Mobilmarknadsföring

Använd Adobe Campaign för att effektivisera era aktiviteter inom mobilmarknadsföring, som att skicka mobilklara e-postmeddelanden, leverera push-meddelanden, SMS och appmeddelanden samt utforma appar som ni kan integrera med Adobe Campaign via vårt SDK för mobiler.


Förbättrad mobilmarknadsföring.

Kunderna finns på mobila enheter, och ni vill helst kommunicera med dem på ett kort och koncist sätt vid rätt tidpunkt för att öka engagemanget. Den nya 5G-tekniken ger er större möjlighet att leverera och använda multimediefiler på smarttelefoner, vilket driver på utvecklingen inom mobilmarknadsföring.

Effektivisera er mobilkommunikation med Adobe Campaign via personaliserade push-meddelanden och appmeddelanden för både iOS och Android. Integrera med SMS-insamlare för att hantera både in- och utgående meddelanden och integrera multimedia som videofilmer, emojier och GIF-filer direkt i andra mobilkanaler som LINE. 

Se hur det fungerar.

Appmeddelanden (NYHET)
Engagera kunderna med sammanhangsbaserade, personaliserade meddelanden med text, bilder och videoklipp när de är aktiva i er app.

Push-meddelanden
Spåra engagemang på iOS- och Android-enheter. Skicka meddelanden på transaktionsbasis, tyst eller återkommande och översätt flerspråkiga push-meddelanden för globala målgrupper.

SMS
Integrera med SMS-insamlare via SMPP-protokollet för att hantera både in- och utgående meddelanden samt multimedia som GIF-filer. Konfigurera triggade SMS med multimedia och aktivera automatiska svar.

SDK för mobiler
Använd vårt SDK (Software Development Kit) för mobiler för att bygga och integrera er mobilapp direkt i Adobe Campaign.

Läs mer om mobilmarknadsföring i Adobe Campaign.

Bredda er mobilmarknadsföring.

Bredda er mobilmarknadsföring.

Titta på vår videokurs om hur ni använder Adobe Campaign för att inkludera mobilen i era marknadsföringsplaner.

Titta nu

Gå på djupet.

Få information om push-meddelanden.

Läs våra hjälpavsnitt om de olika typerna av push-meddelanden och hur du skapar, definierar och skickar dem.

Ladda ned SDK:er för mobiltjänster.

Skaffa verktyg och SDK:er för mobiltjänster som underlättar mobilimplementeringen.

Visa relaterade funktioner.

Kundpreferenscenter

Konfigurera kundpreferenscenter för att anpassa er efter kundernas intressen och önskemål. På så sätt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationströtthet.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanställda data för alla era marknadsföringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.