ADOBE Experience Manager

Får vi presentera ett headless CMS som är motorn bakom exceptionella upplevelser överallt.

Adobe Experience Manager är en molnbaserad, API-fokuserad plattform för innehållshantering med vilken varumärken enkelt kan leverera kundupplevelser över alla kanaler och enheter.

 

Utforska våra utvecklarresurser för headless CMS i Experience Manager.

Leverera exceptionella upplevelser var som helst, när som helst, med oberoende (headless) innehållsleverans och en företagsklar upplevelseplattform i ryggen.

Adobe Experience Manager är ett smartare sätt för utvecklare att strukturera och leverera innehåll med flexibla frontend-ramverk. Marknadsförarna kan skapa responsiva personaliserade upplevelser över alla kontaktytor, som single page-applikationer, mobilappar, sakernas internet och mycket mer.

Framtidssäkrad teknologi

Framtidssäkrad teknologi

Modernisera era teknologilösningar med en API-fokuserad arkitektur.

Valfrihet

Valfrihet

Ge utvecklarna möjlighet att välja det frontend-ramverk de föredrar och få maximal flexibilitet.

Skalbarhet som passar era behov

Skalbarhet som passar era behov

En äkta upplevelseplattform i enterpriseklass som växer tillsammans med företaget.

Skapa innehåll en gång och använd det överallt

Skapa innehåll en gång och använd det överallt

Bygg en stabil innehållsgrund som ni kan återanvända i alla kanaler.

En flexibel digital lösning som IT-team, marknadsförare och affärsanvändare har nytta av.

Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Effektiv innehållsleverans med GraphQL

GraphQL-API:t för innehållsfragment är ett frågespråk som levererar exakt det innehåll ett frontend-program behöver och beständiga frågor ger er skalbarhet.
 


Lyft medieupplevelserna med oberoende innehållsleverans

Marknadsförarna kan nå kunderna överallt med oberoende leverans av engagerande mediematerial som anpassas automatiskt efter plattform och enhet.


Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Ett centralt system för hantering av digitala resurser och återanvändbart innehåll 

Utvecklarna definierar innehållsstrukturen

Utvecklarna kan skapa strukturerade innehållsfragment med element och varianter som kan återanvändas på alla sidor och i alla appar med API-leverans (JSON eller HTML) som återges på klientsidan.


Återanvänd enkelt innehållsfragment

Marknadsförarna kan enkelt lägga till och redigera återanvändbara innehållsfragment med resurser från det integrerade systemet för hantering av digitala resurser och publicera effektivt med AI-drivna arbetsflöden som automatiskt bearbetar taggar, beskärning och mycket mer.


Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Kanalövergripande upplevelser på begäran

Utvecklarna kodar

Utvecklarna kan släppa material snabbare och ägna mindre tid åt att underhålla SPA:er tack vare färdiga React- och Angular-huvudkomponenter med öppen källkod för gemensamma SPA-element.


Marknadsförarna redigerar 

Marknadsförarna kan ta fram, redigera, förhandsgranska och lokalisera SPA-innehåll med dra och släpp-funktionerna i SPA-redigeraren i Experience Manager, så att de kan hantera användarupplevelsen utan att vara så beroende av IT-avdelningen.

 


Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Optimerad personalisering

Oberoende innehållspersonalisering

Utvecklarna kan exportera upplevelsefragment till Adobe Target för A/B-tester och multivariata tester och till Adobe Analytics för att hitta insikter via program.


Kanalöverskridande insikter

Marknadsförarna får insikter och verktyg för snabb optimering, friktionsfria upplevelser, sammanhangsbaserad personalisering och avancerad segmentering via inbyggda integreringar med Adobe Analytics och Adobe Target.


Engagerande innehåll med API-fokuserad leverans

Framtidssäkrad flexibilitet och utbyggbarhet

Molnbaserad enhetlig plattform 

Tillgodose enkelt behoven vad gäller affärsstyrning och globalisering med en molnbaserad arkitektur som ger snabba distributionscykler, automatiskt skalning, en självåterställande infrastruktur och alltid är uppdaterad.


Stöd för framtida plattformar

Tack vare utbyggbarheten och möjligheten att släppa API-fokuserade upplevelser kan utvecklarna effektivt bygga ut till kanalspecifika scenarier, kanaloberoende scenarier och hybridscenarier, bland annat för olika e-handelsmotorer.


Läs mer om Experience Manager

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

What else can Adobe do for your business?