https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-dynamic-forms

Automatisk formulärifyllning

Minimera fel och arbetsinsatser genom att fylla i formulär i förväg med data från backend-system (som CRM och ERP) och skicka sedan tillbaka data från de färdigifyllda formulären till backend-systemet. Dataväljare och mobilfunktioner, som streckkodsläsare som automatiskt fyller i data, gör det också smidigare för kunderna.

______________________________________________

Få all information ni behöver – med färre tangenttryckningar.

Det är tidskrävande att fylla i formulär. Och det är lätt att göra fel. Men era kunder måste fylla i formulär och fylla i dem rätt. Annars får ni data med dålig kvalitet och måste ägna värdefull tid åt att korrigera felen.

Funktionen för automatisk formulärifyllning hämtar data från era backend-system och fyller i vissa av fälten i formulären. Kunderna behöver inte fylla i lika många fält, något som är särskilt viktigt för mobilanvändare. Med färre fält som ska fyllas i för hand kommer fler kunder att slutföra formulären och risken för fel minskar också.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Integrera backend-system
Fyll i fält från exempelvis CRM- och ERP-system, oavsett leverantör. Och integrera med backend-system via protokoll som exempelvis SOAP, REST eller Odata.

Lättanvänt visuellt gränssnitt
Dra och släpp datafält för att fylla i fält i förväg med det anpassningsbara formulärgränssnittet.

Skicka in data
Skicka data från formulär direkt till SOT-system (Source Of Truth) för att minimera fel och administrativt arbete med att registrera data igen.

Mobilfunktioner
Ge kunderna möjlighet att skanna en streckkod och automatiskt fylla i fält som exempelvis namn, adress och födelsedatum.

Läs mer om automatisk formulärifyllning i Adobe Experience Manager.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/experience-manager/forms/auto-form-fill#modal-video | Simplify complicated forms.

Förenkla komplicerade formulär.

Titta på vår videokurs om hur ni underlättar för kunden genom att förenkla formulärifyllandet utan att ge avkall på regelefterlevnaden.

Titta nu

Greppa automatisk formulärifyllning.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder automatisk formulärifyllning.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-assets