https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-assets-features

Metadata i företagsklass

Med metadata i företagsklass kan du lägga till metadata på ett effektivare sätt och förbättra er förmåga att hitta mediefiler. Definiera sammanhängande metadatafält för snabbare och mer exakt katalogisering. Importera stora mängder metadata från externa system eller filer och exportera snabbt metadata för användning i andra program.

______________________________________________________

Det har aldrig varit enklare att ange metadata.

Det kan vara otroligt svårt att hantera ett stort mediefilsbibliotek utan korrekt definierade metadata. Utan robust och effektiv klassificering blir import, kategorisering och export av mediefiler lätt en stor börda och innehåll blir svårt att hitta. En enorm resurspool kan snabbt förvandlas till en hop oorganiserade filer.

Adobe Experience Manager Assets har metadataverktyg i enterpriseklass som gör att ni kan lägga till metadata på ett effektivare sätt. Det ger robusta, kontextuella regler och administratörsdefinierade, sammanhängande metadatafält som bara visas när deras överordnade fält är ifyllda. Det kan även definiera och upprätthålla obligatoriska metadatafält. Om du till exempel markerar ”Licens krävs” blir mediefilens copyrightinformation, användarvillkor och utgångsdatum obligatoriska fält. Resultatet blir en mer exakt katalogisering som gör att ditt team kan hitta, personalisera och leverera mediefiler snabbare.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Robusta sammanhängande metadata
Med avancerad metadatahantering kan användare skapa regler för sammanhängande fält och skapa kontextuella relationer mellan metadata i Adobe Experience Manager Assets för en snabbare och exaktare katalogisering.

Intuitiva
Adobe Experience Manager Assets har robusta och användarvänliga metadataverktyg som gör det enklare att kartlägga komplexa metadatavärden och ställa in obligatoriska fält.

Importera och exportera snabbt
Med våra kraftfulla metadataverktyg kan ni snabbt importera stora mängder metadata från externa system eller filer och lika snabbt exportera data för användning i andra program.

Läs mer om metadata i enterpriseklass i Adobe Experience Manager Assets.

https://helpx.adobe.com/experience-manager/kt/assets/using/cascade-metadata-feature-video-use.html#_blank | Create cascading metadata fields.

Skapa sammanhängande metadatafält.

Titta på videon om du vill veta mer om hur enkelt det är att lägga till sammanhängande metadata till en mediefil.

Titta nu

Öka avkastningen.

Läs på Adobe-bloggen om IDC-studien som visar att Adobe Experience Manager Assets-kunder i genomsnitt har en 3-årig avkastning på 366 %.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-assets