ADOBE  EXPERIENCE  PLATFORM

Sätt era data i arbete i realtid.

Adobe Experience Platform, grunden för Experience Cloud-produkterna, är ett öppet system som omvandlar alla era data – både från Adobe och andra – till robusta kundprofiler som uppdateras i realtid och använder AI-drivna insikter för att hjälpa er leverera rätt upplevelser i samtliga kanaler.

Utforska Adobe Experience Platform
Skärmbild på profildelen i AE.P
Skapa kraftfulla kundprofiler
Bock

Samla in data från flera källor så att ni kan skapa och förbättra kundprofiler i realtid.

Bock

Få data som är enklare att förstå med standardiserade datamodeller och datavalidering.

Bock

Personalisera upplevelserna utifrån realtidskundprofiler.

Bock

Aktivera profiler över alla enheter och kanaler med våra dynamiska identitetsdiagram.

Skärmbild på källdelen i AEP
Hitta insikter tack vare djupare data
Bock

Effektivisera dataanalysen med anpassade, importerade eller färdiga datavetenskapliga modeller.

Bock

Kör maskininlärningsmodeller på en central datakälla som omfattar alla kanaler för att snabbt hitta insikter.

Bock

Kör SQL-frågeanalys med data från flera kanaler och plattformar.

Bock

Visualisera data med hjälp av inbyggda integreringar med BI-verktyg.

Skärmbild på en kopplingsdel i AEP.

Integrera med en utbyggbar plattform

Bock

Koppla samman delarna med en öppen plattform som förbereder er för framtiden.

Bock

Förbättra produkter genom att utveckla nya tjänster och anpassade molnprogram.

Bock

Koppla samman produkter och mål som inte kommer från Adobe med REST-API:er.

Bock

Utöka Adobe Experience Platform till era egna miljöer och datasjöar.

Diagram som visar AEP och dess snabbare upplevelser.
Leverera upplevelser snabbare
Bock

Slå upp och aktivera kundprofiler och segment på några få millisekunder i alla system.

Bock

Granska taggar för att bibehålla personliga, vältajmade och enhetliga upplevelser över alla kanaler.

Bock

Skicka data till vårt globala nätverk för realtidsleverans, Edge Network, och sedan till valfri lösning i valfritt format.

Bock

Samla in platsdata så att ni kan leverera rätt upplevelse till rätt person vid rätt tidpunkt.

Skärmbild av AEP med modell för datastyrningspolicybrott.
Bygg upp förtroende hos kunderna
Bock

Se till att era data används i enlighet med begränsningar vad gäller integritet, avtal och riktlinjer.

 

Bock

Skydda kundernas data med säker molnbaserad teknologi från insamling till lagring och vidare.

Bock

Använd personuppgifter ansvarsfullt och med respekt för konsumentens integritet.

Bock

Stöd integritetsfunktionerna i Adobes produkter.

Effektiviserade Experience Platform-datatjänster som uppfyller företagets specifika behov

Insamling

Insamling

Få snabbare applikationsprestanda med datainsamling som omfattar SDK:er för webben och för mobiler, implementeringar på serversidan, dataleverans i periferin, möjlighet att köra anpassad kod på både klient och server, en öppen arkitektur samt fullständig tillgång till API:er.

Aktivering

Aktivering

Få ännu högre förtroende hos kunderna, leverera vältajmade personaliserade upplevelser och se till att kunderna är framgångsrika med en enda profil som utökas med realtidsdata från alla källor – både Adobes och andras – och är tillgänglig i hela företaget.

Intelligens

Intelligens

Ge datateamen möjlighet att generera och aktivera djupgående insikter med självbetjäningsverktyg för SQL-analys och affärsanalys (live), liksom datavetenskap, så att de kan köra AI- och maskininlärningsmodeller internt och bygga ut realtidskundprofiler med prediktiva insikter.

Så här fungerar Adobe Experience Platform

Data hämtas in till plattformen, standardiseras för analys och profilframtagning samt aktiveras för alla system – inklusive Experience Cloud – allt i realtid.

Det här flödesschemat visar hur rådata som hämtas in och förbereds av Adobe Experience Platform blir åtgärdbara.

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2022

Leverera enastående digitala upplevelser med en ledare.

Ta reda på vad som gör Adobe till ledare i Gartners rapport Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms för 2022.

Relaterat innehåll


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.