Flerspråkig e-post

Använd det ni vet om kunden för att välja rätt språk. Sedan kan ni anpassa eller översätta e-postinnehållet utifrån det.


Det är en sak att prata med kunderna. Det är något helt annat att göra det på deras språk.

I en global ekonomi är det avgörande att nå en flerspråkig kundbas. Det är också stor skillnad på att prata med kunderna på ett språk de förstår och att prata med dem på deras språk.
 
Med funktionerna för flerspråkiga meddelanden i Adobe Campaign kan ni skapa olika varianter av ett e-postmeddelande på de språk era kunder talar. Genom att tilldela ett önskat språk till målgruppsprofiler kan ni kommunicera med era kunder på ett minnesvärt och genuint sätt, oavsett modersmål och geografisk plats.

Titta på de funktioner som ingår.

Flerspråkiga mallar
Skapa e-postmeddelanden, SMS och push-meddelanden som tilltalar målgrupperna på det språk mottagarna föredrar.

Testa och validera
Använd ett utkast för att testa ett specifikt meddelande innan ni skickar det till den avsedda målgruppen. Skicka hur många utkast ni vill tills ni är nöjda med innehållet och förhandsgranska varje lokal språkvariant av alla meddelanden.

Flerspråkiga SMS och push-meddelanden
Använd vår flerspråkiga mall för att hantera flerspråkiga SMS-meddelanden i fristående läge, i ett arbetsflöde eller i ett återkommande utskick.

Adobe Experience Manager-integrering
Koppla Campaign till Adobe Experience Manager för att få utökade översättningsfunktioner och effektivare mediehantering i ett stort globalt marknadsföringsprogram.

Läs mer om flerspråkiga e-postmeddelanden i Adobe Campaign.

Omsätt ord i handling.

I vår dokumentation kan du läsa mer om hur du skapar flerspråkiga e-postmeddelanden genom att definiera målgrupper och använda flerspråkiga mallar.

Du hittar mer information i den här dokumentationen till Adobe Campaign

 

Visa relaterade funktioner.

E-postlevererans

Förbättra e-postleveransen i realtid utifrån feedback från internetleverantörerna. Detta är användbart när ni finjusterar er övergripande e-postmarknadsföring eller försöker få ut så mycket som möjligt av en period med höga volymer.

Skapa e-post

Skapa vackra, personaliserade och responsiva e-postmeddelanden på flera olika sätt, oavsett om ni själva sköter det kreativa arbetet och kodningen eller samarbetar med partners och byråer.

E-postrapportering

Med hjälp av e-postrapportering kan ni målinrikta och optimera era kampanjer bättre utifrån data som ni samlat in om leveransbarhet, läsbarhet och resultat.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.