En huvudversion för alla skärmar med hjälp av multimedieleverans

Det är ingen tvekan om att multimedieinnehåll förbättrar kundupplevelsen. Men att leverera det till alla olika typer av enheter som finns idag kan vara besvärligt. Med hjälp av vår multimedieleverans kan ni använda en huvudversion för att snabbt anpassa, utforma och leverera dynamiska multimedieupplevelser snabbt och effektfullt. 

Skapa en multimedieupplevelse och leverera oräkneliga versioner.

Det här handlar inte om att producera bra multimedieinnehåll. Det handlar om att anpassa och leverera det till alla de ställen där kunderna finns. Att skapa versioner för både smarttelefoner, surfplattor och datorer. För hög brandbredd såväl som för låg. Med interaktivitet och utan. 

Det är ett tidskrävande arbete när det utförs för hand. Och dessutom är det utrymmeskrävande med alla de olika versionerna. Men med hjälp av teknologi som automatiserar arbetet kan ni leverera video till alla kanaler och enheter utan att ta hjälp av IT-avdelningen och utan att lagra flera versioner av samma fil. 

Med hjälp av multimedieleverans kan ni till och med lägga till interaktivitet för att skapa uppslukande upplevelser och produktinformation. Och ni kan återanvända upplevelsefragment för att skapa interaktivitet för flera olika skärmar. Så att varje enskild upplevelse känns som en unik skapelse.

Adobe kan hjälpa er

Adobe Experience Manager Assets är det enda resurshanteringssystemet i enterpriseklass för blixtsnabb hantering och leverans av dynamiska digitala upplevelser. Med hjälp av de många funktionerna kan ni börja med en multimedieupplevelse, automatisera de tekniska processerna med att anpassa den till olika enheter, kvaliteter eller skärmstorlekar och sedan personalisera upplevelsen med interaktivitet och leverera den dynamiskt.

Läs mer

”Vår webbplats går allt mer över till kortare innehåll och fler visuella element som videoklipp. Adobe Experience Manager inspirerar oss till att tänka om vår digitala innehållsleverans och bli mer flexibla och framsynta.”

Dave DeMaria, Corporate Vice President, Corporate Marketing, Synopsys

Funktioner för multimedieleverans

Dynamiska medier

Hantera och publicera dynamiska digitala upplevelser med vårt unika ramverk av komponenter som låter er anpassa och leverera interaktiva multimedieupplevelser på olika typer av enheter.

Hantering av upplevelsefragment

Återanvänd kanaloberoende och interaktiva upplevelser enhetligt över flera skärmar med hjälp av funktioner för dynamiska medier och optimera upplevelsefragment från Experience Manager Sites.

Robust stöd för video

Leverera automatiskt rätt videokvalitet till rätt enhet och bandbredd (SD eller HD) och hantera alla krav, kvaliteter, storlekar och upplevelser utan att ta hjälp av IT-avdelningen.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.