ADOBE Experience Manager

Får vi presentera ett headless CMS som är motorn bakom sammanhängande upplevelser överallt, snabbare.

Adobe Experience Manager headless CMS är det mest flexibla innehållshanteringssystem som finns för att snabbt bygga och leverera kundupplevelser över alla kanaler och enheter.

 

Upptäck funktionerna för headless CMS i Adobe Experience Manager. Gå till utvecklarresurserna

Med Experience Manager får utvecklarna frihet att bygga och leverera exceptionella kundupplevelser snabbare

Med funktionerna för headless CMS i Experience Manager Sites kan utvecklarna snabbt strukturera och leverera innehåll med sina favoritverktyg. Teamen kan enkelt skapa responsiva personaliserade upplevelser över alla kontaktytor, som single page-applikationer, mobilappar, sakernas internet och mycket mer.

 

Valfrihet

Hastighet

Bygg och leverera sammanhängande upplevelser snabbare med kraftfulla och mångsidiga API:er.
 

Skalbarhet som passar era behov

Utbyggbarhet och anpassning

Lyft produktiviteten och skapa anpassade arbetsflöden som fungerar för er med ett utbyggbart ramverk och integreringar.

Skapa innehåll en gång och använd det överallt

Flexibilitet

Skala sammanhängande upplevelser överallt med flexibla ramverk med enastående webbprestanda.

En utbyggbar plattform som är anpassad efter ert sätt att arbeta.

Skapa och leverera snabbare.

Intuitiva, mångsidiga API:er.

Effektivisera innehållshanteringen och resursbearbetningen med robusta API:er, bland annat GraphQL API:er för flexibel innehållsleverans.

Arbeta med ett smidigt användargränssnitt.

Kom igång snabbt med ett intuitivt användargränssnitt som sätter fart på arbetsflöden och ökar effektiviteten.

Bygg det system ni vill ha.

Bygg ut med externa funktioner.

Anpassa Experience Manager Sites efter era behov med hjälp av vårt enhetliga ramverk för utbyggbarhet och ta enkelt fram anpassade tillägg.

Enkel integrering.

Koppla Experience Manager Sites till hundratals befintliga integreringar liksom till vårt enhetliga ramverk för utbyggbarhet och ta enkelt fram anpassade tillägg och integreringar.

Kom igång snabbt, skala snabbare.

Effektiva arbetsflöden för utvecklare.

Utvecklarna kan släppa material snabbare och ägna mindre tid åt att underhålla SPA-ramverk tack vare färdiga React- och Angular-kärnkomponenter med öppen källkod för gemensamma SPA-element.

De verktyg och språk ni behöver.

Kom igång med de verktyg, ramverk och språk ni vill använda och bygg snabbt och lätt engagerande flerkanalsupplevelser.

Personalisera alla upplevelser.

Använd oberoende innehållspersonalisering.

Utvecklarna kan exportera upplevelsefragment till Adobe Target för A/B-tester eller multivariata tester.

Få kanalövergripande insikter.

Marknadsförarna får insikter och verktyg för snabb optimering, friktionsfria upplevelser, sammanhangsbaserad personalisering och avancerad segmentering via inbyggda integreringar med Adobe Analytics.

Ligg steget före.

En enhetlig molnbaserad plattform.

Tillgodose behoven vad gäller affärsstyrning och globalisering med en molnbaserad arkitektur som ger snabba distributionscykler, automatisk skalning, en självåterställande infrastruktur och alltid är uppdaterad.

Stöd för framtida plattformar.

Tack vare utbyggbarheten och möjligheten att släppa API-fokuserade upplevelser kan utvecklarna smidigt bygga ut till kanalspecifika scenarier, kanaloberoende scenarier och hybridscenarier.

Boots logotyp

”Vi använder Adobe Experience Manager som headless CMS på grund av dess enorma flexibilitet och för att det framtidssäkrar vårt innehåll. När vi uppdaterar ett innehållselement sprids förändringen automatiskt vidare i alla digitala kanaler så att vi kan bli ännu mer flexibla och ge kunderna de senaste nyheterna och erbjudandena från Boots.”

 Fiona Brown, chef för digital omvandling, Boots


Läs mer om Experience Manager

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående