https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-features

Samlad dataåtkomst

Använd data där de finns i stället för att konfigurera processer för datamigrering. Då är era data alltid aktuella och lättillgängliga och ni kan snabbt lansera kampanjer.

____________________________________________________

Big data som är enkla att använda.

Ni har förstklassiga data om era kunders åsikter och era kampanjresultat. Om ni hade kunnat utöka dem med extra information från andra tillgängliga datakällor hade ni kunnat göra mycket mer med marknadsföringen. Men att sammankoppla data är inte gjort i en handvändning.

Med hjälp av samlad dataåtkomst kan ni snabbt bearbeta information som lagras i en eller flera externa databaser. Eftersom ni inte behöver migrera data är de alltid aktuella, och ni kan använda frågor, berikningar och datainläsningsverktyg för att hämta in externa data till era marknadsföringskampanjer, samtidigt som datastrukturen i Adobe Campaign bibehålls. Utnyttja fördelarna med samlad dataåtkomst för att hitta och segmentera ostrukturerade kunddata för bättre och mer korrekt kampanjgenomförande. Utnyttja fördelarna med samlad dataåtkomst för att hitta, begära och segmentera data för snabbare kampanjgenomförande.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Image

Extern databasåtkomst
Använd och mappa data från externa databaser som Greenplum, Terdata, Amazon Redshift, Oracle och SQL Server med systemspecifika drivrutiner, utan någon replikering.

Anslutningar för samlad dataåtkomst och SAP HANA
Med anslutningsgränssnittet för samlad dataåtkomst/Hadoop kan ni ansluta till en SAP HANA-databas utan att importera data, vilket ger er en utökad verktygsuppsättning för datahantering.

Hadoop-anslutning via HiveQL
Tack vare den här funktionen, som hanteras av den samlade dataåtkomsten, kan marknadsförare skicka frågor till en hel datauppsättning i Hadoop med HiveQL utan någon förbearbetning. Detta minskar behovet av förmodellering och ETL-arbete.

Läs mer om samlad dataåtkomst i Adobe Campaign.

Upptäck Hadoop.

Läs om hur du ställer in åtkomst till Hadoop med Adobe Campaign.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign