Priser för Adobe Campaign

Med Adobe Campaign kan ni koncentrera er på att bygga meningsfulla relationer som spänner över alla kanaler, kontaktytor och enheter tack vare unika prissättningsstrukturer och flexibla prenumerationsmodeller. Marknadsförarna behöver inte bekymra sig om hur mycket varje meddelande kostar, utan kan koncentrera sig på att odla goda kundrelationer som spänner över alla kanaler, kontaktytor och enheter.

Att tänka på när det gäller priset

Aktiva profiler

Betala baserat på antalet aktiva kundprofiler som ni interagerar med (definierat som personer ni skickat meddelanden till under en 12-månadersperiod) i stället för att betala för det antal meddelanden som skickats.

Kanaler

Välj vilka kanaler ni i första hand ska använda för kundengagemang – till exempel e-post, mobil (SMS, pushnotiser, appmeddelanden) och direktreklam – och betala bara för dem som ni behöver.

Tillägg

Tillsammans med våra konsultteam eller någon av våra erfarna Adobe Campaign-partners hjälper vi er att utveckla en skräddarsydd lösning för era specifika behov vad gäller distribution, kanaler eller regelefterlevnad och anpassar priset därefter.

”Siffrorna talar för sig själv. Adobe har haft en enorm effekt på vår digitala marknadsföringsstrategi.”

Otto Rosenberger, tidigare marknadschef hos Hostelworld Group

Före Adobe Campaign hade Hostelworld svårt att skicka ens 300 e-postmeddelanden. Nu skickar deras marknadsförare fler än en miljard e-postmeddelanden om året till kunder i hela världen vid olika punkter på deras kundresor.

Adobe Campaign och avkastning.

månaders återbetalningsperiod.

Den genomsnittliga återbetalningsperioden för marknadsförarna vad 6,6 månader.

Avkastning på investerat kapital.

Företagen fick en 338-procentig avkastning på investeringen efter tre år.

högre öppningsfrekvens.

Öppningsfrekvenserna ökade med 60 % under de första sex månaderna.

Inte redo att prata med säljteamet?

Läs mer om e-postmarknadsföring, kundresor och flerkanalsmarknadsföring.

Rekommenderas för dig

Få skräddarsydda priser på Adobe Campaign.

Prata med oss om hur Adobe Campaign kan hjälpa dig att iscensätta, visualisera och individualisera kampanjer över flera kanaler längs med hela kundresan.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.