Asset Insights

Ta reda på vilka resurser som fungerar bäst utan att ta hjälp av analysteamet. Datainsikterna lyfts fram för användarna i resurshanteringssystemet så att marknadsförarna kan se hur innehållet fungerar i olika situationer och snabbt optimera det. Enkel och central rapportering om bland annat engagemang, konsumtion och interaktion för resurser.


Ta reda på vad som fungerar och vad som inte gör det.

Vi vill alla veta hur våra kundupplevelser fungerar. Vilka resurser som träffar rätt. Vad som kan förbättras. Var upplevelserna konsumeras. För att kunna analysera hur bra marknadsföringssatsningarna fungerar måste ni kunna mäta nyckeltal i alla kanaler. Men om ni producerar stora mängder innehåll är det inte alltid så lätt att få fram den information ni behöver eller att få fram användbara insikter från informationen.

Med hjälp av Asset Insights får ni detaljerade rapporter direkt från resurshanteringssystemet så att ni kan analysera hur olika resurser fungerar i olika situationer, utan att ta hjälp av IT-avdelningen. På så sätt får ni den information ni behöver för att snabbt optimera de upplevelser som behöver förbättras. Med central rapportering för nyckeltal, resursprestation och engagemang får ni större insyn och kan ta fram ett flertal olika rapporter. Så att ni kan använda insikterna för att skapa digitala upplevelser som verkligen gör intryck på kunderna. Då kan ni också fatta smarta beslut och öka lönsamheten för det ofta kostsamma arbetet med att skapa allt material samt återanvända resurser som fungerat väl i liknande situationer. Och allt detta kan ni göra med Experience Manager Assets – ni behöver inte köpa någon Adobe Analytics-licens.

 

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Effektiv rapportering
Använd Asset Insights för att generera ett flertal olika rapporter om era digitala resurser. Rapporterna innehåller nyttig information om hur resurserna används, hur användarna interagerar med dem och vilka resurser som laddas ned och delas.

Integrering med resurshanteringssystem
Kombinera ert resurshanteringssystem med Asset Insights och få rapporter om data som ni redan har.

Anpassningsbart gränssnitt
Anpassa funktionen Asset Insights efter era behov. Det intuitiva gränssnittet för rapporthantering har alternativ som ger er möjlighet attstyra tillgången till arkiverade rapporter och visa statusen för rapportkörningar (t.ex. om de slutförts eller inte).

 

Läs mer om Asset Insights i Adobe Experience Manager Assets.

Se hur Adobe Asset Link fungerar i praktiken.

Få bättre insikt om era resurser.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni visar resultatstatistik med hjälp av Asset Insights.

Läs mer

Förstå rapporterna om era digitala resurser.

Läs i vår dokumentation om hur ni genererar och delar rapporter i Adobe Experience Manager Assets. 

Läs mer

Se hur Adobe Asset Link fungerar i praktiken.

Visa relaterade funktioner

 

Varumärkesportal

Distribuera färdiga resurser enkelt och säkert till kanalpartners och utökade interna och externa team samt skräddarsy behörigheterna för de olika teamen efter behov.

Versionshistorik

Spara automatiskt alla versioner som skapats, identifiera och eliminera dubbletter, spåra redigeringar, återgå till tidigare versioner och minska riskerna för att ni använder olicensierat eller på annat sätt begränsat material.

Metadata i enterpriseklass

Lägg till metadata på ett effektivare sätt och gör det lättare att hitta mediefiler genom att definiera sammanhängande metadatafält eller importera stora mängder metadata från system eller filer från tredje part.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.