Kundpreferenscenter

Konfigurera kundpreferenscenter för att anpassa er efter kundernas intressen och önskemål. På så sätt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationströtthet.


Dra nytta av era kunder och det de vill ha.

Era kunder har allt större kontroll över hur, när och var de interagerar med ert varumärke. Ni vill dra nytta av den flexibiliteten för att öka både engagemanget och affärsresultatet.

Med hjälp av våra kundpreferenscenter i Adobe Campaign kan ni spåra vilka produkter eller ämnen som intresserar era kunder, vilka meddelanden de vill få, hur ofta de vill få dem och via vilka kanaler.

Titta på de funktioner som ingår.

Hantering av önskemål
Anpassa er efter vad kunderna är intresserade av genom att få en förståelse för hur de interagerar med ert varumärke och matcha sedan era satsningar efter deras önskemål.

Avancerad filtrering
Låt kunderna ange filter och finjustera hur ofta och i vilka kanaler de tar emot olika meddelanden från er.

Målinriktad segmentering
Bygg ut era kundprofiler för att anpassa och målinrikta era marknadsföringsmeddelanden och minska e-posttröttheten genom att styra hur många meddelanden en person får under en viss tidsperiod.

Läs mer om kundpreferenscenter i Adobe Campaign.

Upptäck våra verktyg för prenumerationshantering.

Läs vår dokumentation om hur du hanterar prenumerationer genom att skapa och erbjuda en tjänst.

Läs mer i vår Campaign-dokumentation

Håll tungan rätt i mun när det gäller kundernas e-postönskemål.

Få tips om hur ni utformar ett effektivt kundpreferenscenter i Adobes blogg.

Läs Adobes blogg

Visa relaterade funktioner.

Erbjudandehantering

Skapa en regelbaserad katalog med erbjudanden. Ni kan hantera erbjudanden med hjälp av viktning eller prioritering och ange hur många gånger en kund ser ett visst erbjudande.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanställda data för alla era marknadsföringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.