Adobe Experience Manager Forms

Kunderna förflyttar sig hela tiden mellan olika enheter. Kan era formulär hänga med?

Gör det lätt för kunderna att fylla i alla era formulär med Adobe Experience Manager Forms. Kunderna kan börja fylla i på en enhet och fortsätta på en annan, utan att behöva börja om. Svårare är det inte!

Adobe Summit

21 sessioner du inte får missa – det bästa från Adobe Summit när det passar dig.

Formulären följer med era kunder – oavsett enhet.

Experience Manager Forms har funktioner som till exempel förhandsifyllda uppgifter och förmågan att interagera med formulär över olika enheter utan att förlora någon information. 

Ni och era kunder kommer att uppskatta att våra formulär är så enkla.

 • Minska kundavhoppen med responsiv, mobilvänlig registrering som kan användas på vilken skärm som helst, när som helst.
 • Interagera med era konsumenter i alla kanaler genom inbyggd integrering av era formulär i vilken app, webbplats eller vilket chattprogram ni vill, och annat med adaptiva headless-formulär.
 • Öka formulärens ifyllnadsgrad och fyll i ansökningar på förhand med uppgifter som hämtas från kunden eller profiler på sociala medier.

Anpassa er kommunikation för varje kund – i stor skala. 

 • Kombinera dataintegreringar, kommunikationshantering och avancerad målinriktning och personalisering för att förbättra varje kundinteraktion.
 • Använd inbyggda verktyg för att möta kunderna var de än befinner sig, till exempel online, via e-post eller i tryck. 
 • Schemalägg kommunikationen i grupper eller på begäran samtidigt som ni upprätthåller en djupgående personalisering.

Utforma, författa och publicera formulär – ingen kodning behövs.

 • Använd dra-och-släpp-gränssnittet för att skala ert formulärskapande och enkelt hantera ändringar med mallar som möjliggör att en ändring uppdateras överallt.
 • Använd guideanvändargränssnittet för att skapa komplexa digitala formulär med lättanvända konfigureringsskärmar som leder dig framåt stegvis.
 • Konvertera automatiskt era gamla pdf-filer till responsiva formulär med mobilen som utgångspunkt med hjälp av artificiell intelligens som drivs av Adobe Sensei.

Få kunderna att fylla i formulär och skicka in dem – snabbare.

 • Integrera Adobe Experience Manager Forms i era backend-verktyg, inklusive användningsklara anslutningar för en mängd olika datakällor.
 • Fånga alla data på ett säkert sätt och automatisera datainsamlingsprocessen samtidigt som ni ser till att ni efterlever alla regler.
 • Använd tidigare arbetsflöden för att skala upp snabbt, lägga till komponenter med enkla dra- och släppfunktioner och gör till och med egna anpassningar utifrån era behov.

Är Experience Manager Forms rätt för er verksamhet?

Så här skiljer vi oss från mängden.

Konvertera pappersdokument till digitala formulär med några få klick.

Konvertera en mängd föråldrade pdf-filer till mobilvänliga digitala formulär som är kopplade till analys och teman – allt sker automatiskt med AI som drivs av Adobe Sensei. Spara tid genom att extrahera delar av befintliga formulär och använda dem i nya formulär som ni vill skapa.

Använd molnet för att fortsätta optimera ifyllnadsgraden.

Fokusera på förnyelse – istället för att planera versionsuppgraderingar – använd våra alltid aktuella, skalbara och säkra molntjänster. Använd nya funktioner som valideras sömlöst och publiceras automatiskt för att fortsätta skala upp er verksamhet baserat på efterfrågan.

Upptäck psykologin bakom en lyckad kundintroduktion.

Använd inbyggda integrationer för att öka produktiviteten.

Adobe Experience Manager Forms integreras automatiskt i alla Adobe-program, vilket förkortar den typiska tidsåtgången för att skapa formulär manuellt. Med Adobe-integrationer kan ni lätt skapa nya formulär utifrån befintliga upplevelser, redigera vid behov och publicera – utan att belasta utvecklarteamen.

Men lita inte bara på våra ord.
TSB

Behandlade 140 000 formulär på 3 månader, vilket ersatte 15 000 kontorsbesök.

Carmax

Automatiserade arbetsflöden, vilket resulterade i 30 % mindre omarbetning.

CSUF

90 % av de pappersbaserade formulärprocesserna digitaliserades.

Bättre tillsammans

Adobe Experience Forms + Adobe Acrobat Sign.

Koppla samman dessa program för att göra era personaliserade upplevelser ännu smidigare. Ni kommer att kunna stödja komplexa krav på e-signaturer samtidigt som ni upprätthåller säkerheten och efterlevnaden – och får kunderna över mållinjen snabbare.

Rekommenderas för dig.
Se hur Adobe Experience Manager Forms kan öka kundvärvningen.