Headless CMS

Adobe Experience Manager Sites har de mest innovationsvänliga innehållsverktygen på marknaden, med vilka ni kan använda och återanvända innehåll för webben, mobilen och nya kanaler – till och med sådana som inte utvecklats ännu.


Hantera innehåll för alla kanaler från ett och samma materialarkiv.

Från webben och mobilen till butiksskärmar och sakernas internet – kunderna förväntar sig fantastiska digitala upplevelser oavsett var de är. Men att skapa och uppdatera innehåll för så många olika kanaler kan medföra att utvecklingsarbetet går långsammare. Få tillbaka farten med oberoende innehållshantering från Adobe Experience Manager Sites.

Experience Manager Sites, som är utformat för både utvecklare och marknadsförare, ger er en samlad plattform där ni kan hantera innehåll för alla kanaler. Allt börjar med vårt GraphQL-API där utvecklare kan komma åt strukturerade kanaloberoende innehållsfragment att använda i frontend-applikationer.

Ramverket har stöd för funktioner för headless CMS, som HTTP API:er för innehållsleverans under sidnivå till alla kanaler och JavaScript-baserad innehållspresentation. Med Experience Manager Sites får ni den flexibilitet ni behöver för att utveckla, hantera och ge kontinuerlig support för innehåll och upplevelser över traditionella kanaler och hybridkanaler såväl som helt kanaloberoende (headless).

bild

Så här fungerar det.

GraphQL

GraphQL gör att utvecklare kan komma åt kanaloberoende innehåll i Experience Manager från sina applikationer. GraphQL är ett programoberoende frågespråksformat som är branschstandard för att fråga efter och hämta innehåll. Det är utformat för att vara kompakt och effektivt och bara hämta det innehåll som efterfrågas och inget annat. Frågor kan returnera referensobjekt i en enda begäran, vilket märkbart minskar tidsåtgången och bandbredden som krävs för att hämta den önskade informationen.

Kärnkomponenter

Kärnkomponenterna är anpassningsbara API:er för HTML- eller JSON-export, så att utvecklarna kan välja standardformat eller anpassade format för JSON-utdata, något som ofta inte går med JSON via traditionella HTTP API:er.

Innehållsfragment

Skapa och hantera strukturerat innehåll med anpassningsbara innehållsmodeller. Återanvänd dessa sidoberoende innehållsfragment med text och annat mediematerial i olika kanaler. Ni kan använda dem på sidor eller i upplevelsefragment på webbplatser och i mobilappar eller leverera dem i JSON-format via kärnkomponenterna i Adobe Experience Manager eller direkt via HTTP API:er till alla typer av klienter. Precis som i redigeraren för single page-applikationer och upplevelsefragment är innehållet helt översättningsbart och kan hanteras för olika språk med funktioner för översättningshantering.

Redigerare för single page-applikationer

Interaktiv WYSIWYG-redigering av React- och Angular-baserade single page-applikationer i Adobe Experience Manager Sites med JavaScript-SDK. Redigeraren för single page-applikationer har upplevelsekomponenter, sammanhangsbaserad upplevelseredigering och administrationsfunktioner för Experience Manager Sites. Leverera den inledande upplevelsen snabbare med återgivning på serversidan av JavaScript-kod i Node.js.

Adobe Experience Manager HTTP API

Få helt oberoende innehållsleverans under sidnivå med JSON-utdata direkt från innehållsarkivet i Adobe Experience Manager Sites, inklusive innehållsfragment.

Läs mer om oberoende innehållshantering i Adobe Experience Manager Sites.

bild

Kom igång med att använda ett headless CMS med GraphQL.

Ta en titt på våra omfattande självstudier för Experience Manager med headless-funktion och lär dig använda GraphQL och Experience Manager för att skapa upplevelser i single page-applikationer.

Hantera och leverera headless-innehåll med API:er.

Ta reda på hur ni använder Experience Manager för att använda headless-innehåll i moderna appupplevelser över alla kanaler.

bild
bild

Hantera single page-applikationer snabbare med ett hybrid-CMS.

Ta reda på mer om hur en redigerare för single page-applikationer i ett hybridsystem för innehållshantering hjälper er att få ut innehåll snabbare och sparar tid åt IT-teamet.

Gå på djupet.

GraphQL

Lär dig använda GraphQL-API:er i Experience Manager för åtkomst.

Kom igång med innehållshantering

Ta reda på hur ni använder innehållstjänster för att bygga, hantera och leverera innehåll till alla kanaler via API-klienter.

Upptäck Experience Manager Assets API.

Få förståelse för HTTP API-datamodellen, bland annat hur du skapar, uppdaterar och hanterar mappar och mediefiler.

Läs mer om single page-applikationer i Experience Manager.

Ta reda på hur enkelt det är att bygga och hantera single page-applikationer med Adobe Experience Manager Sites.

Visa relaterade funktioner

Redigering av single page-applikationer

Redigera och hantera single page-applikationer som skapats i utvecklingsmiljöer med öppen källkod, som React och Angular, med samma dra och släpp-redigering som ni använder för att hantera webbplatser.

graph-ql

Låter utvecklare fråga om innehåll med GraphQL med en API för åtkomst till just det innehåll de behöver i applikationer för att minska nätverksanrop och förbättra appupplevelsen.

Innehåll som en tjänst

Ge användarna möjlighet att komma åt innehållsarkivet i Experience Manager Sites programmatiskt och hämta innehåll för leverans till ett flertal externa program, inklusive appar för mobiler, sakernas internet, smarta enheter och butiksskärmar.

Se vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående