#f5f5f5

ADOBE EXPERIENCE MANAGER GUIDES

Produktdokumentation

Skalanpassa enkelt skapande av innehåll och leverera snabbt enhetliga, engagerande upplevelser på alla kontaktytor.

Möt den växande efterfrågan på högkvalitativ dokumentation.

När företag skapar fler produkter och SKU:er ökar efterfrågan på tillhörande dokumentation. När dokumentationsteamen är underbemannade eller underutrustade kan de inte skalanpassa innehållsskapandet på ett effektivt sätt och hålla jämn takt med uppdateringarna, utan de betalar för mycket för översättning och upplever även en massa andra komplikationer och utmaningar.

Skapa innehåll snabbare och i större volymer.

Skapa, hantera och publicera teknisk dokumentation, användarhandböcker med mera från en enda skalbar plattform.

Uppnå snabbare time to market.
Flexibla publiceringsarbetsflöden och en enda källa innebär snabbare innehållsuppdateringar, till och med för ändringar i sista minuten eller inkrementella (stegvisa) ändringar, med minimalt behov av stöd från IT-avdelningen.

Publicera i olika kanaler.
Med Adobes flerkanalspublicering i enterpriseklass kan innehåll göras tillgängligt på olika enheter och enkelt publiceras till Experience Manager Sites, tryckning, PDF, HTML-webbplatser, kunskapsdatabaser, CRM-plattformar, mobilappar, EPUB, Kindle med mera.

Möjliggör mer innehållsåteranvändning.
Avancerade funktioner för återanvändning av olika dokument, på olika avdelningar och i olika format eliminerar duplicering och gör er dokumentation korrektare. Genom att tagga individuella innehållsfragment kan ni sprida ändringar i alla era dokument genom att bara ändra dem i källinstansen.

#f5f5f5

Adobe Experience Manager Guides i korthet.

Ett heltäckande CCMS för all slags dokumentation.

Produktdokumentation och
teknisk dokumentation

Tekniska specifikationer

Användarhandböcker

Utbildningshandböcker

Felsöknings- och
underhållshandböcker

Upprätthåll produktiviteten och håll kostnaderna nere.

Heltäckande plattform för innehållshantering som effektiviserar innehållsarbetsflöden hela vägen upp till enterprisenivå, samtidigt som de förbättrar företagets flexibilitet, resultat och tillförlitlighet.

Lägre totala driftskostnader.
Genom att använda ett enda innehållshanteringssystem för att hantera allt innehåll elimineras tiden och kostnaden för att leda, sätta i tjänst och utbilda personal för olika innehållshanteringssystem från olika leverantörer.

Framtidssäkra ert innehåll.
Med en öppen standard som XML/DITA behöver företag inte oroa sig för att fastna med ett leverantörsspecifikt format.

Minska översättningskostnader.
Effektiv innehållsåteranvändning hjälper till att minska översättningstiden och -kostnaderna genom att eliminera dyra omöversättningar av komplexa dokument som endast innehåller inkrementella ändringar.

Maximera utvecklingsproduktiviteten.
Webbredigerare möjliggör enkel strukturerad utveckling dom ökar produktiviteten. Webbaserad granskning gör samarbete med tillfälliga samarbetspartners och experter enkelt och snabbt.

Bättre dokumentation ger bättre affärer.

Förbättrat dokumentationsskapande och bättre långtidsanvändning av innehåll minskar inte bara på omkostnaderna, det leder till nya affärstillfällen också.

Öka trafiken på webbplatsen.
En enhetlig struktur med organiserad hantering av metadata förbättrar dramatiskt sökmotoroptimeringen (SEO), vilket leder till enkel identifiering av innehåll.

Integrera med Adobe Marketing Cloud.
Adobe Analytics och Adobe Target möjliggör detaljerad spårning av innehållskonsumtion och hjälper till att återmarknadsföra till konsumenter med personaliserad marknadsföring baserad på den tekniska information de konsumerar mest.

Leverera en innehållsrik dokumentationsupplevelse.
Att använda ett enda innehållshanteringssystem för att hantera allt ert marknadsföringsinnehåll och tekniska innehåll ger en innehållsrikare och mer givande innehållsupplevelse som är enhetlig i allt innehåll så väl före som efter köpet genom hela kundresan.

#f5f5f5
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/documentation#doc | doc

”Adobe Experience Manager Guides visade sig vara värdefull vid leveransen av vår högkvalitativa dokumentation som är smidigt integrerad i vår webbupplevelse.”

Laralyn Melvin
Senior Director, Technical Publications, Palo Alto Networks

Se videon Läs bloggen