Gå från manuell till modern med automatiserad onboarding.

Automatiserad onboarding handlar om att det ska gå snabbt och lätt att registrera kunder. I stället för att överföra data manuellt eller använda papper och penna för godkännanden och signaturer kan ni integrera formulärdata med backend-verktyg och använda arbetsflöden för att spåra och övervaka processerna.

Autopilot för onboarding av kunder.

Den digitala omvandlingen pågår över hela världen, men alltför många företag använder fortfarande manuella processer bakom kulisserna för att hantera formulär och registreringsdokument. Detta ger upphov till flaskhalsar i arbetsflödena och sinkar godkännandena, vilket i sin tur ger en mindre lyckad kundupplevelse.

Det är dags att ta er onboarding av kunder till den digitala tidsåldern. Om ni redan använder digitala formulär finns det ingen anledning att inte automatisera processerna från start till slut. Om ni gör det slipper ni det tidsödande arbetet med att registrera data igen och arkivera pappersdokument. Samtidigt kan ni hämta in data på ett sätt som uppfyller kraven i gällande regler och bestämmelser och integrera dem i era backend-system och rapporteringsverktyg.

Ni kan till och med hämta in data digitalt på enheter som används i fält och som är offline och automatiskt distribuera dessa på ett säkert sätt till rätt system och verktyg när de är online igen. Ni sparar tid, processerna går snabbare och smidigare och ni kan fånga upp nya kunder snabbare – och det är ju det ni vill.

Adobe kan hjälpa till.

Med Adobe Experience Manager Forms förvandlas alla steg i era formulär- och onboardingprocesser – från framtagning hela vägen till godkännande – från komplicerade och tidskrävande till enkla och snabba. Vi har skapat ett sätt att integrera data som samlas in i onlineformulär med era backend-system och rapporteringsverktyg.

Ni sparar inte bara tid, utan minimerar även risken för fel på grund av den manuella registreringen. Vi ser till att allt är digitalt, även e-signaturer som uppfyller lagkraven, och möjligheten att hämta formulärdata från alla typer av enheter. Så att ni kan hantera formulärgodkännanden effektivt och rekrytera fler kunder på kortare tid.

”Det handlar inte om att ineffektiva affärsprocesser ska bli mer uthärdliga med hjälp av automatisering. Det handlar om att optimera våra processer i grunden.”

Ralf Weller, chef för universitetets datakunskapscenter, HTW Berlin

Funktioner för automatiserad onboarding

Elektroniska signaturer

Förenkla godkännandeprocesser där flera kunder eller godkännare måste signera parallellt eller i följd med säkra och juridiskt giltiga e-signaturer för alla typer av formulär och dokument med en lösning för e-signaturer som Adobe Sign.

Kontrollpanel för ansökningar

Skicka in ansökningar via anpassade arbetsflöden och en central kontrollpanel för granskning, godkännande och digitala signaturer från medarbetare bakom kulisserna – även på resande fot.

Registerdokument

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.