Innehållsfragment

Utforma, skapa, strukturera och använd text tillsammans med annan media, så att det är lätt att återanvända material utan att behöva kopiera och klistra in det eller skriva om texter.


Innehållsutveckling har aldrig varit så effektiv.

Att återanvända delar av text är oftast besvärligt, frustrerande och det blir gärna fel när man kopierar och klistrar in. Stilar eller layoutelement kan finnas kvar i den kopierade texten, och varje variant på originalet är unik och svår att hålla reda på.

Innehållsfragment är ett modulbaserat och kanaloberoende sätt att utveckla innehåll som inte är knutet till layouter eller mallar. Skapa enkelt strukturerade innehållsmodeller med text, bilder och referenser mellan innehållsfragment för att maximera återanvändningen av innehåll inom företaget i alla kanaler. Du kan skapa ett innehållsfragment en gång och leverera det headless till en app eller enkelt dra och släppa det på en ny sida när som helst.

Så här fungerar det.

Varianter

Skapa och redigera kopior av originalinnehållet som går att använda i en specifik kanal och/eller i specifika scenarion. Varianter gör er kreativitet effektiv och organiserad.

Enkelt eller strukturerat innehåll

Välj mellan enkla fragment som består endast av text och bilder eller komplexare fragment som innehållet strukturerat innehåll.

Automatisk redigering

Använd maskininlärning och datorlingvistik och skapa förkortade versioner av innehåll som är inriktade på vissa kanaler eller kundsegment.

Kapsling och styrning

Länka innehållsfragmentsmodeller och skapa relationer inom ditt innehåll för att maximera återanvändningen. Lägg till innehållsvalideringar för att säkra innehållsstyrning.

Få mer information om innehållsfragment i Adobe Experience Manager Sites.

Skapa innehållsfragment på ett enkelt sätt.

Se hur ni kan skapa och ändra på innehållsfragment i Fragment Editor, som innehåller en textredigerare för flerradig text, i vårt hjälpavsnitt.

Headless-leverans av innehåll

Lär dig skapa headless-upplevelser med GraphQL med innehållsfragment.

Visa relaterade funktioner

graph-ql

Låter utvecklare fråga om innehåll med GraphQL med en API för åtkomst till just det innehåll de behöver i applikationer för att minska nätverksanrop och förbättra appupplevelsen.

Formatsystem

Standardisera format och design för alla komponenter och sidor utan backend-utveckling. Välj mellan olika varianter i en lista med fördefinierade format och anpassa teckensnitt, färger och format direkt.

In-context-redigering

Skapa, publicera och uppdatera sidor både snabbare och enklare med vårt WYSIWYG-gränssnitt, med dra och släpp-komponenter, enkla kortkommandon, visuell sökning och återanvändbart innehåll.

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående