https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/aem-assets-features

Dynamiska medier

Hantera och publicera dynamiska digitala upplevelser – en funktion som är unik för Experience Manager Assets. Vårt ramverk och vår uppsättning komponenter gör så att marknadsförare kan anpassa och leverera interaktiva multimedieupplevelser på alla olika typer av enheter.

______________________________________________________

Alla typer av multimedia. Optimerade för alla typer av skärmar.

Filstorlek har i det förflutna varit en av de största flaskhalsarna för smidig leverans av övertygande upplevelser. Varje enhet och kanal har sina egna specifikationer, vilket innebär att om du vill att medier ska visas på samma sätt som du designade dem, måste varje upplevelse anpassas efter varje plattform. Man blir trött bara av att tänka på ansträngningarna som krävs.

Dynamiska medier låter er dra fördel av intelligent medieomvandling och -leverans. De utgår från en originalfil, vilket gör att det går att skapa en obegränsad mängd versioner av mediefiler automatsikt för alla medier. Teknologi för smart bildbehandling känner automatiskt av tillgänglig bandbredd och enhetstyp och kan på så sätt drastiskt minska bildfilens storlek med upp till 70 % vid leverans. Det sker utan att den visuella återgivningen försämras och säkerställer smidiga och snabbinlästa upplevelser som höjer konverteringsgraden.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Dynamisk bildbehandling
Använd en originalfil och generera och publicera automatiskt ett obegränsat antal versioner av bilder. Bilderna behandlas automatiskt med bildskärpning när de levererats. Ändra storlek, format, upplösning, beskärning eller effekt. De utgår från en originalfil, vilket gör att det går att skapa en obegränsad mängd versioner av mediefiler automatiskt för alla medier.

Interaktiva medier där kunden kan handla direkt
Bygg och distribuera interaktiva element så att det går att handla direkt i era videor, till exempel med interaktiva hotspots som snabbt länkar till produktinformation från kampanjer, lookbooks och andra medier.

Dynamisk video
Implementera automatisk transkodning och leverans där video i fullständig storlek automatiskt storleksanpassas för olika skärmar och strömmas adaptivt för att ge en enhetlig användarupplevelse av hög kvalitet.

Hotspotfunktioner
Förbättra kanaloberoende interaktioner genom att lägga till klickbara hotspots i mediefiler som leder till andra upplevelser, som till exempel kartor eller popuprutor med produktinformation.

#ffffff

Få mer information om dynamiska medier i Adobe Experience Manager Assets.

Upptäck kraften i dynamiska medier

Utforska alla funktioner ni får med dynamiska medier, från att skapa dynamiska bilder till att leverera personaliserade medieupplevelser.

Läs nu

Kom igång ni också.

Se hur transkodning och leverans utan ansträngning fungerar i verkligheten och hur ni kan få en enhetlig användarupplevelse av hög kvalitet i vår video.

Titta nu

https://landing.adobe.com/en/na/dynamic-media/ctir-2755/live-demos.html#_blank | auto

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-assets