Metadata i enterpriseklass

Med metadata i enterpriseklass kan du lägga till metadata på ett effektivare sätt och förbättra er förmåga att hitta mediefiler. Definiera sammanhängande metadatafält för snabbare och mer exakt katalogisering. Importera stora mängder metadata från externa system eller filer och exportera snabbt metadata för användning i andra program.


Det har aldrig varit enklare att ange metadata.

Det kan vara otroligt svårt att hantera ett stort mediefilsbibliotek utan korrekt definierade metadata. Utan robust och effektiv klassificering blir import, kategorisering och export av mediefiler lätt en stor börda och innehåll blir svårt att hitta. En enorm resurspool kan snabbt förvandlas till en hop oorganiserade filer.

Adobe Experience Manager Assets har metadataverktyg i enterpriseklass som gör att ni kan lägga till metadata på ett effektivare sätt. Det ger robusta, kontextuella regler och administratörsdefinierade, sammanhängande metadatafält som bara visas när deras överordnade fält är ifyllda. Det kan även definiera och upprätthålla obligatoriska metadatafält. Om du till exempel markerar ”Licens krävs” blir mediefilens copyrightinformation, användarvillkor och utgångsdatum obligatoriska fält. Resultatet blir mer exakt katalogisering som gör att ditt team kan hitta, personalisera och leverera mediefiler snabbare.

Så här fungerar det.

Så här fungerar det.

Robusta sammanhängande metadata
Med avancerad metadatahantering kan användare skapa regler för sammanhängande fält och skapa kontextuella relationer mellan metadata i Adobe Experience Manager Assets för snabbare och mer exakt katalogisering.

Intuitiva
Adobe Experience Manager Assets har robusta och användarvänliga metadataverktyg som gör det enklare att kartlägga komplexa metadatavärden och ställa in obligatoriska fält.

Importera och exportera snabbt
Med våra kraftfulla metadataverktyg kan ni snabbt importera stora mängder metadata från externa system eller filer och lika snabbt exportera data för användning i andra program.

Läs mer om metadata i enterpriseklass i Adobe Experience Manager Assets.

Skapa sammanhängande metadatafält.

Skapa sammanhängande metadatafält.

Titta på videon om du vill veta mer om hur enkelt det är att lägga till sammanhängande metadata till en mediefil.

Titta nu

Öka avkastningen.

Läs om IDC-studien som visar att Adobe Experience Manager Assets-kunder i genomsnitt har en 3-årig avkastning på 366 procent på Adobe-bloggen.

Läs mer

Öka avkastningen.

Visa liknande funktioner

Smarta taggar

Vårt verktyg för smarta taggar drivs av Adobe Sensei, vårt ramverk med AI och maskininlärning, och kan tolka innehållet för att automatiskt tagga det med smarta, verksamhetsspecifika nyckelord.

Hantering av digitala rättigheter

Hantera på ett effektivt sätt information om utgångsdatum och resursers status för att minska risken för böter och andra straff om det skulle visa sig att ni använt olicensierade, ej godkända eller utgångna mediefiler.

Arbetsflöden för hantering av digitala resurser

Ta era mediefiler till marknaden snabbare när ni enkelt kan skapa arbetsflöden för planering, design, granskning, godkännande och publicering.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.