https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-assets-features

Asset Insights

Ta reda på vilka resurser som fungerar bäst utan att ta hjälp av analysteamet. Datainsikterna lyfts fram för användarna i resurshanteringssystemet så att marknadsförarna kan se hur innehållet fungerar i olika situationer och snabbt optimera det. Enkel och central rapportering om bland annat engagemang, konsumtion och interaktion för resurser.

______________________________________________________

Ta reda på vad som fungerar och vad som inte gör det.

Vi vill alla veta hur våra kundupplevelser fungerar. Vilka resurser som träffar rätt. Vad som kan förbättras. Var upplevelserna konsumeras. För att kunna analysera hur bra marknadsföringssatsningarna fungerar måste ni kunna mäta nyckeltal i alla kanaler, Men om ni producerar stora mängder innehåll är det inte alltid så lätt att ta fram den information ni behöver – och att få användbara insikter från informationen.

Med hjälp av Asset Insights får ni detaljerade rapporter direkt från resurshanteringssystemet så att ni kan analysera hur olika resurser fungerar i olika situationer, utan att ta hjälp av IT-avdelningen. På så sätt får ni den information ni behöver för att snabbt optimera de upplevelser som behöver förbättras. Med central rapportering för nyckeltal, resursprestation och engagemang får ni större insyn och kan ta fram ett flertal olika rapporter. Så att ni kan använda insikterna för att skapa digitala upplevelser som verkligen gör intryck på kunderna. Då kan ni också fatta smarta beslut och öka lönsamheten för det ofta kostsamma arbetet med att skapa allt material samt återanvända resurser som fungerat väl i liknande situationer. Och allt det kan ni göra med Experience Manager Assets.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.
Anpassningsbart gränssnitt
Anpassa funktionen Asset Insights efter era behov. Det intuitiva rapporthanteringsgränssnittet har alternativ som ger er kontroll över åtkomsten till arkiverade rapporter och visningen av körstatus för rapporter, till exempel lyckade och misslyckade.

Effektiv rapportering
Använd Asset Insights för att generera ett flertal olika rapporter om era digitala resurser. Rapporterna innehåller användbar information om hur resurserna används, hur användarna interagerar med dem och vilka resurser som hämtas och delas.

Integrering med resurshanteringssystem
Kombinera ert resurshanteringssystem med Asset Insights och få rapporter om data som ni redan har.

Läs mer om Asset Insights i Adobe Experience Manager Assets.

See Adobe asset link in action.

Få bättre insikt om era resurser.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni visar resultatstatistik med hjälp av Asset Insights.

Läs mer

Förstå rapporterna om era digitala resurser.

Läs i vår dokumentation om hur ni genererar och delar rapporter i Adobe Experience Manager Assets.

Läs mer

See Adobe asset link in action.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-assets