#F5F5F5

ADOBE EXPERIENCE MANAGER SITES

Jämför Adobe Experience Manager Sites med andra system för innehållshantering.

#2C2C2C

Upplev Adobe Experience Manager Sites i praktiken.

Beställ en demo

#F5F5F5
Gartner

Gartner utnämner Adobe till ledare i sin rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms från 2023 för 6:e året i rad.

Läs rapporten

Så här står sig Experience Manager Sites i en jämförelse.

Innehåll

Detta erbjuder Adobe

Vad andra erbjuder

Enkel materialframtagning
Material tas fram i ett sammanhang för både traditionell användning och headless-användning, så att kreatörerna lätt kan redigera och uppdatera upplevelser i alla miljöer. Dessutom har kreatörerna stor flexibilitet (till exempel genom segmentbaserad personalisering, innehållsåteranvändning, hantering av flera webbplatser, översättning, arbetsflödeshantering och responsiv förhandsgranskning) i ett centraliserat gränssnitt.
Flera osammanhängande användargränssnitt eller inga alls. En del av plattformarna låter kreatörer återanvända innehåll, men deras processer skulle kunna bli effektivare.
Kanalövergripande innehållsleverans

Headless-verktyg som hjälper utvecklarna att snabbt bygga och leverera över alla kanaler, samtidigt som marknadsförarna kan förhandsgranska och redigera upplevelser. På så sätt kan varumärken lätt skala upp och utöka med ett ramverk som kan byggas ut.

En hybridarkitektur ger er flexibiliteten att hantera traditionella applikationer och single page-applikationer samt att leverera innehåll genom API:er till nya kanaler, till exempel plattformsspecifika appar och IoT-enheter.

Även om vissa leverantörer erbjuder leverans av innehåll över flera kanaler med headless-API:er är marknadsföringens flexibilitet begränsad när det gäller att skapa, förhandsgranska och redigera upplevelser i ett sammanhang, vilket ger en sämre effektivitet. Dessutom erbjuder många en begränsad lösning som måste integreras med andra nyckellösningar, till exempel verktyg för digital resurshantering, analys och personalisering.
Effektiv personalisering
Klassens bästa verktygsuppsättning tillgodoser grundläggande behov och kan dessutom skalanpassas med hjälp av funktioner för AI och maskininlärning för att stödja en dynamisk, kontextbaserad personalisering. Verktyg som hjälper er att samla data från första-, andra- och tredjepartskällor, så att ni förstår kundernas beteende och kan leverera det mest relevanta innehållet.
Begränsad personalisering baserad på förhandsdefinierade segment som levereras inbyggt eller genom tredjepartsintegreringar, och en begränsad förmåga att skala upp vid leverans av dynamiskt innehåll som är anpassat till ett specifikt sammanhang eller skede under kundresan.
Flexibilitet i molnet
En molnbaserad tjänst som alltid är tillgänglig. Detta innebär att inga avbrott för underhåll, uppdateringar eller korrigeringar förekommer – tjänsten har alltid de senaste funktionerna, är skalbar i förhållande till trafikmönster och säkerställer en optimal prestanda genom ständig inlärning. Molntjänster ger även utvecklarna möjlighet att snabbt testa, upprepa och rulla ut nya upplevelser.
Generiska molntjänster och generisk support som saknar resurserna som krävs för att garantera hög tillgänglighet, skalbarhet eller anpassningsbarhet för programvaran.
Integreringar
Inbyggda integreringar med Adobe Creative Cloud och Adobe Experience Cloud erbjuder branschledande lösningar över digital upplevelsehantering. Dessutom möjliggör vårt utökningsbara ramverk enkla integreringar med tredjepartsappar och bygger klassens bästa försörjningskedja för innehåll som snabbar upp arbetsflödena från design till leverans.
Verktygen för effektiv upplevelsehantering är begränsade, inklusive sådana för design, resurshantering och analys. För många krävs dessutom tredjepartsverktyg för att fylla luckor i arbetsflödet, vilket resulterar i ett komplicerat och kostsamt integreringsarbete för dessa tjänster.
Total ägandekostnad
Ägandekostnaden förblir låg. Experience Manager Sites ger er produktionsklara och samtidigt konfigureringsbara komponenter, framgångsdriven bästa praxis och tillgång till de senaste funktionerna utan dyra uppgraderingar. Det är en samlad lösning som eliminerar de risker och kostnader som integrering av olika teknologier medför, och den har en enkel, användningsbaserad prissättningsmodell som erbjuder flexibilitet och förutsägbarhet i takt med att ert företag växer.
Vissa kan erbjuda användningsklara komponenter – men dessa är ofta inkompatibla när nya versioner lanseras, vilket kan leda till höga uppgraderingskostnader. De flesta kräver tredjepartsintegrering med vanliga teknikstackar för digitala upplevelser, vilket leder till ökade integreringskostnader och uppgraderingsrisker. När ert företag växer ökar kostnaderna dessutom ofta med händelsebaserad försäljning, vilket gör innehållsutvecklingen ännu dyrare.