Adobe Experience Manager

Kanaloberoende flexibilitet som driver enastående upplevelser överallt.

Med Adobe Experience Manager, ett molnbaserat API-inriktat innehållshanteringssystem (CMS) och en plattform för digital resurshantering (DAM), kan varumärken enkelt leverera oberoende innehåll som lyfter moderna appar över alla kanaler och enheter.

Headless CMS

IT och marknadsföring samarbetar för appliknande upplevelser

Med Adobe Experience Manager kan utvecklare strukturera och leverera kanaloberoende innehåll samtidigt som marknadsförarna hanterar och personaliserar kundupplevelsen så att varumärkena kan skapa kvicka, responsiva upplevelser på alla kundkontaktytor (som single page-applikationer, mobilappar, sakernas internet med mera).

API-fokuserad leverans över flera kanaler

API-fokuserad leverans över flera kanaler

Ladda upplevelser överallt med kanaloberoende innehållsleverans, inklusive GraphQL-API, REST API och API för multimedieoptimering.

Skapa och hantera engagerande innehåll

Skapa och hantera engagerande innehåll

Skapa strukturerade innehållsmodeller som marknadsföringsteamen kan använda för att enkelt hantera återanvändbara, kanaloberoende innehållsfragment med ett system för hantering av digitala resurser i enterprise-klass.

API-fokuserad leverans över flera kanaler

Skalbart och utbyggbart

Integrera plattformar som e-handelsmotorer med en molnbaserad lösning som kan byggas ut från en oberoende modell till hybridmodeller och kanalspecifika modeller.

AI-driven intelligens

AI-driven intelligens

Effektivisera innehållsidentifieringen och lyft personaliseringen med AI-drivna arbetsflöden och en molnbaserad arkitektur.

Ge utvecklarna de verktyg de vill ha. Låt marknadsförarna skapa exceptionella upplevelser.

Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Effektiv innehållsleverans med GraphQL
GraphQL-API:t för innehållsfragment har ett frågespråk som levererar exakt det innehåll ett frontend-program behöver – varken mer eller mindre – och beständiga frågor som ger skalbarhet.


Optimerade medier …helt kanaloberoende
Marknadsförarna kan nå kunderna överallt med oberoende leverans av engagerande, optimerade mediefiler som anpassas automatiskt efter plattform och enhet.


Ett centralt system för hantering av digitala resurser och återanvändbart innehåll

Ett centralt system för hantering av digitala resurser och återanvändbart innehåll

Utvecklarna definierar innehållsstrukturen
Utvecklarna kan skapa strukturerade innehållsfragment med element och variationer som kan återanvändas på alla sidor och i alla appar med API-leverans (JSON eller HTML) som renderas på klientsidan.


Marknadsförarna använder och återanvänder
Marknadsförarna kan enkelt lägga till i och redigera återanvändbara innehållsfragment med resurser från det integrerade systemet för hantering av digitala resurser och publicera effektivt med AI-drivna arbetsflöden som automatiskt bearbetar taggar, beskärning och mycket mer.


Redigerbara kanalövergripande upplevelser

Redigerbara kanalövergripande upplevelser

Utvecklarna kodar
Utvecklarna kan släppa material snabbare och ägna mindre tid åt att underhålla SPA:er tack vare färdiga React- och Angular-huvudkomponenter med öppen källkod för gemensamma SPA-element.


Marknadsförarna redigerar
Marknadsförarna kan ta fram, redigera, förhandsgranska och lokalisera SPA-innehåll med dra och släpp-funktionerna i SPA-redigeraren i Experience Manager, så att de kan hantera användarupplevelsen utan att vara så beroende av IT-avdelningen.


Optimerad personalisering

Optimerad personalisering

Oberoende innehållspersonalisering
Utvecklarna kan exportera upplevelsefragment till Adobe Target för A/B-tester och multivariata tester och till Adobe Analytics för att hitta insikter via program.


Kanalöverskridande insikter
Marknadsförarna får insikter och verktyg för snabb optimering, friktionsfria upplevelser, sammanhangsbaserad personalisering och avancerad segmentering via inbyggda integreringar med Adobe Analytics och Adobe Target.


Framtidssäkrad flexibilitet och utbyggbarhet

Framtidssäkrad flexibilitet och utbyggbarhet

Molnbaserad enhetlig plattform 
Tillgodose enkelt behoven vad gäller affärsstyrning och globalisering med en molnbaserad arkitektur som ger snabba distributionscykler, automatiskt skalning, en självåterställande infrastruktur och alltid är uppdaterad.


Stöd för framtida plattformar
Tack vare utbyggbarheten och möjligheten att släppa API-fokuserade upplevelser kan utvecklarna smidigt bygga ut till kanalspecifika scenarier, kanaloberoende scenarier och hybridscenarier, bland annat för olika e-handelsmotorer.


Vad mer kan Adobe göra för ert företag?