https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/aem-assets

Hantering av digitala resurser som gör mer än att bara hantera.

Allt för många mediefiler försvinner i mediearkiven för att aldrig användas igen. Men med rätt hantering av digitala resurser kan ni enkelt hitta och redigera mediefilerna ni behöver, bekräfta att ni har rätt versioner och enkelt dela dem med era team och i olika kanaler.

Se hur våra kunder gör

DAM:en som gör allt

Många företag kämpar för att möta kraven på nytt och personaliserat innehåll på grund av att typiska resurshanteringssystem lagrar resurserna i isolerade system, vilket gör det svårt för teamen att hitta, hantera och styra dem. Detta problem är ännu större för företag som sitter fast i en SaaS-baserad "start-DAM” som inte är lätt att uppgradera.

Med Experience Manager Assets har Adobe återuppfunnit resurshanteringen och omvandlat den till en dynamisk innehållsmotor som med hjälp av AI effektiviserar kreativa arbetsflöden och automatiserar upplevelseleveransen i stor skala. Nu kan kreativa-, marknadsförings- och IT-team snabbt och lätt samarbeta för att lansera upplevelser som verkligen är skräddarsydda och har stor genomslagskraft. Tack vare att Assets dessutom är byggt för molnet möjliggörs automatisk uppskalning för att möta kraven från trafik och behandling, vilket säkerställer att både programmet och upplevelserna behåller sin förmåga till förändring.

När alla era resurser finns i en enda molnbaserad, AI-driven lösning kan ni hantera stora resursvolymer, vara ständigt innovativa och säkerställa relevanta kundupplevelser vid rätt tidpunkt.

Adobe kan hjälpa er

Experience Manager Assets är det enda DAM-system där ni kan redigera, hantera och leverera mediefiler på en enda plattform – och nu kan ni göra allt detta med snabbheten och smidigheten hos en molnbaserad lösning. Skapa och dela samlingar. Anslut till DAM-systemet inifrån Creative Cloud-appar. Spåra vem som använder vilken resurs. Kontrollera licensbehörigheter. Vårt DAM-system gör att ni kan snabba upp er innehållspublicering så att ni kan imponera på era kunder och få en större avkastning på investeringen. Varje gång.

Kao

”Vi kan hantera över 500 000 globala mediefiler centralt med Experience Manager, så vi beslutade oss för att integrera CMS- och DAM-funktionerna.”

Tsuyoshi Tanaka, Manager, Office of Communication Technology, Digital Marketing Center, Kao Corporation Morningstar

Ta del av Kaos berättelse

Funktioner för hantering av digitala resurser

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/cards/aem-assets