Automatisk formulärifyllning

Minimera fel och arbetsinsatser genom att fylla i formulär i förväg med data från backend-system (som CRM och ERP) och skicka sedan tillbaka data från de färdigifyllda formulären till backend-systemet. Dataväljare och mobilfunktioner, som streckkodsläsare som automatiskt fyller i data, gör det också smidigare för kunderna.


Få all information ni behöver – med färre tangenttryckningar.

Det är tidskrävande att fylla i formulär. Och det är lätt att göra fel. Men era kunder måste fylla i formulär och fylla i dem rätt. Annars får ni data med dålig kvalitet och måste ägna värdefull tid åt att korrigera felen.

Funktionen för automatisk formulärifyllning hämtar data från era backend-system och fyller i vissa av fälten i formulären. Kunderna behöver inte fylla i lika många fält, något som är särskilt viktigt för mobilanvändare. Med färre fält som ska fyllas i för hand kommer fler kunder att slutföra formulären och risken för fel minskar också.

Titta på de funktioner som ingår.

Integrera backend-system
Fyll i fält från exempelvis CRM- och ERP-system, oavsett leverantör. Och integrera med backend-system via protokoll som exempelvis SOAP, REST eller Odata.

Lättanvänt visuellt gränssnitt
Dra och släpp datafält för att fylla i fält i förväg med det anpassningsbara formulärgränssnittet.

Skicka in data
Skicka data från formulär direkt till SOT-system (Source Of Truth) för att minimera fel och administrativt arbete med att registrera data igen.

Mobilfunktioner
Ge kunderna möjlighet att skanna en streckkod och automatiskt fylla i fält som exempelvis namn, adress och födelsedatum.

Läs mer om automatisk formulärifyllning i Adobe Experience Manager.

Förenkla komplicerade formulär.

Titta på vår videokurs om hur ni underlättar för kunden genom att förenkla formulärifyllandet utan att ge avkall på regelefterlevnaden.

Titta nu

Greppa automatisk formulärifyllning.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni använder automatisk formulärifyllning.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Datamappning utan kodning

Integrera datakällor utan något särskilt utvecklingsarbete och mappa enheter till formulärfält och dokument för att personalisera kundupplevelserna och automatisera ansökningsrutinerna för ert varumärke.

Fragmentbaserad redigering

Ge specifika användare möjlighet att skapa, godkänna och publicera återanvändningsbara fragment (som adressblock eller juridisk information) i olika formulär och dokument för att försäkra er att om ni följer gällande regelverk.

Användningsklara dataanslutningar

Med våra användningsklara dataanslutningar kan ni ansluta till RDBMS (MySQL, SQL Server, Oracle), Microsoft Dynamics och andra backend-system och använda vanliga protokoll som OData, Swagger 2.0 Rest eller SOAP för att ansluta till i princip vad som helst.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.