________

Heltäckande rapporter så att ni ser både skogen och träden.

Att få ut budskapet är bara en del av arbetet för digitala marknadsförare. När en kampanj väl har lanserats måste de spåra den, förstå dess påverkan och mäta dess värde. Inte bara för varje enskild kanal, utan för den samlade effekten hos alla separata marknadsföringsaktiviteter.

Med funktionen för kampanjrapportering är det enkelt att skapa dynamiska rapporter. Du kan använda dra och släpp-variabler för att anpassa rapporterna och analysera hur framgångsrika kampanjerna är. Beroende på hur komplexa frågor och beräkningar du använder kan data även sammanställas i en listvy eller visas i något annat format som gör det enklare att generera rapporter för marknadsanalys.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Image

Visuellt rapporteringsgränssnitt
Använd det dynamiska rapporteringsgränssnittet för att förenkla navigeringen mellan flikar och menyalternativ och för att göra det enklare att sortera efter segment, enheter och kanaler.

Anpassade rapporter
Anpassa dynamiska rapporter genom att lägga till filter eller visualiseringar som gör det enklare att visa och komma åt analysdata.

Dela rapporter
Skapa en standardrapportvy för era kampanjer och dela den automatiskt och regelbundet med kollegor.

Anpassningsbara mallar
Använd användningsklara rapportmallar för att skapa en ny rapport från grunden och anpassa mallarna efter behov.

Läs mer om kampanjrapportering i Adobe Campaign.

Visa och dela resultat.

I vår dokumentation kan du läsa om rapporteringsalternativen i standardversionen av Campaign och om hur du visar och delar kampanjresultat.

Läs vår Campaign-dokumentation

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign