Responsiva formulär. Responsiva kunder.

Med hjälp av responsiva formulär blir komplexa processer enkla. När det är lätt för kunderna att hitta, fylla i och underteckna formulär, oavsett vilken webbläsare eller enhet de använder och utan papper och penna, kommer fler att slutföra dem. Då får ni också trognare kunder och sparar värdefull tid och värdefulla resurser.

Och för att snabba på processen kan du kolla funktionen för Automatiserad konvertering av formulär som hjälper er att omvandla flera PDF-formulär samtidigt till mobilresponsiva formulär med bara några klick.

Responsivt på rätt sätt.

Digitala innovationer förändrar världen och det blir bekvämare att handla eller anmäla sig till exempelvis kurser eller tjänster online. Men det är inte bara guld och gröna skogar. Det som tidigare var en enkel process med utskrift, underskrift och arkivering för företagen är nu en komplicerad process som omfattar flera enheter, flera kanaler och skyhöga kundförväntningar.

För att inte era medarbetare ska bli överhopade med jobb och för att kunderna inte ska överge er måste alla aspekter av formulärifyllandet vara smidiga. Detta innebär att det måste vara enkelt för kunderna att hitta formulären de behöver fylla i, enkelt att fylla i dem oavsett enhet och snabbt och enkelt att underteckna digitalt och skicka in formuläret direkt eller senare utan att behöva börja om.

Men det betyder också att det måste vara enkelt för era medarbetare att utforma och leverera formulär. Och det första steget är att kunna skapa ett formulär som återges elegant på alla enheter och i alla kanaler. Nästa steg är att kunna ändra formulären i realtid utifrån kundernas svar och fylla i dem i förväg genom att hämta data från befintliga kundprofiler eller profiler i sociala nätverk för att minimera risken för fel. Och slutligen måste ni kunna återgå till tryck och papper vid behov och generera PDF-versioner av ifyllda formulär i ett kompatibelt format.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe förstår att onlineformulär inte ska vara komplicerade, varken för er eller era kunder. Med Forms kan ni lägga mindre tid på att skapa och verifiera formulär i backend-system tack vare kodningsfria och visuellt tilltalande layoutalternativ och integrering med Adobe Experience Manager Sites. Adobe Signs avancerade verktyg gör att ni kan fånga signaturer, samla in betalningar och till och med ha flera specifika undertecknare i en viss ordning. Detta betyder att kunderna snabbt kan hitta rätt formulär, enkelt visa och fylla i formuläret på vilken enhet som helst och i vilken kanal som helst och säkert skriva under det med ett snabbt klick, tryck eller svep.

Med Adobe Experience Manager Forms går registreringen med andra ord lekande lätt för alla.

”Våra interna banksystem är redan helt digitala. Nu är det viktigt att vi tittar på kundens perspektiv och erbjuder dem digitala funktioner också.”

Klaus Fiedel, IT-chef, Investitionsbank Berlin

Funktioner för responsiva formulär

Dynamiska formulär

Ändra formulär i realtid baserat på indata från användare, spara det kunden redan fyllt i så att de kan slutföra formuläret senare, fyll i data automatiskt för att minska risken för fel och verifiera data.

Automatisk formulärifyllning

Fyll i formulär i förväg med data från backend-system, som CRM- och ERP-system, och skicka tillbaka ifyllda data till backend-systemet, så att kunderna inte behöver skriva in så många uppgifter.

Automatiserad konvertering av formulär

Konvertera automatiskt alla era gamla PDF-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär som är kopplade till analysfunktioner och teman med Adobe Sensei.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.