https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-features

Kundprofiler

Använd den flexibla datamodellen i Adobe Campaign för att utöka era kundprofiler och lägga till nya attribut eller tabeller. Använd sedan de här kundprofilerna för att få mer korrekt segmentering, personalisering och rapportering.

____________________________________________________

En heltäckande bild av era kunder i alla kanaler.

Ni har mängder med data om era kunder, men det är en enorm utmaning att samla allt på ett tillgängligt sätt. Men utan en heltäckande bild blir det svårt att få det resultat ni vill ha av era marknadsföringskampanjer.

Att samla era kunddata från både online- och offlinekanaler är därför det första steget till bättre målinriktning, personalisering och rapportering för era kampanjer. Funktionen för kundprofiler integrerar alla era kunddata på ett och samma ställe. Anpassa era data när ni vill med dra och släpp-funktioner och hantera enkelt komplexa datahanteringsuppgifter som beräkningar, sammanställningar, avduplicering och sammanfogning.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Image

Samla era kunddata
Spåra alla interaktioner – från både online- och offlinekanaler – och sammanfoga dem i en enda samlad kundprofil, som marknadsförarna kan komma åt utan SQL.

Integrera er marknadsföring
Använd kundinteraktionsdata från andra kontaktytor och Experience Cloud-lösningar för att utöka och fördjupa de här profilerna så att de alltid är aktuella.

Personalisera er marknadsföring
Använd kunddata för att skapa och personalisera möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning samt era lojalitetsprogram.

Dataanslutningar
Integrera Adobe Campaign med andra datakällor som till exempel CRM-system, kassaterminaler och e-handelslösningar.

Personalisering med Adobe Target
Djupare personalisering ökar värdet med Target-integreringen. Läs om hur ni kombinerar tid- och platsvärden med era kunddata i vår användarhandbok med tips och tricks.


Få tips om snabb integrering

Läs mer om kundprofiler i Adobe Campaign.

Image

Integrera ert CRM-system.

Skapa enhetliga kundprofiler genom att koppla ert CRM-system till Adobe Campaign med våra API:er.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign