ADOBE EXPERIENCE PLATFORM

En stark motor med precisa inställningar för engagerande kundupplevelser.

För att leverera personaliserade upplevelser i stor skala krävs en centraliserad och sammankopplad databas. Adobe Experience Platform är den basen, och den driver nästa generations kundupplevelser.

:spela upp: Titta på översikten Begär en demo

Experience Platform underpins some of the newest capabilities across Adobe products image

Experience Platform är grunden för några av de senaste funktionerna i Adobes produkter.

 • Med den konversationsbaserade AI-assistenten med inbyggd anslutning till data i Experience Platform kommer du åt insikter och kan utföra uppgifter snabbare. Du kan också använda AI-assistenten direkt i Real-time CDP, Journey Optimizer, Journey Optimizer – B2B-version, Customer Journey Analytics och Workfront.
 • Spara tid med taktikböcker, ett bibliotek med praktiska användningsfall, visualiseringar och användningsklara implementeringsresurser i Experience Platform, Adobe Real-time CDP och Journey Optimizer.
 • Använd det enhetliga ramverket för Experience Platform, Real-time CDP, Journey Optimizer och Customer Journey Analytics för att experimentera med innehåll och målgrupper i stor skala och mäta utfallet konsekvent.

Kraftfulla produkter som bygger på Adobe Experience Platform.

Adobe har tagit innovationen av kundupplevelsen ett steg längre genom att lansera en programuppsättning som är in inbyggd i Experience Platform och ger er klassens bästa verktyg för insikter, engagemang, skapande och aktivering av målgrupper, analys av kundresor över flera kanaler och kundreseoptimering.

Adobe Real-Time CDP

 • Samla in B2C- och B2B-data från olika system, kombinera data i realtidsprofiler och skapa målgrupper som är klara för vilken kanal som helst.
 • Med samarbete i Real-Time CDP kan marknadsförare och utgivare identifiera och nå värdefulla målgrupper via datasamarbete utan att de behöver förlita sig på cookie-filer från andra företag.
 • Med samlad målgruppssammanställning kan du använda profildata från lagerpartner för att förbättra målgrupper och minimera datakopieringen.

Läs mer

Adobe Customer Journey Analytics

 • Koppla samman alla kundkontaktytor och utforska sammanhängande kundresor visuellt i realtid.
 • Med hjälp av innehållsanalys kan du mäta hur väl mediematerialet fungerar i olika kanaler och på attributnivå (färg, bakgrundsbild med mera).
 • Foga samman komplexa identitetsstrukturer över datauppsättningar och få en mer rättvisande bild av individen.

Läs mer

Adobe Journey Optimizer

 • Hantera schemalagda flerkanalskampanjer och individuella möten för miljontals kunder.
 • Engagera kunderna över fler kanaler med nya utvecklingsfunktioner.
 • Använd AI-baserade beslut för att identifiera den optimala vägen för en kund på dennes resa.
 • Identifiera och erbjud nästa bästa erbjudande när som helst på kundresan, oavsett kanal.

Läs mer

Adobe Journey Optimizer - B2B Edition

 • Låt marknadsförings- och säljteam samarbeta med att engagera köpgrupper i målkonton.
 • Samordna resor för köpgrupper i flera kanaler.
 • Använd generativ AI för att skapa personaliserat innehåll för mejl- och chattkanaler.

Läs mer

Adobe Mix Modeler

 • Samla modellering av marknadsföringsmixen och attribuering för flera kontaktytor i ett enda heltäckande arbetssätt för att förstå marknadsföringens påverkan.
 • Hämta in data om viktiga externa såväl som interna faktorer som kan påverka verksamheten, till exempel konjunkturen eller interna strategiändringar, för att förstå och förutspå deras effekt.

Läs mer

linear-gradient(163deg, rgba(250,250,250,1) 0%, rgba(235,235,235,1) 100%)

Höj effektiviteten med AI-assistenten.

Effektivisera arbetsflödena och öka produktiviteten med den här lättanvända konversationsbaserade AI-assistenten.

 • Kom snabbt åt produktinformation, felsök problem eller lär dig mer om nya begrepp.
 • Utför arbetsuppgifter snabbare, vare sig det handlar om att utforska data, skapa innehåll eller förstå driftinsikter.

Läs mer

Boost efficiency with AI Assistant image

Så här fungerar det.

Med Adobe Experience Platform får ni delade tjänster som kan arrangeras för batch- och realtidsarbetsflödesdata i flera program och kanaler, så att ni kan leverera upplevelser som är betydelsefulla för era kunder. Här är några nyckelarbetsflöden som stöds av Experience Platform.

 1. Datainsamling
 2. Datahantering
 3. Samlade data
 4. Styrning och integritet
 5. Insikter och AI
 6. Utbyggbarhet
active tab

Samla in och standardisera data över olika kanaler i realtid.

 • Skapa en bas för egna data och minska beroendet av cookies från utomstående företag genom att effektivisera datainsamlingen.
 • Samla in och vidarebefordra data på händelsenivå till kunddefinierade mål och Adobe-program med Adobe Experience Platform och SDK:er för mobiltjänster.

Utforska funktionerna

Samla ihop rätt data för effektiv analys och kundengagemang.

 • Samla in data från flera källor och använd dem i olika system för insikter och engagemang.
 • Få data som är enklare att förstå och semantiskt innehållsrikare med standardiserade datamodeller och datavalidering.
 • Hantera kunddatalivscykeln med avancerade datahanteringsfunktioner.

Utforska funktionerna

Samla ihop era kunddata i realtidsprofiler som är klara att aktiveras i valfri kanal.

Utforska funktionerna

Marknadsför er på ett ansvarsfullt sätt och respektera kundernas önskemål med patenterade förtroendefunktioner.

Utforska funktionerna

Skaffa er de insikter ni behöver för att analysera, förutsäga och optimera kundupplevelserna.

 • Utforska, rensa, forma, manipulera och berika data för att hitta de attribut och datamängder som ni behöver för att förbättra personalisering, analys och rapportering.
 • Visualisera data med hjälp av inbyggda integreringar med Business Intelligence-verktyg.
 • Utnyttja kraftfulla AI-tjänster för att förstå kunderna bättre, förutsäga kundernas beteende och fatta informerade, AI-drivna beslut.
 • Få insikter och agera snabbare med funktioner för generativ AI – från förslag och smarta bildtexter till objektframtagning och en AI-assistent – som drivs av en kombination av era kunddata och Adobes särskilda relationskunskaper.

Utforska funktionerna

Koppla samman era kanaler och program i en utökningsbar API-baserad plattform med låg latens.

 • Integrera Experience Platform med er teknikstack för kundupplevelser med REST API:er och strömmande integreringar.
 • Anslut med en öppen plattform för att komma igång snabbt och utveckla framtidens kundupplevelse.
 • Utöka Adobe Experience Platform till era egna miljöer och datasjöar.
 • Förbättra produkter genom att utveckla nya tjänster och anpassade molnprogram.

Utforska API:er

INTEGRERINGAR

Öka värdet på er befintliga teknologi.

Eftersom Experience Platform normaliserar data från både externa och interna källor i realtid kan ni enkelt integrera era befintliga tekniska lösningar med Experience Cloud-produkter och skapa det mest omfattande tekniska kundsystemet som finns att få.

Läs mer om dataintegrering

Fördelarna med Experience Platform.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/icons/products/experience-platform/adobe-experience-platform/decrease-time-to-value-100x80.svg

Nå lönsamhet snabbare.

Bygg upp en enda grund och använd den till alla befintliga och framtida program.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/icons/products/experience-platform/adobe-experience-platform/single-customer-profile-100x80.svg

En användbar kundprofil.

Realtidskundprofiler är tillgängliga och kan delas över olika system för bättre engagemang och analys av arbetsflödena för kundupplevelser.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/icons/products/experience-platform/adobe-experience-platform/limitless-evolution-100x80.svg

Obegränsad utveckling.

Fortsätt att utveckla hanteringen av kundupplevelser på ett sömlöst sätt för att möta allt vad framtiden kan innebära.

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-platform

Frågor? Vi har svaren.

Vad är Adobe Experience Platform?
Adobe Experience Platform är en branschledande teknikplattform som länkar samman alla era kritiska kunddata i realtid – inte bara CRM-data och andra egna data – alla data, inklusive beteendedata, transaktionsdata, finansiella data, driftdata och data från utomstående företag. Plattformen samlar in data, standardiserar dem, använder dem smartare och agerar utifrån dem över alla kanaler. Tack vare detta kan ni förstå vad kunderna vill ha just nu och ta fram upplevelser som matchar.
Är Adobe Experience Platform samma sak som Adobe Experience Cloud?
Adobe Experience Platform är den första lösningen för kundupplevelsehantering på storföretagsnivå. Det är datagrunden som Adobe Experience Cloud står på, en samling integrerade webbaserade marknadsföringsverktyg med personalisering i stor skala, effektiv innehållsframtagning, datainsikter, innehållshantering och kundreseprodukter.
Vad är det för skillnad på Adobe Experience Platform och Adobe Experience Manager?

Adobe Experience Platform är en centraliserad och sammankopplad databas som ligger till grund för kundupplevelsehanteringen i Adobe Real-Time CDP, Adobe Customer Journey Analytics och Adobe Journey Optimizer.

Adobe Experience Manager är ett modernt molnprogram för upplevelsehantering med vilket ni kan leverera personaliserade flerkanalsupplevelser längs hela kundresan. Bland funktionerna finns ett innehållshanteringssystem (CMS), digital resurshantering (DAM), digital registrering, digitala formulär, molntjänster, en lärplattform (LMS) och ett innehållshanteringssystem för komponenter (CCMS).

Vad är en kundupplevelseplattform?
En kundupplevelseplattform avser teknologi som hanterar kundupplevelser från början till slut över flera kanaler och kontaktytor. Via det får ni regelbundna uppdateringar, meddelanden om engagemang och marknadsföringskampanjer som utformats särskilt för att hålla konsumenterna engagerade på lång sikt. En kundupplevelseplattform i kombination med tillförlitliga produkter och tjänster med hög kvalitet, utmärkt kundsupport och intressant marknadsföringsmaterial ger företag möjlighet att mäta framsteg och förutse problem innan de uppstår, samtidigt som de kan behålla engagerande kontaktytor längs hela kundresan.
Vad är personalisering?
Personalisering är inom företagsmarknadsföring att anpassa marknadsföringen och de digitala upplevelserna efter den enskilda kundens behov. Därför segmenterar varumärken målgrupper och identifierar de mest värdefulla kunderna. Det gör de genom att fastställa vilka kundsegment som är mest benägna att engagera sig på ett visst sätt eller vilka som påverkas mest positivt av att se en viss version av innehållet. Genom att personalisera kundupplevelsen kan ni se till att ni interagerar med kunderna på ett sätt som de märker, förstår och svarar på.