Resurshantering på flera språk

Skriv ett sökord på ett språk så översätts det direkt av Adobe Sensei, som också levererar alla relevanta resurser för alla definierade språkbibliotek, även om era metadata bara finns på engelska. På så sätt slipper ni dyr och tidskrävande metadataöversättning.


Material som fungerar oavsett språk.

Med all den teknologi som finns idag ska inte språket utgöra något hinder för er och ert material. Och ni ska inte behöva förlita er på andra företags översättningstjänster för något så enkelt som sökord och metadata. 

Vår flerspråkiga resurshantering översätter automatiskt sökord i realtid, även om era metadata bara finns på engelska. Användarna skriver nyckelord på valfritt språk och maskininlärningsalgoritmen i Adobe Sensei översätter nyckelordet direkt, söker i alla definierade språkbibliotek och returnerar alla matchande resurser. Det innebär att ert material blir sökbart oavsett språk, utan att ni behöver förlita er på dyra och tidskrävande tjänster för metadataöversättning.

Titta på de funktioner som ingår.

Språkoberoende sökning och identifiering
Algoritmen i Adobe Sensei översätter nyckelord i realtid på vilket språk ni vill. Alla resurser som matchar nyckelordet returneras, oavsett språk.

Intern översättning
Minska ert beroende av tjänster för metadataöversättning. Välj de språkpaket ni behöver och spara tid och pengar samtidigt som det blir lättare att hitta rätt resurser.

Stöd för flera språk
Smart översättningssökning har stöd för fler än 50 språk och minskar behovet av manuell översättning. Låt aldrig språket vara ett hinder för er.

Läs mer om resurshantering på flera språk i Adobe Experience Manager

Förstå maskinöversättning.

Titta på vårt webbinarium om hur ni använder Experience Manager för att lokalisera både användarskapat och egenutvecklat innehåll.

Se hur det funkar.

Titta på vår videokurs om hur resurshantering på flera språk kompletterar smarta taggar med smart översättningssökning.

Titta nu

Visa relaterade funktioner

Smarta taggar

Vårt verktyg för smarta taggar drivs av Adobe Sensei, vårt ramverk med AI och maskininlärning, och kan tolka innehållet för att automatiskt tagga det med smarta, verksamhetsspecifika nyckelord.

Metadata i enterpriseklass

Lägg till metadata på ett effektivare sätt och gör det lättare att hitta mediefiler genom att definiera sammanhängande metadatafält eller importera stora mängder metadata från system eller filer från tredje part.

Hantering av digitala rättigheter

Hantera på ett effektivt sätt information om utgångsdatum och resursers status för att minska risken för böter och andra straff om det skulle visa sig att ni använt olicensierade, ej godkända eller utgångna mediefiler.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.