E-postrapportering

Använd de inbyggda rapporterna i Adobe Campaign för att snabbt analysera e-postleverans och engagemangsdata och dela rapporterna med automatiska eller återkommande intervall. Ni kan också exportera data om e-postleverans till Adobe Analytics eller andra verktyg för ytterligare visualisering och analys.


E-post är effektivt. Men bara om mottagaren läser den.

Ni måste fatta välgrundade beslut för att förbättra era e-postkampanjer och med hjälp av data kan ni göra det. Men att ordna alla data på ett sätt som är enkelt att hantera kräver rätt verktyg.

Med funktionen för e-postrapportering i Adobe Campaign kan ni snabbt generera detaljerade rapporter och analysera e-postleverans och engagemangsdata. Oavsett hur ni använder informationen kan ni med vår rapportfunktion få en förståelse för hur e-posten påverkar kundernas beteenden i andra kanaler, hur ni optimerar kampanjer för att få störst genomslag och hur ni tolkar leveransgraden efter internetleverantörens enhetstyp eller efter e-postleverantör.

Bild

Titta på de funktioner som ingår.

Robust rapportering
Använd färdiga rapporter för att snabbt sammanfatta och analysera e-postleverans och engagemangsdata. Anpassa någon av de många rapportmallarna eller definiera egna framgångsmått utifrån de nyckeltal som är viktigast för er verksamhet.

Integrering mellan Campaign och Analytics
Skicka leveransdata från Campaign och visa dessa bredvid annan digital analysstatistik i Analysis Workspace i Adobe Analytics för flerkanaliga rapporter.

Anpassning
Anpassa rapporter på olika sätt, dela till exempel data automatiskt och regelbundet med kollegor eller exportera dem för ytterligare visualisering och anpassad analys.

Insikter i realtid
Filtrera efter enhet, plats, typ av inkorg eller kundsegment. Få åtgärdbara realtidsinsikter så att ni direkt kan förstå hur och när kunderna interagerar med era e-postmeddelanden.

Läs mer om e-postrapportering i Adobe Campaign.

Bild

Få information om dynamiska rapporter.

Titta på vår videokurs om hur ni övervakar kampanjer med anpassningsbara dynamiska rapporter i realtid.

Titta nu

Lär er av andra.

Titta på den här kundvideon om hur Travelocity identifierar vilket innehåll kunderna gillar mest och skickar mer personaliserade e-postmeddelanden.

Titta nu

Bild

Visa relaterade funktioner.

E-postlevererans

Förbättra e-postleveransen i realtid utifrån feedback från internetleverantörerna. Detta är användbart när ni finjusterar er övergripande e-postmarknadsföring eller försöker få ut så mycket som möjligt av en period med höga volymer.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanställda data för alla era marknadsföringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Integrering med Adobe Analytics

Använd integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics för att skapa flerkanaliga rapporter, skapa och dela målgrupper mellan team samt distribuera triggers för återmarknadsföring i realtid.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.