Utcheckning av resurser

Checka ut en resurs du behöver arbeta med och lås den så att bara du kan redigera, kommentera, publicera eller flytta den tills du checkar in den igen. På så sätt försäkrar du dig om att ingen kan skriva över dina ändringar under tiden du arbetar.


Ta kontroll över ert material.

Om du någon gång hamnat i den pinsamma sitsen att behöva förklara ett fel i den slutliga versionen av materialet så är du knappast ensam om det. Kreativa resurser passerar genom många händer under projektets gång efterhand som de laddas ned, redigeras och laddas upp igen till den delade arbetsytan.

Med hjälp av utcheckningsfunktionen i Adobe Experience Manager Assets kan användarna checka ut en resurs när de behöver redigera, kommentera, publicera eller flytta den. När de är klara checkar de in den igen och under tiden kan ingen annan arbeta på den.  Detta förhindrar att ändringar skrivs över, särskilt om flera användare och team samarbetar på resurserna.

Titta på de funktioner som ingår.


Smidig utcheckning
Filer som är utcheckade är låsta och det går inte att redigera dem förrän de checkas tillbaka in i Adobe Experience Manager Assets. Även om användarna inte kan checka ut en fil som används kan andra användare uppdatera metadatainformation för en låst fil.


Tvingad incheckning
Administratörer kan checka in filer som checkats ut av andra användare.


Enkelt gränssnitt
Hantera alla resurser från det intuitiva och lättanvända gränssnittet.

 

Läs mer om utcheckning av resurser i Adobe Experience Manager Assets.

Ta reda på hur ni förenklar resurshanteringen.

Titta på vår videokurs om hur ni använder Adobe Experience Manager Assets för att förenkla resurshanteringen så att ni kan ägna mer tid åt marknadsföring.

Titta på vår video om Adobe Experience Manager Assets

Släpp fram enkelheten.

Läs i vår dokumentation om hur enkelt det är att checka in och checka ut resurser med Adobe Experience Manager Assets.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Resurssamlingar

Skapa, redigera och dela enkelt resurssamlingar mellan användare, bland annat statiska samlingar och smarta samlingar som kan inkludera resurser dynamiskt utifrån sökvillkor.

Versionshistorik

Spara automatiskt alla versioner som skapats, identifiera och eliminera dubbletter, spåra redigeringar, återgå till tidigare versioner och minska riskerna för att ni använder olicensierat eller på annat sätt begränsat material.

Arbetsflöden för hantering av digitala resurser

Ta era mediefiler till marknaden snabbare när ni enkelt kan skapa arbetsflöden för planering, design, granskning, godkännande och publicering.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.