Headless CMS

Adobe Experience Manager Sites har de mest innovationsvänliga innehållsverktygen på marknaden, med vilka ni kan använda och återanvända innehåll för webben, mobilen och nya kanaler – till och med sådana som inte utvecklats ännu.


Hantera innehåll för alla kanaler från ett och samma materialarkiv.

Från webben och mobilen till butiksskärmar och sakernas internet – kunderna förväntar sig fantastiska digitala upplevelser oavsett var de är. Men att skapa och uppdatera innehåll för så många olika kanaler kan medföra att utvecklingsarbetet går långsammare. Få tillbaka farten med oberoende innehållshantering från Adobe Experience Manager Sites.

Experience Manager Sites, som är utformat för både utvecklare och marknadsförare, ger er en samlad plattform där ni kan hantera innehåll för alla kanaler. Grunden är Adobe Experience Manager Content Services Framework, en uppsättning produktfunktioner, bibliotek och API:er med vilka ni kan skapa och hantera engagerande upplevelser för alla tänkbara klienter.

Ramverket har stöd för funktioner för headless CMS, som HTTP API:er för innehållsleverans under sidnivå till alla kanaler och JavaScript-baserad innehållspresentation.
Med Experience Manager Sites får ni den flexibilitet ni behöver för att utveckla, hantera och ge kontinuerlig support för innehåll och upplevelser över traditionella kanaler såväl som hybridkanaler och helt oberoende (headless) kanaler.

Titta på de funktioner som ingår.

Upplevelsefragment
Hantera och återanvänd sidelement eller hela upplevelser över alla kanaler genom att gruppera innehåll och layouter. Använd referenser till upplevelsefragment på olika sidor för att få enhetlighet utan att bygga en mängd olika resurser. Leverera sedan dessa upplevelser till olika kanaler och ge användarna en likvärdig och enhetlig upplevelse överallt. Upplevelsefragment kan levereras i HTML- eller JSON-format.

Innehållsfragment
Skapa och hantera strukturerat innehåll med anpassningsbara innehållsmodeller. Återanvänd dessa sidoberoende innehållsfragment med text och annat mediematerial i olika kanaler. Ni kan använda dem på sidor eller i upplevelsefragment på webbplatser och i mobilappar eller leverera dem i JSON-format via kärnkomponenterna i Adobe Experience Manager eller direkt via HTTP API:er till alla typer av klienter. Precis som redigeraren för single page-applikationer och upplevelsefragment är innehållet helt översättningsbart och kan hanteras för olika språk med funktioner för översättningshantering.

Kärnkomponenter
Kärnkomponenterna är anpassningsbara API:er för HTML- eller JSON-export, så att utvecklarna kan välja standardformat eller anpassade format för JSON-utdata, något som ofta inte går med JSON via traditionella HTTP API:er.

Redigerare för single page-applikationer
Interaktiv WYSIWYG-redigering av React- och Angular-baserade single page-applikationer i Adobe Experience Manager Sites med JavaScript-SDK. Redigeraren för single page-applikationer har upplevelsekomponenter, sammanhangsbaserad upplevelseredigering och administrationsfunktioner för Experience Manager Sites. Leverera den inledande upplevelsen snabbare med återgivning på serversidan av JavaScript-kod i Node.js.

Adobe Experience Manager HTTP API
Få helt oberoende innehållsleverans under sidnivå med JSON-utdata direkt från innehållsarkivet i Adobe Experience Manager Sites, inklusive innehållsfragment.

Läs mer om oberoende innehållshantering i Adobe Experience Manager Sites.

Kom igång med headless CMS i Experience Manager.

Kom igång med headless CMS i Experience Manager.

Ta en titt på vår omfattande självstudie om headless CMS i Experience Manager och lär dig hur ni använder Experience Manager med appupplevelser som visar händelseinformation.

Titta på filmen nu

Snabbare innehållsleverans till alla kanaler.

Ta reda på hur hybridarkitekturen i Adobe Experience Manager hjälper er att snabbt ta fram, leverera och återanvända innehåll i flera kanaler.

Läs mer

Hantera single page-applikationer snabbare med ett hybrid-CMS.

Hantera single page-applikationer snabbare med ett hybrid-CMS.

Ta reda på mer om hur en redigerare för single page-applikationer i ett hybridsystem för innehållshantering hjälper er att få ut innehåll snabbare och sparar tid åt IT-teamet.

Läs mer

Gå på djupet.

Om oberoende upplevelsehantering.
Lär er hur ni använder kärnkomponenterna i Adobe Experience Manager för att hantera och implementera funktioner för headless CMS i Experience Manager.

Läs mer

Kom igång med innehållstjänster
Ta reda på hur ni använder innehållstjänster för att bygga, hantera och leverera innehåll till alla kanaler via API-klienter.

Läs mer

Upptäck Experience Manager Assets API.
Få förståelse för HTTP API-datamodellen, bland annat hur du skapar, uppdaterar och hanterar mappar och mediefiler.

Läs mer

Läs mer om single page-applikationer i Experience Manager.
Ta reda på hur enkelt det är att bygga och hantera single page-applikationer med Adobe Experience Manager Sites.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Redigering av single page-applikationer

Redigera och hantera single page-applikationer som skapats i utvecklingsmiljöer med öppen källkod, som React och Angular, med samma dra och släpp-redigering som ni använder för att hantera webbplatser.

Upplevelsefragment

Samla innehåll och layouter för att skapa kanaloberoende och återanvändbara fragment som kan visas på alla skärmar och säkerställ därigenom enhetliga budskap och designer utan att behöva skapa flera olika annonsresurser.

Innehåll som en tjänst

Ge användarna möjlighet att komma åt innehållsarkivet i Experience Manager Sites programmatiskt och hämta innehåll för leverans till ett flertal externa program, inklusive appar för mobiler, sakernas internet, smarta enheter och butiksskärmar.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.

Hör av dig så kan vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ditt företag.