https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/customer-journey-analytics

HELTÄCKANDE VISUALISERING

Kartlägg hela kundresan – även hittills outforskade delar.

Hitta de pusselbitar som saknas på er kundresa (till exempel personlig interaktion) och ge alla medarbetare en komplett karta de kan följa från början till slut.

Titta på en video med en översikt över kohorttabeller i Analysis Workspace

Upplev Customer Journey Analytics i praktiken

Titta på en video med en översikt över analysprogrammet som ger alla team kanalöverskridande insikter i realtid.

Era kunder vet var de har varit. Vet ni?

De flesta organisationer samlar in data om kundresor. Men alltför ofta samlar varje avdelning in data isolerat från övriga avdelningar och optimerar sedan upplevelserna utifrån en ofullständig bild av kundresan. Detta ger upphov till kundupplevelser som existerar i ett vakuum i stället för att fungera som språngbrädor mot nästa del av resan. Med tanke på att dagens kundresor kan vara i flera månader eller till och med år så är det viktigt att teamen får en komplett bild av den resan. För att bryta den här ”isoleringen” måste företag samla alla data i en enda enhetlig profil, som visuellt återger alla kontaktytor i rätt ordning.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe Customer Journey Analytics samlar data från nästan alla online- och offlinekanaler i en vy där resan är i fokus och där varje kontaktyta visas i turordning. Tack vare att dessa data sammanställs på en intuitiv, visuell kontrollpanel kan teamen snabbt hitta värdefulla svar på viktiga frågor (som vilka kanaler som bidrar mest till att konvertera kunder). Var lämnar potentiella kunder resan? Hur kan ni engagera de kunderna igen?

Så här kan vi ge er en tydligare bild av era kunder:

Kraftfull visualisering - Skapa kraftfulla visualiseringar och bygg upp analysen genom att helt enkelt dra och släppa datatabeller, visuella element, paneler och komponenter.

Utforskning av kundresan – Interagera smidigt med alla era data för att nå nya kunder, behålla befintliga kunder och maximera deras upplevelser.

Insikter om lojalitet och bortfall – Se var ni behöver engagera kunderna igen, när ni behöver rikta er till kunderna med ett specifikt erbjudande och hur ni behåller deras engagemang baserat på tidigare beteende.

Optimerad attribuering – Använd strömmande datainsamling i realtid för att identifiera de kontaktytor som har störst påverkan på konverteringarna.

Otto logo

”Genom att uppgradera till Customer Journey Analytics fick vi flera fördelar, som ökad flexibilitet och bättre analysfunktioner.”

Andreas Stuht, chef för e-handelsanalys, OTTO

Titta på sessionen

https://business.adobe.com/summit/2022/sessions/na-beyond-browsers-why-brands-use-customer-journey-s107.html | Adobe Summit browser screenshot

SUMMIT-SESSION

Bortom webbläsarna: därför använder varumärken Customer Journey Analytics

Få en bättre förståelse för kundresan och förbered er på en framtid utan cookie-filer med de här exceptionella exemplen från förra året, som visar vad som är möjligt när företag tänker längre än till webbläsaren.

Titta nu

Content as a Service v2 - Thursday, November 16, 2023 at 23:16