Adobe Campaign jämfört med konkurrenterna.

Vi vet att ni måste fatta det bästa möjliga beslutet. Här får ni en tydligare bild av hur Adobe Campaign skiljer sig från andra produkter på marknaden så att ni kan jämföra Adobe Campaign med andra alternativ.

 Adobe Campaign jämfört med konkurrenterna | Adobe för företag

Hämta vår kostnadsfria guide om de viktigaste utvärderingskriterierna när ni väljer en lösning för e-postmarknadsföring.

Adobe Campaign jämfört med konkurrenterna.

E-postleverantörer.

Se hur Adobe Campaign tar upp kampen mot leverantörer av e-posttjänster genom att utöka funktionerna för e-post inom bredare kampanj- och upplevelsehantering.

Konkurrenterna

Adobe Campaign

Marknadsföring via e-post

Många e-posttjänstleverantörer hanterar segmentering och leverans separat, samtidigt som datainläsning och rapportering sker manuellt och är ineffektivt.

Vi sammanför e-posten med ert övergripande program för kanalöverskridande kampanjhantering. Utöver e-postleverans kan ni bygga och dela målgrupper, automatisera arbetsflöden och analysera e-postens totala påverkan på era kunder och på andra marknadsföringskanaler.

Enhetliga kundprofiler

Ger er ingen möjlighet att själv styra över data för att skapa enhetliga profiler.

Äg och få tillgång till era data och förbättra er e-postmarknadsföring genom att ansluta till flera datakällor så att ni kan få fördjupad information samt förbättra målinriktningen och personaliseringen. Med Adobe Campaign är det enkelt att dela segment och målgrupper i hela organisationen och skapa flerkanaliga rapporter för att förstå vilka budskap som fungerar bäst.

Flexibla tjänstemodeller

Begränsade alternativ.

Arbeta med Adobe i en modell där ni köper alla tjänster eller sköter allt själv – vi har ett stort urval med olika konsult- och utbildningspaket. Ni kan också samarbeta med någon i vårt globala nätverk med specialiserade partners som hjälper er med e-postmarknadsföringen.

Select


Prime


Ultimate


Använder företaget ... 

en analysmetod som är under utveckling

en beprövad analysmetod

En avancerad analysmetod 

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp ett obegränsat antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mått, segment och tidsgranularitet) till ett projekt.

Regelbaserad attribuering 
Första kontakt, sista kontakt osv.

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i datan.

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i datan som förklarar statistiska avvikelser och identifiera korrelationer bakom oväntad kundaktivitet.

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter från statistisk modellering och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribuering
Använd maskininlärning för att attribuera korrekt över era olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Konkurrenterna
Många e-posttjänstleverantörer hanterar segmentering och leverans separat, samtidigt som datainläsning och rapportering sker manuellt och är ineffektivt.

Adobe Campaign
Vi sammanför e-posten med ert övergripande program för kanalöverskridande kampanjhantering. Utöver e-postleverans kan ni bygga och dela målgrupper, automatisera arbetsflöden och analysera e-postens totala påverkan på era kunder och på andra marknadsföringskanaler.

Konkurrenterna
Ger er ingen möjlighet att själv styra över data för att skapa enhetliga profiler.

Adobe Campaign
Äg och få tillgång till era data och förbättra er e-postmarknadsföring genom att ansluta till flera datakällor så att ni kan få fördjupad information samt förbättra målinriktningen och personaliseringen. Med Adobe Campaign är det enkelt att dela segment och målgrupper i hela organisationen och skapa flerkanaliga rapporter för att förstå vilka budskap som fungerar bäst.

Konkurrenterna
Begränsade alternativ.

Adobe Campaign
Arbeta med Adobe i en modell där ni köper alla tjänster eller sköter allt själv – vi har ett stort urval med olika konsult- och utbildningspaket. Ni kan också samarbeta med någon i vårt globala nätverk med specialiserade partners som hjälper er med e-postmarknadsföringen.

System för kampanjhantering i olika kanaler.

Därför är kanalöverskridande kampanjhantering bättre när det ingår i Adobe Experience Cloud.

Konkurrenterna

Adobe Campaign

Kanalöverskridande kampanjhantering

Det krävs ofta separata system för segmentering, leverans och mätning. Manuella listval och isolerade datalager står i vägen för samarbete och effektivitet.

Vår lösning är ett av de ursprungliga systemen för kanalöverskridande kampanjhantering och vi förbättrar och investerar i det hela tiden. Vi erbjuder flexibla teknologier med stöd för mobiler, webben och systemspecifik e-post liksom både offlinekanaler och anpassade kanaler.

Integrering med Adobe Experience Cloud

Begränsat. Ingen produktifierad integrering.

Vår lösning är integrerad med Adobe Experience Cloud så att ni kan använda allt från målgruppsinsikter och analyser till annonsering och personalisering i era flerkanalskampanjer.

Integration med Adobe Creative Cloud

Finns inte.

Ni skapar och delar redan resurser i Dreamweaver. Nu kan ni enkelt integrera dem i Adobe Campaign.

Konkurrenterna
Det krävs ofta separata system för segmentering, leverans och mätning. Manuella listval och isolerade datalager står i vägen för samarbete och effektivitet.

Adobe Campaign
Vår lösning är ett av de ursprungliga systemen för kanalöverskridande kampanjhantering och vi förbättrar och investerar i det hela tiden. Vi erbjuder flexibla teknologier med stöd för mobiler, webben och systemspecifik e-post liksom både offlinekanaler och anpassade kanaler.

Konkurrenterna
Begränsat.

Adobe Campaign
Vi anpassar oss efter kraven på datalager eller regelefterlevnad i er organisation eller bransch. Driftsätt Adobe Campaign via olika arkitekturer (värdtjänster, hybrider, fysiskt platsbaserade eller hanterade tjänster) med en mängd olika alternativ, från Azure till AWS.

Konkurrenterna
Begränsat. Ingen produktifierad integrering.

Adobe Campaign
Vår lösning är integrerad med Adobe Experience Cloud så att ni kan använda allt från målgruppsinsikter och analyser till annonsering och personalisering i era flerkanalskampanjer.

Konkurrenterna
Finns inte.

Adobe Campaign
Ni skapar och delar redan resurser i Dreamweaver. Nu kan ni enkelt integrera dem i Adobe Campaign.

Leverera upplevelser över flera kanaler med en ledare.

Ta reda på vad som gör Adobe till ledare i  rapporten Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs från 2022.

Gartner

 Adobe Campaign jämfört med konkurrenterna | Adobe för företag

”Nu när vi har all vår kundinformation på ett och samma ställe tack vare Adobe Campaign kan vi lättare identifiera marknadsföringsmöjligheter i olika kanaler och tjäna pengar på dessa data i vår digital annonsering.” 

Luca Crisà, CRM Digital & Campaign Manager, RCS MediaGroup


Läs mer

Alla fördelar

Alla funktioner

Rekommenderas för dig


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.