Kundprofiler

Använd den flexibla datamodellen i Adobe Campaign för att utöka era kundprofiler och lägga till nya attribut eller tabeller. Använd sedan de här kundprofilerna för att få mer korrekt segmentering, personalisering och rapportering.


En heltäckande bild av era kunder i alla kanaler.

Ni har mängder med data om era kunder, men det är en enorm utmaning att samla allt på ett tillgängligt sätt. Men utan en heltäckande bild blir det svårt att få det resultat ni vill ha av era marknadsföringskampanjer.

Att samla era kunddata från både online- och offlinekanaler är därför det första steget till bättre målinriktning, personalisering och rapportering för era kampanjer. Funktionen för kundprofiler integrerar alla era kunddata på ett och samma ställe. Anpassa era data när ni vill med dra och släpp-funktioner och hantera enkelt komplexa datahanteringsuppgifter som beräkningar, sammanställningar, avduplicering och sammanfogning.

Bild

Titta på de funktioner som ingår.

Samla era kunddata
Spåra alla interaktioner – från både online- och offlinekanaler – och sammanfoga dem i en enda samlad kundprofil, som marknadsförarna kan komma åt utan SQL.

Integrera er marknadsföring
Använd kundinteraktionsdata från andra kontaktytor och Experience Cloud-lösningar för att utöka och fördjupa de här profilerna så att de alltid är aktuella.

Personalisera er marknadsföring
Använd kunddata för att skapa och personalisera möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning samt era lojalitetsprogram.

Dataanslutningar
Integrera Adobe Campaign med andra datakällor som CRM-system, kassaterminaler och e-handelslösningar. 

Personalisering med Adobe Target
Djupare personalisering skapar större värde med Target-integreringen. Läs om hur ni kombinerar tid- och platsvärden med era kunddata i vår guide med tips och tricks.
Få tips och tricks om snabb integrering

Läs mer om kundprofiler i Adobe Campaign.

Bild

Ta en titt på hur andra gör.

Besök Adobes blogg och få insikter om hur Heathrow Airport använder kundprofiler för att förbättra kundupplevelserna med målinriktning och personalisering.

Läs artikeln

Integrera ert CRM-system.

Skapa enhetliga kundprofiler genom att koppla ert CRM-system till Adobe Campaign med våra API:er.

Läs mer

Bild

Visa relaterade funktioner.

Målgruppssegmentering

Använd flerdimensionell målinriktning för att segmentera målgrupper och inrikta er på mottagare på olika nivåer.

Integrering med Adobe Analytics

Använd integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics för att skapa flerkanaliga rapporter, skapa och dela målgrupper mellan team samt distribuera triggers för återmarknadsföring i realtid.

Dataanslutningar

Med hjälp av dataanslutningar kan ni integrera stora datakällor, som CRM-system, e-handelsplattformar och kassaterminaler.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.