HEADLESS CMS

Ett headless CMS som ligger till grund för sammankopplade upplevelser.

Med Adobe Experience Manager får utvecklare och affärsanvändare frihet att skapa och leverera innehåll i en användningsklar kanaloberoende eller kanalspecifik modell så att ni kan strukturera och leverera innehåll i de populäraste frontend-ramverken. 

Med Adobe Experience Manager går utveckling och leverans friktionsfritt.

Med funktionerna för headless CMS kan utvecklare enkelt skapa responsiva personaliserade upplevelser över alla kundkontaktytor, som single page-applikationer, mobilappar, sakernas internet och mycket mer.

Intuitiva API:er

Bygg och leverera snabbt sammankopplade upplevelser med kraftfulla, mångsidiga och totalt tillgängliga API:er.

Flexibla frontend-ramverk med JS

Förkorta utvecklingstiden genom att använda egna frontend-ramverk med JavaScript eller vårt JavaScript-ramverk med användningsklara förbättringar.

Oändligt utbyggbart

Utöka med en omfattande katalog med tillägg eller bygg egna integreringar med vårt serverfria ramverk för utbyggbarhet.

Enkel återanvändning av innehåll

Skapa och hantera innehåll som återanvändbara fragment som levereras till valfritt frontend-ramverk.

En utbyggbar plattform som är anpassad efter ert sätt att arbeta.

Kom igång snabbt, skala snabbare.

Effektiva arbetsflöden för utvecklare.

Utvecklarna kan släppa material snabbare och ägna mindre tid åt att underhålla single page-applikationer (SPA:er) tack vare färdiga React- och Angular-huvudkomponenter med öppen källkod för gemensamma SPA-element.

Håll dig till de verktyg och språk du redan använder.

Kom igång med de verktyg, system och språk du vill använda och bygg snabbt och lätt engagerande flerkanalsupplevelser.

Snabbare innehållsframtagning och -leverans.

Intuitiva, mångsidiga API:er.

Effektivisera innehållshantering och -leverans med enkla API:er, bland annat GraphQL.

Skapa en gång och återanvänd överallt med innehållsfragment.

Modulärt, kanaloberoende strukturerat innehåll kan återanvändas över flera kanaler och kontaktytor för ett enhetligt resultat.

Bygg det system ni vill ha.

Bygg ut med externa funktioner.

Anpassa Adobe Experience Manager Sites efter era behov med hjälp av vårt enhetliga ramverk för utbyggbarhet och ta enkelt fram anpassade tillägg.

En enhetlig molnbaserad plattform.

Tillgodose behoven vad gäller affärsstyrning och globalisering med en molnbaserad arkitektur som alltid är uppdaterad och har snabba distributionscykler, automatisk skalning och en självåterställande infrastruktur.

Utforska möjligheterna med ett headless CMS med en kostnadsfri testversion.     Få en kostnadsfri testversion

”Adobe Experience Manager är navet för våra digitala upplevelser. Det är den plattform vi har byggt våra webbupplevelser på och tack vare Experience Manager headless kan vi använda det för våra mobilappsupplevelser också. Det gör det enklare för våra team att snabbt och effektivt leverera innehåll till våra mobilappar, liksom våra webbplatser.”

Nicole West, VP of Digital Strategy & Product, Chipotle.


Läs mer om headless CMS

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.