Ni kan inte vara överallt hela tiden. Men det kan automatiserad marknadsföring.  

Efterhand som ni lär er vad kunderna vill ha kan ni utnyttja teknologin för automatiserad marknadsföring i Adobe Campaign för att ge var och en av dem en anpassad upplevelse – och behålla storskaligheten.

Det handlar om skala.

Det är ingen hemlighet att man får nöjda och trogna kunder genom att ge dem exakt den upplevelse de vill ha. Utmaningen har alltid varit att göra det i stor skala. Det har varit svårt att skapa den typen av specialiserad upplevelse för var och en av kunderna. 

Men så kom automatisering in i bilden. Med hjälp av automatiserad marknadsföring kan ni leda kunderna på deras resa utan att hantera vartenda steg manuellt. Men det är inte alltid så enkelt. Många företag har flera automatiserade kampanjer i olika kanaler, som e-post och push-meddelanden till mobiler eller till och med från olika interna team. Detta kan leda till trötthet, motstridiga budskap och andra upplevelser som är frustrerande eller till och med gör att ni förlorar en kund.

Adobe kan hjälpa till.

Vi vet att det finns bättre sätt att koordinera era automatiserade kampanjer. Ett enklare sätt att få hela organisationen att dra åt samma håll och alla marknadsföringskanaler att samverka för att informera och glädja kunderna.

Med Adobe Campaign kan ni använda automatisering för att matcha de bästa erbjudandena och meddelandena till rätt personer. Vanliga interaktioner, som orderbekräftelser, registreringar och lösenordsåterställningar, når kunderna vid rätt tidpunkt och via den kanal de föredrar. Lösningen underlättar även hanteringen av både in- och utgående meddelanden. 

Med automatiseringen i Adobe Campaign kan ni bevara kundernas intresse och engagemang samtidigt som ni leder dem framåt på resan – i en skala som hade varit omöjlig att genomföra individuellt. Det är den personliga touchen – i stor och flerkanalig skala.

”Tack vare automatiseringen och de kraftfulla arbetsflödena i Adobe Campaign kan vi sortera över två terabyte med information och skapa relevanta upplevelser för varje enskild kund.”

Tony Arbelaez, Senior Technology Manager, Email/CRM, Travelocity

Funktioner i automatiserad marknadsföring

Triggade e-postmeddelanden

Automatisera e-postsvar från Campaign eller integrera med Adobe Analytics för att trigga anpassade återmarknadsföringsmejl baserat på individuella användaråtgärder.

Erbjudandehantering

Skapa en regelbaserad katalog med erbjudanden. Ni kan hantera erbjudanden med hjälp av viktning eller prioritering och ange hur många gånger en kund ser ett visst erbjudande.

Mobilmarknadsföring

Använd Adobe Campaign för att effektivisera era aktiviteter inom mobilmarknadsföring, som att skicka mobilklara e-postmeddelanden, leverera push-meddelanden, SMS och appmeddelanden samt utforma appar som ni kan integrera med Adobe Campaign via vårt SDK för mobiler.

Ta en titt på det här relaterade innehållet

Utforska fler fördelar

Kundresan

Flerkanalsmarknadsföring


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.