Meningsfulla kundupplevelser bygger på relevant kundinformation.

Det finns mängder med data därute. Och när ni vet vad ni ska leta efter vet ni också vilka era kunder är, var på resan de befinner sig och hur ni bäst får en meningsfull kontakt med var och en av dem. Allt med en väldig detaljrikedom.

Använd rätt data för att vägleda marknadsföringskampanjerna.

Idag är marknadsföringen mer komplex än någonsin. Människor hoppar från den ena kanalen till den andra, ofta flera gånger, innan de konverterar så som ni hade tänkt er. Men de tänker aldrig i kanaler, om ni inte tvingar dem till det. De vill bara ha det de vill ha och använder de metoder som är mest effektiva för att uppnå det.  Så för att öka engagemanget och få trogna kunder som återvänder till er gång på gång, även långsiktigt, måste ni förstå varje enskild kunds resa så bra att ni kan skapa en upplevelse som känns som en enda friktionsfri interaktion, även om den äger rum över flera kanaler.

Eventuella problem beror troligtvis inte på om ni har data eller inte. Ni har säkert massor, kanske till och med mer än ni vet vad ni ska ha dem till. Svårigheten är snarare att veta vilka data som är viktiga och hur ni använder rätt insikter för att utveckla och förbättra ert sätt att bemöta kunderna. Och ge dem en friktionsfri, personaliserad upplevelse som lockar tillbaka dem till ert varumärke gång på gång.

Kärnan i det här dilemmat är inte era data. Det är att era data är utspridda. Och att ni kanske inte har rätt verktyg för att agera utifrån de kanalöverskridande insikterna. Om ni använder ineffektiva och fristående marknadsföringsverktyg för att hantera de olika kanalerna i kundupplevelsen separat blir era marknadsföringsinsikter kanalberoende och därmed mindre användbara. Det innebär att det blir svårt att skapa en användbar, engagerande och heltäckande varumärkesupplevelse för kunderna. Och eftersom upplevelsen blir lidande blir även konverteringsgraden och kundlojaliteten det.

Adobe kan hjälpa till.

Vi vet att man måste förstå kunden för att skapa en smidig kundupplevelse. Vi måste hålla reda på vad de gör och var, som om vi vore deras resesällskap på resan med ert varumärke. 

Med Adobe Campaign blir det lättare att skapa kundprofiler med data som samlas in från alla era kanaler. Med den här profilen kan ni sedan samordna kampanjer över alla onlinekanaler, som e-post, webben och mobilen, liksom över offlinekanaler som direktreklam och callcenter. Genom att koppla samman alla era marknadsföringskanaler kan ni anpassa de olika kundresorna som era kunder väljer att ta. När ni lägger så mycket fokus på deras behov och önskemål kommer ni att få större engagemang och lojalitet.

”Jag är nog allra stoltast över mitt team. De är riktiga stjärnor. Med hjälp av Adobe Campaign har vi bytt riktning från marknadsföring till upplevelser.”

Saul Lopes, Customer Lifecycle Lead, Virgin Holidays

Funktioner för kunddatahantering

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.

Kundprofiler

Utnyttja kundprofiler för att utöka och fördjupa era kampanjdata genom att lägga till nya attribut eller tabeller i befintliga poster.

Kundpreferenscenter

Konfigurera kundpreferenscenter för att anpassa er efter kundernas intressen och önskemål. På så sätt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationströtthet.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.