https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-forms-benefits

Gå från manuell till modern med automatiserad onboarding i stor skala.

Automatiserad onboarding handlar om att det ska gå snabbt och lätt att registrera kunder. Istället för att manuellt överföra information med system baserade på papper och penna kan ni automatiskt integrera er formulärdata med backend-verktyg och använda arbetsflöden för att spåra och övervaka e-signatur- och godkännandeprocessen, och allt kan göras i stor skala.

Det är viktigt att data är korrekta, men också att vara snabb.

Den digitala omvandlingen pågår över hela världen, men alltför många företag använder fortfarande manuella processer bakom kulisserna för att hantera formulär och registreringsdokument. En kombination av pappersformulär och digitala formulär, system som inte kan integreras och komplikationer av juridiskt bindande signaturer, ibland fler än en, skapar flaskhalsar i dina arbetsflöden och gör onboardinggodkännanden långsammare. Det är inte den idealiska kundupplevelsen.

Vare sig du redan använder digitala formulär eller inte är det dags att automatisera onboardingprocesserna från början till slut för att undvika tidskrävande, processer som innefattar både pappersformulär och digitala formulär (som att överföra information manuellt från en plats till en annan) och ofta ger upphov till diverse fel. Med automatisering kan ni också säkert och enligt reglerna hämta in alla data, inklusive e-signaturer, och integrera dem i ert backend-system och era rapporteringsverktyg.

Adobe kan hjälpa er.

Med Adobe Experience Manager Forms integreras data som samlas in i formulär automatiskt med era backend-system och rapporteringsverktyg. Den molnbaserade infrastrukturen innebär att till och med offlinedata som samlas in digitalt av anställda på fältet kan fångas och distribueras till de rätta systemen när de är online igen. Den innebär även snabbare behandling, säkra dataöverföringar, backup och återställning av dokument och automatiserade uppdateringar i stor skala.

Direkt integrering med de avancerade e-signaturverktygen i Adobe Sign automatiserar även insamling av signaturer. Vare sig du behöver en eller flera ställer Sign in arbetsflöden för att fånga kundsignaturer och godkännare i rätt ordning, så att allt följer lagar och regler.

Automatisering sparar inte bara tid, det minskar också antalet fel samt hjälper till med regelefterlevnad och säkerhet – och allt det bäddar för en idealisk kundupplevelse.

”Det handlar inte om att ineffektiva affärsprocesser ska bli mer uthärdliga med hjälp av automatisering. Det handlar om att optimera våra processer i grunden.”

Ralf Weller, chef för universitetets datakunskapscenter, HTW Berlin

Ta del av HTW Berlins berättelse

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-manager-forms