Resurssamlingar

Skapa, redigera och dela enkelt resurssamlingar mellan användare. Skapa statiska samlingar som innehåller referenslistor över resurser, mappar och annat, liksom smarta samlingar som kan inkludera resurser dynamiskt utifrån sökvillkor.


Håll tempot uppe med våra delade samlingar.

Möjligheten att hantera och dela digitala resurser gör att marknadsföringsarbetet flyter på. Det skapas lätt flaskhalsar om en resurs inte har skapats, inte går att hitta eller inte har godkänts. Om det inte är enkelt att dela kreativt material i en samarbetsinriktad miljö stannar arbetet upp.

Med resurssamlingarna i Adobe Experience Manager Assets kan ni effektivisera arbetet med att skapa, redigera och dela resurser mellan användare. Skapa flera olika typer av samlingar beroende på hur de används, t.ex. statiska samlingar med referenslistor över resurser, mappar och annat såväl som smarta samlingar som hämtar resurser dynamiskt utifrån sökvillkor.  Ni kan också skapa samlingar med resurser från olika platser och dela dem med flera användare som alla har olika åtkomstbehörighet.

Titta på de funktioner som ingår.

Dynamisk delning
Skapa, redigera och dela olika typer av filer, t.ex. bildfiler, PDF-filer och videofilmer.

Lightbox
Lightbox är en särskild sorts samling i vilken du kan lägga till och ta bort filer. Samlingen skapas automatiskt när du blir Adobe Experience Manager Assets-användare, är exklusiv för just din inloggning och kan aldrig tas bort.

Smarta samlingar
Med smarta samlingar sparar du både tid och arbete när du letar efter en viss fil eller grupp med filer, eftersom samlingen hämtar resurser baserat på sökvillkor som anges av användaren.

Enkla nedladdningar
Ladda ned en fil eller alla resurser i en samling (inklusive samlingens hela hierarki) med en enda klickning.

Läs mer om resurssamlingar i Adobe Experience Manager Assets.

Hantera resurssamlingar.

Hjälpen innehåller mer information om hur enkelt det är att konfigurera, använda och dela samlingar.

Läs mer

Ta reda på hur artificiell intelligens förändrar förutsättningarna för resurshanteringssystem.

Besök Adobes blogg och läs om hur ny teknik förbättrar Adobe Experience Manager Assets.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Arbetsflöden för hantering av digitala resurser

Ta era mediefiler till marknaden snabbare när ni enkelt kan skapa arbetsflöden för planering, design, granskning, godkännande och publicering.

Utcheckning av resurser

Checka ut en resurs och lås den så att bara du kan redigera, kommentera, publicera eller flytta den tills du checkar in den igen. På så sätt försäkrar du dig om att ingen kan skriva över dina ändringar under tiden du arbetar.

Smarta taggar

Vårt verktyg för smarta taggar drivs av Adobe Sensei, vårt ramverk med AI och maskininlärning, och kan tolka innehållet för att automatiskt tagga det med smarta, verksamhetsspecifika nyckelord.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.