Managed Services – beprövad skalbarhet och säkerhet i molnet.

Överträffa kundernas förväntningar med molnets smidighet i kombination med säkerhet. automatisering, övervakning och Adobe Experience Manager-expertis.

Lansera med fullt förtroende – lansera med hanterade tjänster.

Flexibilitet, hastighet och säkerhet är avgörande för kraftfulla digitala upplevelser. Våra hanterade tjänster, som levererar automatisering med Cloud Manager-funktioner, ger organisationer alla tre. Förbättra er time to market och effektivisera driften så att du snabbt kan göra uppdateringar av användarupplevelser och hantera oförutsägbar användartrafik.

Lansera innovationer snabbt, leverera uppdateringar ofta och skalanpassa snabbt anpassat efter efterfrågan, allt medan ni har bästa möjliga säkerhet. Hanterade tjänster hjälper er att förbereda er organisation för tillväxt i molnet, vare sig det gäller att skalanpassa miljöer eller förbereda inför en övergång till molntjänster i framtiden.

Hanterade tjänster för molnprestanda


Molnets smidighet och skalanpassningsmöjligheter

Förbättra er time to market och effektivisera driften samtidigt som ni har tillgång till inbyggda Adobe Experience Manager DevOps-verktyg som förbereder er för molntjänster.


Säkerhet

Hantera uppgraderingar och trafik med minimal stilleståndstid och få samtidigt de högsta säkerhetscertifieringarna, efterlevnad av branschspecifika regler (FedRAMP, GLBA, HIPAA), datakryptering och isolering.


Experience Manager-expertis

Optimera Experience Manager i molnet – från skalanpassning av miljöer till smidiga uppgraderingar – med våra experter.


Prestanda och hög tillgänglighet

Driv verksamhet i stor skala med fullt förtroende – inklusive att göra uppdateringar och hantera omfattande trafik – med en garanterad upptid på 99,99 % enligt SLA:er.

Synopsys-logotyp

”Adobe Experience Manager var den uppenbara vinnaren. Det var inte bara lättast att använda, utan även den mest kraftfulla och skalbara lösningen.”

Dave DeMaria, Corporate Vice President, Corporate Marketing, Synopsys

Affärsvärdet hos hanterade tjänster.

I en studie från 2018 rapporterade IDC värdet som sex stora företag vann genom att gå från en självhanterad lösning till hanterade tjänster.

avkastning på 5 år

En IDC-studie visar att avkastningen ökade med 126 % på en femårsperiod.

 

kostnadsminskning

Kunder med hanterade tjänster minskade sin totala ägandekostnad med 33 %.

 

ytterligare intäkter

Kunder såg att intäkterna ökade med 2,2 miljoner dollar per år.

Omvandla kundupplevelsen med molntjänster

De nya molntjänsterna i Experience Manager ger samma hastighet och smidighet som en molnarkitektur för att hjälpa er omvandla kundupplevelsen på varje kontaktyta. Denna globalt skalbara och säkra digitala grund optimerar arbetsflöden för marknadsförare och utvecklare genom hela innehållslivscykeln. 


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Manager kan göra för ert företag.