Resursmikrotjänster

Skapa och leverera kanalövergripande upplevelser snabbare än någonsin tidigare. Våra intelligenta molnbaserade mikrotjänster gör att ni kan automatisera processer för att omvandla och förbättra hanteringen av digitala resurser i stor skala.


Eliminera flaskhalsar med skalbar hantering av mediefiler.

Adobe Experience Manager Assets som molntjänst ger tillgång till en utbyggbar uppsättning mikrotjänster som ändrar ert arbetssätt och maximerar DAM-systemets prestanda och responsivitet. 

Använd AI-drivna tjänster som gör komplexa processer – som bulkinhämtning av material och sömlös rendering – till enkla, automatiserade arbetsflöden.

Vi lägger hela tiden till nya mikrotjänster som hjälper er med data- och informationsöverföring, stöd för video och nya medier, att enkelt integrera med tjänster från andra leverantörer samt att hantera intensiva processer för skapande, redigering och personalisering av mediefiler i bulk. Du kan till och med skapa anpassade mikrotjänster för att hantera unika utmaningar med just era arbetsflöden. 

Se hur det fungerar

Materialinhämtning
Lägg till tusentals mediefiler i ert DAM-system på minuter – snarare än dagar eller veckor – utan hjälp från tredje part, nya servrar eller ytterligare kostnader.

Sömlös rendering
Använd Adobe-teknologier för att automatiskt omvandla mediefiler till valfritt format och snabbt skapa användningsklara mediefiler för alla slags upplevelser.

Visa relaterade funktioner

Resurssamlingar

Skapa, redigera och dela enkelt resurssamlingar mellan användare, bland annat statiska samlingar och smarta samlingar som kan inkludera resurser dynamiskt utifrån sökvillkor.

Asset Insights

Använd datainsikter för att se vilka resurser som fungerar bäst utan att ta hjälp av analysteamet och rapportera enkelt om engagemang, konsumtion och interaktion för resurser.

Stöd för filtyper

Assets erbjuder ett brett utbud av stöd – från Creative Cloud-program till vanliga filtyper och nya typer av filformat som 3D, panorama, VR (virtuell verklighet ) och AR (förstärkt verklighet).

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.