Versionshistorik

Spara automatiskt alla versioner som skapats, identifiera och eliminera dubbletter, spåra redigeringar och återgå vid behov till tidigare versioner med Assets. Med Assets minskar ni även riskerna för att ni använder olicensierat eller på annat sätt begränsat material.


Fler resurser. Färre problem.

Det går åt mycket resurser för att skapa multimedieinnehåll. Men det kan också medföra att det skapas flera versioner av samma resurs. Ni vet att det finns dubbletter, men det är svårt att hålla reda på dem, och ingen kan vara helt säker på att det verkligen är den senaste versionen de ser. Eller om den används korrekt.

Med hjälp av versionshistoriken kan ni hantera och godkänna resurser snabbt och effektivt från ett och samma gränssnitt. Spåra enkelt redigeringar av resurser för att försäkra er om att ni använder den senaste versionen. Använd funktionen för dupliceringsidentifiering för att slippa dubbletter. Och eftersom varenda version av en resurs sparas med versionshistorik är det enkelt att återgå till en tidigare version om de senaste ändringarna inte är nödvändiga eller aktuella längre. Dessutom kan ni enkelt visa och jämföra alla olika versioner med verktyget för visuell jämförelse.

Titta på de funktioner som ingår.

Versionskontroll i det pekoptimerade gränssnittet
Skapa enkelt olika versioner, även på mobilenheter. Om något blir fel är det lätt att gå tillbaka och återställa resursen.

Identifiering av dubbletter
Identifiera automatiskt resurser som redan finns i Adobe Experience Manager Assets. Hindra användare från att arbeta med fel resurser och håll arkiven i ordning.

Hantering av digitala rättigheter (DRM)
Vår effektiva hantering av digitala rättigheter garanterar att materialets användningsvillkor efterlevs. Detta minskar risken för rättsliga påföljder på grund av att ni använder olicensierat material eller material med utgångna licenser och olika begränsade villkor.

Verktyg för visuell jämförelse
Visa alla versioner och uppdateringar för en resurs och jämför dem för att se hur de utvecklats.

Läs mer om versionshistorik i Adobe Experience Manager Assets.

Undvik dupliceringsproblem.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder identifiering av dubbletter och ökar effektiviteten. 

Läs mer

Tillförlitlig resurskontroll.

Titta på vår videokurs om hur ni skapar, visar och återställer resursversioner.

Titta nu

Visa relaterade funktioner

 

Resurshantering på flera språk

Skriv ett sökord på ett språk så översätts det direkt av Adobe Sensei, som också levererar alla relevanta resurser för alla definierade språkbibliotek, även om era metadata bara finns på engelska.

Stöd för filtyper

Assets erbjuder ett brett utbud av stöd – från Creative Cloud-program till vanliga filtyper och nya typer av filformat som 3D, panorama, VR (virtuell verklighet ) och AR (förstärkt verklighet).

Asset Insights

Använd datainsikter för att se vilka resurser som fungerar bäst utan att ta hjälp av analysteamet och rapportera enkelt om engagemang, konsumtion och interaktion för resurser.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.