Hanterade molntjänster i Adobe Campaign

Fokusera på engagemang i stället för underhåll med hanterade molntjänster

Med allt från beprövade metoder, specifika nyckeltal och tekniktjänster får ni med de hanterade molntjänsterna i Adobe Campaign ett team med experter, som hjälper er att optimera flerkanalskampanjer, och en molnbaserad infrastruktur som garanterar flexibilitet i förändringens tidsera och utbyggbarhet för framtiden. 

Håll kampanjerna i rörelse och teamen flexibla

Kunderna är och förblir rörliga mål. Om ni ska lyckas nå dem även framöver måste marknadsförarna vara kvicka och reagera snabbt. Men kampanjer hämmas ofta av långsamma arbetsflöden mellan olika team hela vägen från koncept till leverans. Det räcker inte att marknadsförarna skapar en kampanj, IT-teamen måste också vara med och dra sitt strå till stacken för att optimera leveransen över alla kanaler. IT-teamen måste också upprätthålla kundernas integritet, hantera säkerhetsfrågor som kan orsaka störningar och minimera driftstopp på grund av regelbundet underhåll. Detta är betungande för alla inblandade team, men det värsta är att det flyttar resurserna från kundupplevelserna till driften – och det är dyrt.

Adobe kan hjälpa till

Med våra hanterade molntjänster får ni molnbaserad automatisering som minskar beroendet av IT-teamen och effektiviserar det dagliga underhållet samtidigt som ett team med experter koncentrerar sig på era mål för att optimera arbetsflödena. Resultatet är ökad produktivitet och lägre ägandekostnad.

 

Vårt serviceteam mappar era nyckeltal och ger råd om strategi, arbetsflöden och beprövade metoder samtidigt som de övervakar kontinuerligt för att förhindra störningar, lösa problem fortare och införa förbättringar. Ni får också hjälp av Campaign-tekniker, som ser till att tillgodose alla era behov vad gäller funktion, teknik och leverans samtidigt som de minimerar riskerna med driftsättning och optimerar ändringshanteringen.

 

Sist men inte minst får ni, eftersom det är molnbaserat, automatiska uppdateringar, utbyggbarhet för ny teknologi och högsta möjliga säkerhet. Sammantaget betyder det minskad nedtid, bättre resultat och större möjlighet att nå ut med era kampanjer till kunderna, oavsett var de befinner sig.

Rekommenderas för dig


Gör så här

Kontrollpanel för Campaign

Ta reda på hur du övervakar viktiga resurser i er instans av Adobe Campaign och utför administrativa uppgifter på kontrollpanelen.


Blogg

Nyheter i Adobe Campaign för att tillgodose marknadsförarnas ändrade behov

Vi uppdaterar Campaign för att klara av utmaningarna med snabbhet, skala och realtidskunddata inom marknadsföring