SMS- och push-meddelanden

Använd Adobe Campaign för att effektivisera era aktiviteter inom mobil marknadsföring, som att skicka mobilklara e-postmeddelanden, leverera push-meddelanden och SMS samt utforma appar som ni kan integrera med Adobe Campaign via vårt SDK för mobiler.


Förbättrad mobil marknadsföring.

Mobilenheter finns överallt, och marknadsförarna måste lyckas engagera kunder som alltid är på språng. Den nya 5G-tekniken ger er större möjlighet att leverera och använda multimediefiler på smarttelefoner, vilket driver på utvecklingen inom marknadsföring.

Med Adobe Campaign kan ni nu skicka personaliserade och segmenterade push-meddelanden till iOS- och Android-enheter. Integrera med SMS-insamlare som hanterar både in- och utgående meddelanden. Använd multimedia som videofilmer, emojier och GIF-filer och integrera dem direkt med andra mobilkanaler som LINE.

Titta på de funktioner som ingår.

Push-meddelanden
Spåra engagemang på iOS- och Android-enheter. Skicka meddelanden på transaktionsbasis, tyst eller återkommande och översätt flerspråkiga push-meddelanden för globala målgrupper.

Mobilklara e-postmeddelanden
Skapa mobilklara e-postmeddelanden för att försäkra er om att innehållet ser ut exakt som ni väntar er när mottagarna öppnar dem.

SMS
Integrera med SMS-insamlare via SMPP-protokollet för att hantera både in- och utgående meddelanden samt multimedia som GIF-filer. Konfigurera triggade SMS med multimedia och aktivera automatiska svar.

SDK för mobiler
Använd vårt SDK (Software Development Kit) för mobiler för att bygga och integrera er mobilapp direkt i Adobe Campaign.

Läs mer om SMS- och push-meddelanden i Adobe Campaign.

Läs mer.

Läs våra hjälpavsnitt om de olika typerna av push-meddelanden och hur du skapar, definierar och skickar dem.

Läs mer i våra hjälpavsnitt

Bredda er mobilmarknadsföring.

Titta på vår videokurs om hur ni använder Adobe Campaign för att inkludera mobilen i era marknadsföringsplaner.

Titta nu

Visa relaterade funktioner.

Kundpreferenscenter

Konfigurera kundpreferenscenter för att anpassa er efter kundernas intressen och önskemål. På så sätt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationströtthet.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanställda data för alla era marknadsföringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.


Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan göra för ert företag.