#F5F5F5

Funktioner i Adobe Experience Manager Sites

Headless CMS

Utvecklare och affärsanvändare har frihet att skapa och leverera innehåll i en användningsklar kanaloberoende eller kanalspecifik modell så att de kan strukturera och leverera innehåll i alla kundtillvända ramverk.

Titta på översikten

#2c2c2c

Utforska möjligheterna med ett headless CMS med en kostnadsfri testversion.

Få en kostnadsfri testversion

Utforska funktioner för headless CMS

Frikopplad innehållshantering

Med Adobe Experience Manager Sites kan marknadsförarna skapa innehåll samtidigt som utvecklarna kan koncentrera sig på att bygga och leverera kod. Detta är möjligt eftersom vi har separerat de kundtillvända programmen från de bakomliggande innehållshanteringssystemen. Med vårt headless CMS kan ni skapa strukturerat innehåll en gång och sedan återanvända det över alla digitala kontaktytor via API:er.

 • Innehållsmodeller. Organisera och strukturera innehåll för webbplats eller app. Utgå från befintliga mallar för innehållsmodeller eller skapa en egen.
 • Innehållsfragment. Utforma, skapa och publicera innehåll. Med innehållsfragment kan ni återanvända innehåll i alla leveranssystem, oavsett om de är kanaloberoende eller kanalspecifika modeller eller hybridmodeller.
 • Redigerare för innehållsfragment. Ändra snabbt befintliga innehållsfragment med en välbekant och lättanvänd formulärbaserad redigerare. Skapa och redigera innehåll snabbare för alla era digitala kontaktytor.
 • Upplevelsefragment. Samla innehåll och layouter för att skapa kanaloberoende och återanvändbara fragment som kan visas på alla skärmar, så att budskapet och utformningen blir enhetliga och ni slipper skapa flera olika annonsresurser.
Decoupled content management

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/blades/aem-sites/headless-cms/decoupled-content-mgmt-deeper-content

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/adobe-experience-manager/sites/headless-cms/visual-editing#visual|

Visuell redigering

Med det universella redigeringsverktyget i Experience Manager Sites kan teamen förhandsgranska och redigera allt innehåll i realtid, oavsett vilket kundtillvänt ramverk som används eller var innehållet återges, en funktion som är unik för AEM Sites. Redaktörerna kan enkelt utföra ändringar direkt och förhandsgranska dem i rätt sammanhang i den färdiga upplevelsen.

 • Visuell redigering. Redigera allt innehåll, vare sig det är bilder, text eller videofilmer, visuellt och i rätt sammanhang. Det innebär att ni kan redigera alla innehållsfragment där de visas på sidan eller till och med hela sidstrukturen med kapslade komponenter.
 • Oberoende av ramverk. Använd ert eget kundtillvända ramverk (t.ex. React, Vue elle Angular) och slipp besväret med versionskontroll och uppdateringar. Med de intuitiva redigeringsverktygen är det enkelt att dra och släppa alla element i siddesignen. Det universella redigeringsverktyget fungerar dessutom i alla arkitekturer, vare sig renderingen sker på serversidan, klientsidan eller i periferin, och med allt innehåll, oavsett om det är lokalt i Experience Manager eller finns på en fjärrdomän.
 • Flexibel redigering. Redigera alla delar av upplevelsen, även de som kräver ytterligare metadata eller olika formatering, till exempel kolumner, karuseller, flikar eller dragspel.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/blades/aem-sites/headless-cms/editing-and-preview-deeper-content

Leverans

 • Leverera innehåll smidigt med intuitiva och heltäckande API:er.
 • GraphQL. Leverera snabbt återanvändbart strukturerat innehåll till andra program i JSON-format via GraphQL.
 • Innehållstjänster. Skapa sidor från de användningsklara baskomponenterna och mallarna i Experience Manager. Innehållet kan sedan skickas via API:er för innehållstjänster till REST API-slutpunkter med egna URL:er.
 • Beständiga frågor. Effektivisera frågekörningen med hjälp av beständiga frågor och cachelagring via HTTP-cacher eller via vårt nätverk för innehållsleverans. Klientprogram begär beständiga frågor med GET-begäranden för snabbare körning med möjlighet att utnyttja edge-miljön.
 • Webboptimerad bildleverans. Leverera bilder från ert system för digital resurshantering i WebP-format via GraphQL, vilket ger kortare sidinläsningstider och minskar nedladdningsstorleken med i genomsnitt 25 %.
Optimization

Optimering

Gör mer än att bara hantera innehåll och leverera högpresterande sidor och appar.

 • Personalisering. Publicera strukturerat innehåll till personaliseringsverktyg som Adobe Target för avancerade A/B-tester och personalisering över flera kanaler för optimerade användarupplevelser.
 • App Builder. Få tillgång till en serverfri körningsmiljö, gränssnittsramverk, kommandoradsgränssnitt, SDK:er och andra utvecklingsverktyg så att det är lätt att bygga anpassade tillägg och integreringar som passar specifika behov och krav.
 • Hantering av flera webbplatser. Skapa och hantera enkelt innehållsvarianter på flera webbplatser genom att distribuera en källstruktur med innehåll till anslutna livekopior med en enkel knapptryckning. På så sätt kan hela organisationer och globala innehållsstrukturer ärva innehållet.
 • Händelser och webbhookar. Skicka uppdateringar och aviseringar i realtid till appar eller tjänster från andra leverantörer så fort data förändras och få friktionsfri integrering och synkronisering.
 • Massredigering. Redigera egenskaper för flera sidor samtidigt.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/icons/products/experience-manager/headless-cms/dotcom-98221-aem-headless-cms-success-edge-messaging-boots-logo-155x80.svg | Chipotle-logotyp

”Adobe Experience Manager är navet för våra digitala upplevelser. Det är den plattform vi har byggt våra webbupplevelser på och tack vare Experience Manager headless kan vi använda det för våra mobilappsupplevelser också. Det gör det enklare för våra team att snabbt och effektivt leverera innehåll till våra mobilappar, liksom våra webbplatser.”

Nicole West, VP för Digital Strategy & Product, Chipotle.

Titta på videon

#F1F1F1

Läs om hur du använder funktioner för headless CMS.

Du hittar allt du behöver i vår omfattande samling med instruktioner och anvisningar, bland annat dokumentation, självstudiekurser och användarhandböcker.

Läs mer