https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-asset-check-out

Hantering av upplevelsefragment

Optimera upplevelsefragment skapade med Adobe Experience Manager Sites med hjälp av funktionerna för dynamiska medier och återanvänd kanaloberoende och interaktiva upplevelser konsekvent över flera skärmar.

______________________________________________________

Leverera automatiskt digitala upplevelser oavsett skärm.

Att skapa och spåra alla element i en digital upplevelse kan vara en krävande uppgift. Särskilt när du måste designa och redigera en ny layout för varje leveranskanal eller skärmstorlek.

Välkommen till hantering av upplevelsefragment. Du kan nu skapa en upplevelse och automatiskt omformatera den för alla möjliga skärmstorlekar. Funktioner för dynamiska medier kombinerar kanaloberoende innehåll och layouter i en modulär meny för upplevelsefragment som kan hanteras direkt från Adobe Experience Manager. Tekniken sammanställer automatiskt kanaloberoende upplevelsefragment till layouter som passar alla önskade format och låter dig lägga till interaktiva hotspots till alla mediefiler – både bilder och videor.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Byggstenar
Lägg enkelt till ändringar genom att skapa en uppsättning komponenter som kan återanvändas till att skapa innehåll för olika varianter och mallar.

Nå era målgrupper
Personalisera innehållet genom att välja vad som ska visas beroende på målgrupp. I Adobe Experience Manager kan ni använda ContextHub för att definiera era målgrupper utifrån till exempel postnummer.

Design för många kanaler
Låt era upplevelser visas sömlöst över flera kanaler genom att automatiskt skapa kanal- eller sammanhangsspecifika varianter som är optimerade för olika skärmstorlekar.

Läs mer om hantering av upplevelsefragment i Adobe Experience Manager.

https://helpx.adobe.com/experience-manager/kt/sites/using/experience-fragments-feature-video-use.html#_blank | See Adobe asset link in action.

Så här fungerar upplevelsefragment.

Titta på videon om du vill veta mer om hur du kan återanvända element för flera digitala upplevelser och skapa varianter för mobiloptimerat innehåll, sociala medier eller kontaktytor från tredje part.

Titta nu

Upptäck redigering utan krångel.

Läs mer i vår dokumentation om hur du skapar och använder upplevelsefragment samt vår redigerare för upplevelsefragment.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-assets