ADOBE EXPERIENCE PLATFORM

En stark motor med precisa inställningar för engagerande kundupplevelser.

För att leverera personaliserade upplevelser i stor skala krävs en centraliserad och sammankopplad databas. Adobe Experience Platform är den basen, och den driver nästa generations kundupplevelser.

Adobe Experience Manager En imponerande kombination för alla era behov avseende innehållshantering och hantering av digitala resurser. Lansera personaliserade och innehållsstyrda upplevelser snabbare med Adobe Experience Manager, som kombinerar digital resurshantering med styrkan hos ett innehållshanteringssystem.
Adobe Summit

The Conference for Digital Leaders

Get Ready to Accelerate Growth through Digital Experiences.

Morgondagens lösningar för personalisering är redan här.

Med Adobe Experience Platform kan ni personalisera i stor skala tack vare vår unika teknologi, som effektiviserar insamling, hantering och åtgärder för kunddata i befintliga och framtida program. I dag kan ni med Experience Platform göra mer än bara leverera storskalig personalisering i Adobe Experience Cloud-program – den här framtidssäkrade teknologin ger er möjlighet att utvecklas kontinuerligt, oavsett hur kundupplevelsen förändras.

Skapa ett sammanhängande ekosystem för era kundupplevelser...

Experience Platform förverkligar visionen om ett djupare, sammankopplat ekosystem för kundupplevelsehantering. Plattformen utgör ett centralt nav som effektiviserar samordningen och samarbetet mellan olika kundupplevelseprogram, bland annat Experience Cloud-program.

... med omvälvande, intelligent teknologi i centrum.

Experience Platform är turboladdat med Adobe Senseis funktioner för generativ A, som är smidigt integrerade med arbetsflöden för insikter och engagemang i alla program så att du kan navigera snabbare, vara så produktiv som möjligt och förvandla tanke till handling. Läs mer om vad som väntar med Sensei GenAI.

Tre kraftfulla program som bygger på Adobe Experience Platform.

Adobe har tagit innovationen av kundupplevelsen ett steg längre genom att lansera en programuppsättning som är in inbyggd i Experience Platform och ger er klassens bästa verktyg för insikter, engagemang, skapande och aktivering av målgrupper, analys av kundresor över flera kanaler och kundreseoptimering.

Adobe Real-Time CDP

Samla in B2C- och B2B-data från olika system, kombinera datan till realtidsprofiler och skapa målgrupper som är klara att aktiveras över vilken kanal som helst.

Adobe Customer Journey Analytics

Koppla samman alla kundkontaktytor och utforska heltäckande kundresor visuellt och i realtid, så att era team får insikterna som behövs för att skapa fantastiska kundupplevelser i stor skala.

Adobe Journey Optimizer

Hantera schemalagda flerkanalskampanjer och individuella ögonblick för miljontals kunder från ett enda program – och optimera hela kundresan med intelligenta beslut och insikter.

Så här fungerar det.

Med Adobe Experience Platform får ni delade tjänster som kan arrangeras för batch- och realtidsarbetsflödesdata i flera program och kanaler, så att ni kan leverera upplevelser som är betydelsefulla för era kunder. Här är några nyckelarbetsflöden som stöds av Experience Platform.

Samla in och standardisera data över olika kanaler i realtid.

 • Skapa en bas för förstahandsdata och minska beroendet av tredjeparts-cookies genom att effektivisera datainsamlingen.
 • Fånga in och vidarebefordra data på händelsenivå till kunddefinierade destinationer och Adobe-program med Adobe Experience Platform och mobil-SDK:er.

Samla ihop rätt data för effektiv analys och kundengagemang.

 • Samla in data  från flera källor för användning över olika system för insikter och engagemang.
 • Gör data lättare att förstå och semantiskt innehållsrikare genom standardiserade  XDM:er och datavalidering.
 • Hantera kunddatans livscykel med avancerade datahanteringsfunktioner.

Marknadsför er på ett ansvarsfullt sätt och respektera kundernas preferenser med patenterade förtroendefunktioner.

Samla ihop era kunddata till realtidsprofiler som är klara att aktiveras i valfri kanal.

Skaffa er de insikter ni behöver för att analysera, förutsäga och optimera kundupplevelserna.

 • Utforska, rensa, forma, manipulera och berika data för att hitta de attribut och datamängder som ni behöver för att förbättra er personalisering, analys och rapportering.
 • Visualisera data med hjälp av inbyggda integreringar med Business Intelligence-verktyg.
 • Utnyttja kraftfulla AI-tjänster för att förstå kunderna bättre, förutsäga kundernas beteende och fatta informerade, AI-drivna beslut.
 • Få insikter och agera snabbare med funktioner för generativ AI – från förslag och smarta bildtexter till objektframtagning och en AI-assistent – som drivs av en kombination av era kunddata och Adobes särskilda relationskunskaper.

Koppla samman era kanaler och program för en utökningsbar API First-plattform med låg latens.

 • Integrera Experience Platform med er teknikstack för kundupplevelser med REST API:er och strömmande integreringar. Adobe Experience Platform | Dataplattformstjänster
 • Anslut med en öppen plattform för att komma igång snabbt och utveckla framtidens kundupplevelse. Adobe Experience Platform | Dataplattformstjänster
 • Utöka Adobe Experience Platform till era egna miljöer och datasjöar. Adobe Experience Platform | Dataplattformstjänster
 • Förbättra produkter genom att utveckla nya tjänster och anpassade molnprogram.
Logotyper: Microsoft, Servicenow, AWS, Salesforce, IBM, Paypal, Google, SAP, Oracle

INTEGRERINGAR

Öka värdet på er befintliga teknologi.

Eftersom Experience Platform normaliserar data från både externa och interna källor i realtid kan ni enkelt integrera era befintliga tekniska lösningar med Experience Cloud-produkter och skapa det mest omfattande tekniska kundsystemet som finns att få.

Fördelarna med Experience Platform.

Förkorta tiden till värde.

Bygg upp en enda grund och använd den till alla befintliga och framtida program.

En användbar kundprofil.

Realtidskundprofiler är tillgängliga och kan delas över olika system för bättre engagemang och analys av arbetsflödena för kundupplevelser.

Obegränsad utveckling.

Fortsätt att utveckla hanteringen av kundupplevelser på ett sömlöst sätt för att möta allt vad framtiden kan innebära.


Forrester-logotyp

"Adobe börjar få utdelning på den genomgripande genomgången av sin teknologiplattform. Strategin stöds av en ambitiös teknologisk vision om Adobe Experience Cloud som en modulär portfolio med plattform, tjänster och program."


Relaterat innehåll.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

AEP-produktöversikt uppdatering