Hantering av användargenererat innehåll

Hitta, strukturera och importera användargenererat innehåll direkt från ert resurshanteringssystem. Och ni kan lagra det tillsammans med ert varumärkesinnehåll – något som ingen annan lösning klarar. Tack vare vårt inbyggda arbetsflöde är det även enkelt att få uttrycklig tillåtelse att använda material.


Mer innehåll med mindre arbete.

Det skapas flera miljoner element med socialt innehåll varje dag, och en del av det handlar om ert varumärke och skapas av era kunder. Bra användargenererat innehåll kan öka ert varumärkes relevans och därmed få fler att stanna längre och engagera sig mer på er webbplats. Och det kan minska trycket på er att hela tiden skapa nytt innehåll. Men att hitta det här innehållet, avgöra vilket av det ni ska använda och få tillåtelse att använda det kan vara komplicerat.

Funktionen för hantering av användargenererat innehåll i Adobe Experience Manager kan integreras med Livefyre. Då kan ni hitta innehåll som användarna litar på – direkt från gränssnittet i Adobe Experience Management Assets. Tack vare den här effektiva processen går det snabbt att hitta innehåll, bedöma dess äkthet, avgöra vilket ni vill använda och sedan importera det direkt till ert resurshanteringssystem – och därmed spara oerhört mycket tid. Och eftersom ni kan lagra både användargenererat innehåll och varumärkesinnehåll på ett och samma ställe kan ni snabbt utnyttja bådadera för att skapa mer engagerande upplevelser för era kunder.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Ett enda gränssnitt
Visa och hantera varumärkesinnehåll och användargenererat innehåll i ett enda samlat och välbekant gränssnitt.

Innehållsexplosion
Öka mängden tillgängligt innehåll med hög kvalitet i ert resurshanteringssystem exponentiellt. Det användargenererade innehåll ni importerar lagras på två sätt, dels som ett innehållskort och dels som en JPEG- eller MP4-fil, så att ni har möjlighet att förbättra befintliga bilder och videoklipp.

Publicera
När det färdiga användargenererade innehållet lagras i Experience Manager Assets får ni oändliga publiceringsmöjligheter – till Sites, Screens, Commerce, Adobe Target och Creative Cloud via Asset Link.

Hitta enkelt användargenererat innehåll
Importera innehåll från ert befintliga bibliotek med användargenererat innehåll och sök efter nytt och relevant innehåll i realtid i era mest använda sociala kanaler direkt från Experience Manager Assets.

Inbyggt arbetsflöde för tillståndsansökan
Med det inbyggda arbetsflödet för tillståndsansökan kan ni enkelt få uttrycklig tillåtelse och förbättra de juridiska förutsättningarna vad gäller användargenererat innehåll.

Läs mer om hantering av användargenererat innehåll i Adobe Experience Manager Assets.

Förvandla kunder till innehållskreatörer.

Se allt ert innehåll i en enda samlad vy.

Lär er hur ni skapar ett enhetligt resurshanteringssystem som innehåller både varumärkesinnehåll och användargenererat innehåll.

Titta nu

Sikta högt med strukturerat användargenererat innehåll.

Besök Adobes blogg och läs om hur ni använder användargenererat innehåll för att kommunicera bättre med era kunder.

Läs mer

Sikta högt med strukturerat användargenererat innehåll.

Upptäck möjligheterna med användargenererat innehåll.

Ta reda på hur ni får ut ert innehåll snabbare och får bättre kontakt med era kunder med hjälp av strukturerat användargenererat innehåll.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Arbetsflöden för hantering av digitala resurser

Ta era mediefiler till marknaden snabbare när ni enkelt kan skapa arbetsflöden för planering, design, granskning, godkännande och publicering.

Hantering av upplevelsefragment

Återanvänd kanaloberoende och interaktiva upplevelser enhetligt över flera skärmar med hjälp av funktioner för dynamiska medier och optimera upplevelsefragment från Experience Manager Sites.

Metadata i enterpriseklass

Lägg till metadata på ett effektivare sätt och gör det lättare att hitta mediefiler genom att definiera sammanhängande metadatafält eller importera stora mängder metadata från system eller filer från tredje part.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.