Varumärkesportal

Distribuera resurser enkelt och säkert till byråer, kanalpartners och externa team (eller skaffa dem därifrån lika enkelt). Med vår självbetjäningsportal kan ni skräddarsy behörigheterna för olika team efter behov och hämta in resurser från byråpartners samtidigt som ni skyddar konfidentiella uppgifter.


Dela allt som behöver delas, men inget annat.

Om ni ger användarna direkt tillgång till digitala resurser kan de arbeta mer effektivt. Men det betyder inte att ni ska dela allt material. Ni vill att era utökade partnerteam ska kunna bläddra i och ladda ned det material som de behöver – men inte hela databasen. Ni vill att era byråpartners enkelt ska kunna skicka tillbaka resurser till utvecklingsmiljön. Och ni vill se hur resurserna används och distribueras så att ni kan administrera användare mer effektivt och säkert.

Med varumärkesportalen i Adobe Experience Manager Assets kan ni ge utspridda team tillgång till specifika resurser via ett modernt användargränssnitt. Då blir det enklare för dem att söka efter, hitta och dela godkända resurser samtidigt som konfidentiellt material skyddas. Dessutom kan marknadsförarna via varumärkesportalen smidigt och säkert skaffa material från byråpartners med hjälp av ett alternativ för att överföra nytt material direkt till varumärkesportalen. Varumärkesportalens administratörer har flera konfigurationsmöjligheter och varumärkesalternativ för att optimera utseendet. Och tack vare heltäckande användningsrapporter som kan exporteras kan ni få djupgående insikter i hur resurserna distribueras och används.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Självbetjäningsportal
Sök efter och ladda ned resurser utanför resurshanteringssystemets brandvägg. Distribuera färdiga resurser enkelt, effektivt och säkert till kanalpartners och utökade team.

Administrativ styrning
Robusta funktioner hjälper er att administrera användare effektivt med omfattande metadatakontroller för maximal hittbarhet. Förbättra utseendet och få djupare insikt i hur resurserna används och distribueras.

Användarroller
Ange vem som har behörighet att använda olika mappar, samlingar och resurser. Ange parametrar så att användarna bara kan visa, redigera och dela det som behöver delas.

Överföring från byråer
Ge byråer och andra externa användare möjlighet att enkelt och säkert skicka tillbaka material till varumärkesportalen.

Läs mer om varumärkesportalen i Adobe Experience Manager.

Ta en närmare titt på varumärkesportalen.

Ta en närmare titt på varumärkesportalen.

Hjälpen innehåller mer information om varumärkesportalen i Experience Manager och där kan du också läsa om hur ni skapar ett enhetligt varumärke.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Hantering av digitala rättigheter

Hantera på ett effektivt sätt information om utgångsdatum och resursers status för att minska risken för böter och andra straff om det skulle visa sig att ni använt olicensierade, ej godkända eller utgångna mediefiler.

Stöd för filtyper

Assets erbjuder ett brett utbud av stöd – från Creative Cloud-program till vanliga filtyper och nya typer av filformat som 3D, panorama, VR (virtuell verklighet ) och AR (förstärkt verklighet).

Dynamiska medier

Hantera och publicera dynamiska digitala upplevelser med vårt unika ramverk av komponenter som låter er anpassa och leverera interaktiva multimedieupplevelser på olika typer av enheter.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.