Samlad dataåtkomst

Använd data där de finns i stället för att konfigurera processer för datamigrering. Då är era data alltid aktuella och lättillgängliga och ni kan snabbt lansera kampanjer.


Big data som är enkla att använda.

Ni har förstklassiga data om era kunders åsikter och era kampanjresultat. Om ni hade kunnat utöka dem med extra information från andra tillgängliga datakällor hade ni kunnat göra mycket mer med marknadsföringen. Men att sammankoppla data är inte gjort i en handvändning.

Med hjälp av samlad dataåtkomst kan ni snabbt bearbeta information som lagras i en eller flera externa databaser. Eftersom ni inte behöver migrera data är de alltid aktuella, och ni kan använda frågor, berikningar och datainläsningsverktyg för att hämta in externa data till era marknadsföringskampanjer, samtidigt som datastrukturen i Adobe Campaign bibehålls. Utnyttja fördelarna med samlad dataåtkomst för att hitta och segmentera ostrukturerade kunddata för bättre och mer korrekt kampanjgenomförande. Utnyttja fördelarna med samlad dataåtkomst för att hitta, begära och segmentera data för snabbare kampanjgenomförande.

Bild

Titta på de funktioner som ingår.

Extern databasåtkomst
Använd och mappa data från externa databaser som Greenplum, Terdata, Amazon Redshift, Oracle och SQL Server med systemspecifika drivrutiner, utan någon replikering.

Anslutningar för samlad dataåtkomst och SAP HANA
Med anslutningsgränssnittet för samlad dataåtkomst/Hadoop kan ni ansluta till en SAP HANA-databas utan att importera data, vilket ger er en utökad verktygsuppsättning för datahantering.

Hadoop-anslutning via HiveQL
Tack vare den här funktionen, som hanteras av den samlade dataåtkomsten, kan marknadsförare skicka frågor till en hel datauppsättning i Hadoop med HiveQL utan någon förbearbetning. Detta minskar behovet av förmodellering och ETL-arbete.

 

Läs mer om samlad dataåtkomst i Adobe Campaign.

Upptäck Hadoop.

Besök Adobes blogg och läs om hur Hadoop kan ge er nya möjligheter inom datahantering och lagring samt direkt tillgång till enorma mängder big data.

Läs vårt blogginlägg om Hadoop-anslutningen i Campaign.

Visa relaterade funktioner.

Dataanslutningar

Med hjälp av dataanslutningar kan ni integrera stora datakällor, som CRM-system, e-handelsplattformar och kassaterminaler.

Integrering med Adobe Analytics

Använd integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics för att skapa flerkanaliga rapporter, skapa och dela målgrupper mellan team samt distribuera triggers för återmarknadsföring i realtid.

Kundprofiler

Utnyttja kundprofiler för att utöka och fördjupa era kampanjdata genom att lägga till nya attribut eller tabeller i befintliga poster.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.