Adobe Campaign och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är EU:s nya integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddslagstiftningen. Även om det finns många nya eller förändrade krav, förblir de grundläggande principerna desamma. De nya reglerna har en vid definition av personuppgifter och en bred räckvidd, som påverkar alla företag som marknadsför produkter och tjänster till personer inom EU. Som ert personuppgiftsbiträde arbetar vi för att uppfylla dessa nya krav och för att hjälpa er i arbetet med er GDPR-säkring.

Många av kraven på Adobe som registerförare uppfyller vi redan idag tack vare funktionerna i Adobe Campaign. Vi utnyttjar den här möjligheten för att lägga till fler funktioner som hjälper er att förbereda er för GDPR i största möjliga mån. En av de saker vi arbetar på är förbättrade funktioner för att hantera enskilda förfrågningar om dataåtkomst, -korrigering och -borttagning från registrerade personer. Vår uppgift är att samarbeta med er och göra vårt bästa för att hjälpa er som personuppgiftsansvariga.

Era kunders rättigheter som registrerade

Adobe Campaign innehåller redan funktioner som underlättar arbetet med förfrågningar om dataåtkomst, -korrigering och -borttagning, men vi arbetar med att utveckla nya funktioner för att förenkla konfigurationen för registeransvariga.

Your Customers’ Rights as Data Subjects

Förslag:

 • Identifiera en process för att ta emot och besvara förfrågningar från registrerade personer.
 • Se över de olika typer av kunddata som lagras i Adobe Campaign och fastställ unika identifierare (det finns troligen fler än en).
 • Utforma en policy och process för validering och autentisering så att ni kan bekräfta identiteten på registrerade personer.
 • Formulera svaret till den registrerade noga och se till att det är lättförståeligt.

Råd om inhämtning av samtycke

Våra kunders möjlighet att som personuppgiftsansvariga hantera inställningarna för anmälan och avanmälan har alltid varit en grundläggande del av Adobe Campaign. Adobe Campaign innehåller som standard verktyg som personuppgiftsansvariga kan använda för att hantera allt som rör avanmälan för tjänsten, från avanmälningsflaggor i vår standarddatamodell till en färdig avanmälningssida via Adobe Campaign där era konsumenter kan avanmäla sig om de vill. Den allmänna dataskyddsförordningen påverkar inte i vilka fall ni måste inhämta samtycke, men det påverkar hur detta samtycke inhämtas. Och de effektivaste strategierna för e-postmarknadsföring och lokal lagstiftning gäller fortfarande, utöver den nya allmänna dataskyddsförordningen.

 • Förslag:
 • Inventera och uppdatera alla kontaktytor för e-post efter behov för att uppfylla GDPR-kraven (t.ex. språk, metod för samtycke och loggar för samtycke).
 • Försäkra er om att alla marknadsföringsmejl innehåller en länk för avanmälan.
 • Utvärdera er globala strategi för e-postmarknadsföring för att identifiera geografiskt specifika implementeringar.
Guidance on Obtaining Consent

Uppgiftsbegränsning

Utnyttja den möjlighet som principen om uppgiftsbegränsning i GDPR utgör (d.v.s. att begränsa datainsamlingen till det som är strikt nödvändigt för ett särskilt syfte) för att se över ert datainsamlande.

Data Minimization

Förslag:

 • Se över alla import- och hämtningskällor varifrån data hämtas till Adobe Campaign och dokumentera vilka fält som används i ert marknadsföringsarbete.
 • Ta bort alla oanvända dataattribut från er Adobe Campaign-databas.
 • Använd de data som finns i Adobe Campaign i de syften för vilka de samlades in och ge era mottagare bättre personaliserade upplevelser.

Rollbaserad åtkomst

Adobe Campaign har stöd för detaljerad användarkonfiguration, där ni kan ange inte bara vilka data en användare eller en grupp med användare kan komma åt, utan även vilka funktioner dessa användare eller grupper kan använda, så att ni kan försäkra er om att de bara kan utföra de arbetsuppgifter de ska utföra. I Adobe Campaign kan ni till exempel konfigurera vilka användare som kan skicka en leverans eller exportera data. Genom att hantera behörigheter på rätt sätt kan ni minimera riskerna avsevärt.

Role-Based Access

Förslag:

 • Se över och uppdatera behörigheter för dataåtkomst så att Adobe Campaign-användarna har fullständig tillgång enbart till de data de behöver för sina kampanjer och inget annat.

Adobe och GDPR.

Ta en titt på hur vi hjälper varumärken med GDPR-arbetet i alla våra lösningar.

Upplevelseföretag

Läs mer ›

Adobe Analytics

Läs mer ›

Adobe Audience Manager

Läs mer ›

Adobe Advertising Cloud

Läs mer ›