https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/campaign-benefits

Ni kan inte vara överallt hela tiden. Men det kan automatiserad marknadsföring.

Efterhand som ni lär er vad kunderna vill ha kan ni utnyttja teknologin för automatiserad marknadsföring i Adobe Campaign för att ge var och en av dem en anpassad upplevelse – och behålla storskaligheten.

Det handlar om skala.

Det är ingen hemlighet att man får nöjda och trogna kunder genom att ge dem exakt den upplevelse de vill ha. Utmaningen har alltid varit att göra det i stor skala. Det har varit svårt att skapa den typen av specialiserad upplevelse för var och en av kunderna.

Men så kom automatisering in i bilden. Med hjälp av automatiserad marknadsföring kan ni leda kunderna på deras resa utan att hantera vartenda steg manuellt. Men det är inte alltid så enkelt. Många företag har flera automatiserade kampanjer i olika kanaler, som e-post och push-meddelanden till mobiler eller till och med från olika interna team. Detta kan leda till trötthet, motstridiga budskap och andra upplevelser som är frustrerande eller till och med gör att ni förlorar en kund.

Adobe kan hjälpa er.

Vi vet att det finns bättre sätt att koordinera era automatiserade kampanjer. Ett enklare sätt att få hela organisationen att dra åt samma håll och alla marknadsföringskanaler att samverka för att informera och glädja kunderna.

Med Adobe Campaign kan ni använda automatisering för att matcha de bästa erbjudandena och meddelandena till rätt personer. Vanliga interaktioner, som orderbekräftelser, registreringar och lösenordsåterställningar, når kunderna vid rätt tidpunkt och via den kanal de föredrar. Lösningen underlättar även hanteringen av både in- och utgående meddelanden.

Med automatiseringen i Adobe Campaign kan ni bevara kundernas intresse och engagemang samtidigt som ni leder dem framåt på resan – i en skala som hade varit omöjlig att genomföra individuellt. Det är den personliga touchen – i stor och flerkanalig skala.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign

Läs mer relaterat innehåll