#f5f5f5

ADOBE EXPERIENCE MANAGER GUIDES

Ett heltäckande innehållshanteringssystem för dokumentation och mycket annat.

Adobe Experience Manager Guides, vårt CCMS, använder strukturerad innehållshantering för att skapa, hantera och leverera engagerande, enhetliga upplevelser för produktdokumentation, självbetjäningshjälp, användarhandböcker med mera.

Ladda ned rapporten

Webbaserat innehållsskapande

Kom igång omedelbart med en lättanvänd WYSIWYG-webbredigerare, effektiv migrering av befintligt innehåll, intuitiva DITA-utvecklingsverktyg för alla kunskapsnivåer och en omfattande kartredigerare så att ditt kreativa team kan spara tid och ansträngning utan att behöva offra kvalitet.

Enkel innehållsmigrering
Migrera innehåll från Word, XHTML, IDML, anpassad XML, ostrukturerad FrameMaker med mera med automatiserad konvertering och validering. Anpassa processen med minimal konfigurering eller omfattande REST-baserade API:er.
Inbyggd webbredigerare
Skapa detaljerat, presentationsoberoende innehåll utan varianter med en lättanvänd webbredigerare som du kommer åt direkt från Experience Managers huvudnavigeringsmeny.
Förenklat skapande
Använd anpassningsbara menyer och ett verktygsfält som är lätt att komma åt för enkelt, intuitivt skapande. Välj ett tema och gör användar-/admininställningar. Sökning på arkivnivå, kartvy, favoritpanel och återanvändbar innehållspanel snabbar upp filåtkomsten för skapande. Dra och släpp innehåll från det lokala filsystemet. Lägg till bilder, multimedia, YouTube-länkar, tabeller, paras, villkor, ordlista, fragment, listor, nyckelord och specialtecken via verktygsmenyer. Ladda upp resurser direkt till webbredigeraren, visa och slå samman ämnen eller mappa nivåskillnader. Anpassa listan med element och attribut för författare och tilldela dem användarvänliga namn.
Enkel DITA-utveckling
Skapa enkelt DITA-innehåll för DITA 1.3, 1.2, 1.1, LwDITA och alla specialiseringar. Flera utvecklingslägen gör det enklare både för experter och mindre vana användare att skapa till och med utan XML- eller DITA-programmeringskunskaper.
Avancerad DITA-utveckling
Ge dina DITA-experter kraftfulla utvecklingsfunktioner som innehållsåteranvändning, inlinetaggar, sökvägsbeskrivningar till element, villkorsstyrd taggning, innehålls- och ämnesegenskapspanel, fullständig vy över taggar och nycklar. Arbeta smartare med en rapport över brutna länkar, sök och ersätt i flera filer och dra och släpp element i redigeringsfönster uppdelat i flera rutor. Hantera versioner och etiketter inifrån webbredigeraren. Validera innehåll mot taxonomi på företagsnivå med stavningskontroll. Skapa matematiska ekvationer eller kemiska formler med en enkel användargränssnittswidget. Hantera ämnesmallar direkt från webbredigeraren.
Omfattande kartredigerare
Skapa kartan snabbare med enkla funktioner för att dra och släppa. Hitta och infoga snabbt innehåll med sökning och filter. Vidta åtgärder för flera ämnen samtidigt med in- och utcheckning av flera åt gången. Uppdatera ämnestitelreferenser i en karta automatiskt. Skapa ämnen i publikationskontexten med dokumentvy. Förhandsgranska hela publikationen med förhandsgranskningen på kartnivå.
Avancerad hantering av mediefiler.
Hantera alla digitala resurser ‒ AI, PSD, EPS, SVG, rasterbilder, MP4 osv. ‒ i samma arkiv. Minska ansträngningen för att uppdatera resurser genom att automatisera skapande av olika upplösningsrenderingar. Anslut till Adobe Creative Cloud och få enkel fildelning och synkning.
Branschledande översättningshantering
Integrera med ledande översättningsleverantörer med hjälp av inbyggda kopplingar som automatiserar översättningsarbetsflöden. Minska tiden och kostnaden med detaljerade kontrollpaneler som hittar oöversatt och osynkat innehåll. Filtrera snabbt innehåll som behöver översättas med avancerade tekniker som baslinje och datumstämplar.
Avancerad hantering av länkar och beroenden
Håll koll på var innehåll återanvänds med kraftfull hantering av länkar och beroenden. Flytta, byt namn på eller översätt innehåll samtidigt som framåt- och bakåtreferenser automatiskt hålls intakta. Varna användare när de tar bort innehåll som används någon annanstans.
Omfattande söknings- och tagghantering
Personalisera innehållsupplevelsen för slutanvändaren med avancerad funktioner för tagghantering för att bygga dina egna taggbibliotek. Hitta relevant innehåll med mångsidiga sökfunktioner. Tagga stora mängder innehåll samtidigt i ett kartsammanhang.
Kraftfull versionshantering
Hantera enkelt flera publikationsversioner och leta upp äldre versioner i samma hierarki och baslinjer med funktioner för versionskommentarer och -historik, versionsförhandsgranskning, versionsjämförelse, versionsskillnader och -sammanfogning, versionsetiketter samt förgrening.
Inbyggd integrering med Adobe FrameMaker
Djup integrering med FrameMaker ger dig inbyggd åtkomst till funktioner för versionshantering, sökning och granskning inifrån FrameMaker.
Anslut till Oxygen XML Editor
Anslut till Oxygen XML Editor och skapa offline och publicera direkt till webben. Använd kopplingen för att bläddra och söka, exportera och importera karta, markera mappar som favoriter för snabbare åtkomst och utcheckningsredigeringar.
Enkel automatisering med API:er
Automatisera hela arbetsflödet ‒ innehållsimport, efterbearbetning, publicering och arkivering ‒ med REST-API:er. API:erna gör att du kan integrera valfri offline-DITA-redigerare eller befintligt innehållsarkiv, och aktivera kartor, sätta etiketter på innehåll och använda baslinjer för publicering.
Skalbar dokumenthantering
Hantera dokument i stor skala med funktioner för import och flyttning av många åt gången. Publicera enkelt stora antal dokument åt gången.
Djupgående innehållstillståndsrapporter
Övervaka innehållstillstånd med detaljerade rapporten med listor över brutna länkar och referenser och granskningsstatus för alla ämnen. Försäkra dig om att allt är klart för publicering med omfattande funktionstestning. Spåra efterlevnad av återanvändningsriktlinjer med rapporten för innehållsåteranvändning.
Schematron-stöd
Skaffa Schematron-baserad validering för innehåll skapat med den inbyggda webbredigeraren. Schematron är ett regelbaserat valideringsspråk för att försäkra sig om förekomst eller frånvaro av mönster i XML-träd.

Strukturerad innehållshantering

Ta fullständig kontroll över ditt innehåll med branschledande innehållshantering, som avancerad innehållsåteranvändning, versionshantering, referenshantering, söknings- och metadatataggshantering, översättningsarbetsflöden och innehållstillståndsrapporter.

AI-baserad innehållshantering

Använd artificiell intelligens och maskininlärning ‒ baserade på Adobe Sensei ‒ för att möjliggöra supersnabb leverans och enklare innehållsidentifiering för kunder.

Smarta taggar
Tagga automatiskt dokument med hjälp av AI för att automatiskt identifiera och extrahera relevanta metadatanyckelord från texten och märkbart förbättra innehållsidentifieringen för kunderna.
Smart beskärning
Eliminera repetitiva redigeringsjobb med smart beskärning, en automatiserad process som upptäcker fokuspunkten i en bild eller video och automatiskt beskär med hänsyn till den.
Smidigt webbaserad granskning
Tillåt flera författare och granskare att granska samtidigt. Se ämnen sida vid sida eller som en hel publikation. Ge möjlighet till granskning i kontext där det går att infoga, ta bort, markera och kommentera innehåll. Bifoga referensdokument som är tillgängliga för författare/andra granskare. Importera granskningskommentarer med ett enda klick och spåra ändringar och acceptera eller avvisa enkelt förslag.
Kraftfull hantering av projekt och arbetsflöden
Använd projekt för att spåra framsteg och tilldela olika roller till teammedlemmar och försäkra dig om efterlevnad av affärsprocesser genom att automatisera delegeringen av uppgifter med helt anpassningsbara arbetsflöden.
Spåra ändringar
Bevara det ursprungliga ämnets kontext och tillåt samtidigt flera användare att samarbeta och göra ändringar på samma ämne ‒ vilka sedan kan accepteras eller avvisas av den ursprungliga författaren. Förhandsgranska enkelt det ursprungliga ämnet eller det ändrade ämnet med det markerade innehållet.
Kontrollpanel för granskare
Följ pågående granskningars framsteg och kom åt historiken/redovisningsspårningen för tidigare uppgifter. Spåra mätvärden som granskarnivåstatus för granskade ämnen, antal kommentarer som gjorts och senaste åtkomsttid. Uppgiftsskapare kan ändra på uppgiftsinformation eller omtilldela ämnen.

Webbaserad granskning och webbaserat samarbete

Spara tid och ansträngning med ett webbaserat granskningsarbetsflöde. Tillåt flera författare och granskare att samarbeta samtidigt i realtid till och med vid fjärranvändning. Använd projekt för att tilldela roller och spåra framsteg via adminkontrollpaneler.

Innehållsupplevelser i flera kanaler

Leverera enkelt innehåll på alla kontaktytor och i alla format med blixtsnabb flerkanalspublicering som ser till att ditt innehåll alltid når rätt målgrupp i rätt kanal, hela vägen upp till i enterpriseskala.

Ta DITA till Experience Manager Sites
Öka innehållets rörlighet genom att publicera DITA-innehåll direkt till Experience Manager Sites som dynamiskt uppdaterade sidor med minimalt behov av IT-avdelningen och utan mellanliggande konvertering till HTML.
Branschledande flerkanalspublicering
Gör innehåll tillgängligt på olika enheter med enkel publicering till Experience Manager Sites, responsiv HTML5, mobilapp, PDF, EPUB, Kindle med mera. Leverera mycket relevanta upplevelser genom att anpassa utdata. Tillämpa en enhetlig innehållsstrategi genom att leverera tekniskt innehåll vid sidan av marknadsföringsinnehåll på Experience Manager för en enhetlig kundupplevelser före och efter köp.
Inbyggd PDF-publicering
Skaffa en WYSIWYG PDF-mallredigerare som gör att användare kan skapa PDF-mallar baserade på W3C CSS3- och CSS-växlingsbara mediestandarder. Använd mallarna för att ställa in layout och formatering för innehåll och tillämpa olika inställningar för att finjustera PDF:er och generera funktionsrika PDF-utdata. Dra full nytta av de användningsklara PDF-mallarna som är enkla att bygga ut och anpassa.
Publicering i enterpriseklass
Hantera enkelt stora volymer innehåll och behov av täta publiceringar med hjälp av batchpublicering och schemalagd publicering. Använd baslinjepublicering eller villkorsstyrd publicering för att hantera dokumentation för olika produktversioner eller olika målgrupper. Gör snabba innehållsuppdateringar med möjligheten att publicera ämnen i flera steg inom en publikation.
Integrering med publiceringslösningar
Integrera med andra publiceringslösningar med användningsklara API:er för att exportera DITA-innehåll tillsammans med DTD:er. Automatisera publiceringsuppgifter med integrering av genereringsarbetsflöden för efter det att utdata skapats.
Headless-leverans av innehåll
Gör innehåll enkelt tillgängligt i olika kanaler genom att använda REST API:er för headless-användningsområden. Fråga innehåll på olika webbplatser, supportportaler, mobilappar, kunskapsdatabaser, CRM-plattformar, IoT-appar, chattbotar med mera från en enda källa baserat på taxonomi, klassificering och semantik.