Hantering av upplevelsefragment

Optimera upplevelsefragment skapade med Adobe Experience Manager Sites med hjälp av funktionerna för dynamiska medier och återanvänd kanaloberoende och interaktiva upplevelser konsekvent över flera skärmar.


Leverera automatiskt digitala upplevelser oavsett skärm.

Att skapa och spåra alla element i en digital upplevelse kan vara en krävande uppgift. Särskilt när du måste designa och redigera en ny layout för varje leveranskanal eller skärmstorlek.

Välkommen till hantering av upplevelsefragment. Du kan nu skapa en upplevelse och automatiskt omformatera den för alla möjliga skärmstorlekar. Funktioner för dynamiska medier kombinerar kanaloberoende innehåll och layouter i en modulär meny för upplevelsefragment som kan hanteras direkt från Adobe Experience Manager. Tekniken sammanställer automatiskt kanaloberoende upplevelsefragment till layouter som passar alla önskade format och låter dig lägga till interaktiva hotspots till alla mediefiler – både bilder och videor.

Så här fungerar det.

Så här fungerar det.

Byggstenar
Lägg enkelt till ändringar genom att skapa en uppsättning komponenter som kan återanvändas till att skapa innehåll för olika varianter och mallar.

Nå era målgrupper
Personalisera innehållet genom att välja vad som ska visas beroende på målgrupp. I Adobe Experience Manager kan ni använda ContextHub för att definiera era målgrupper utifrån till exempel postnummer.

Design för många kanaler
Låt era upplevelser visas sömlöst över flera kanaler genom att automatiskt skapa kanal- eller sammanhangsspecifika varianter som är optimerade för olika skärmstorlekar.

Läs mer om hantering av upplevelsefragment i Adobe Experience Manager.

Så här fungerar Adobe Asset Link.

Så här fungerar upplevelsefragment.

Titta på videon om du vill veta mer om hur du kan återanvända element för flera digitala upplevelser och skapa varianter för mobiloptimerat innehåll, sociala medier eller kontaktytor från tredje part.

Titta nu

Upptäck redigering utan krångel.

Läs mer i vår dokumentation om hur du skapar och använder upplevelsefragment samt vår redigerare för upplevelsefragment.

Läs mer

Läs om länkdelning.

Visa liknande funktioner

Robust stöd för video

Leverera automatiskt rätt videokvalitet till rätt enhet och bandbredd (SD eller HD) och hantera alla krav, kvaliteter, storlekar och upplevelser utan att ta hjälp av IT-avdelningen.

Smart beskärning

Eliminera repetitiv redigering med smart beskärning, en automatisk process som identifierar fokusområdet  i en bild eller videofilm och automatiskt beskär efter det med hjälp av AI via Adobe Sensei.

Dynamiska medier

Hantera och publicera dynamiska digitala upplevelser med vårt unika ramverk av komponenter som låter er anpassa och leverera interaktiva multimedieupplevelser på olika typer av enheter.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.