https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-assets-features

Hantering av digitala rättigheter

Hantera på ett effektivt sätt information om utgångsdatum och resursers status för att minska risken för böter och andra straff om det skulle visa sig att ni använt olicensierade, ej godkända eller utgångna mediefiler.

____________________________________________________

Slipp gissningarna när det gäller hantering av digitala rättigheter

Mediefiler har ofta licensieringskrav som anger tidsbegränsningar och andra restriktioner. Ni har alla intentioner att följa restriktionerna, men efter några år är det lätt att tappa kontrollen över alla platser just den filen används på. Det ni behöver är ett sätt att hålla koll på vad som går ut och när.

Med hantering av digitala rättigheter kan ni koppla licensieringsinformation till era mediefiler och på så sätt se till att de används korrekt. Detta minskar de ekonomiska och juridiska riskerna med att av misstag använda mediefiler som inte längre är godkända eller licensierade. Och eftersom Adobe Experience Manager Assets är helt integrerat med Experience Manager-plattformen kommer ni att kunna hantera all er information om tidsbegränsningar och mediefilers tillstånd effektivt från ett enda gränssnitt.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Tidsbegränsningar
Se till att licenskrav för mediefiler efterlevs. Undvik risken att bryta mot licenskrav genom att automatiskt ta bort mediefiler som gått ut. Detta sparar tid och ni undviker risken för juridiska konsekvenser

Mediefilernas tillstånd
Använd sökpanelen till att hitta mediefiler baserat på deras tillstånd för att behålla kontrollen över er hantering av digitala rättigheter. Visa och övervaka mediefilernas tillstånd och godkänn eller underkänn mediefilerna. Ni kan även begränsa åtkomsten till innehåll till ett visst datum då det automatiskt frisläpps och blir tillgängligt för automatisk publicering eller avpublicering.

Sökkonsol
Använd resurskonsolen till att söka efter utgångna mediefiler och underordnade mediefiler. Övervaka mediefilers utgångsdatum i det förflutna och framtiden, och ställ in e-postaviseringar för att hålla er informerade.

Få mer information om hantering av digitala rättigheter i Adobe Experience Manager Assets.

Lär dig att ställa in aviseringar.

Lär dig att ställa in e-postaviseringar när mediefiler håller på att gå ut i vårt hjälpavsnitt.

Läs mer

Bli expert på hantering av digitala rättigheter.

Lär dig allt om hantering av digitala rättigheter i Adobe Experience Manager Assets i vår dokumentation.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-assets