Värdet av en kunddataplattform från Adobe.

Med Adobe Experience Platform kan ni hämta in alla era kunddata – kända såväl som okända – och sammanfoga dem med oöverträffad datastyrning och analys för att skapa en realtidsprofil av kunden. Sedan aktiverar ni profilen i realtid för att tillgodose behoven hos er kunddataplattform (CDP) och leverera personliga upplevelser över alla beröringspunkter.

Läs mer om vår syn på kunddataplattformar

Leverera verklig personalisering med kundprofiler i realtid.

Kunddataplattformar får mycket uppmärksamhet idag från företag som vill skapa exceptionella kundupplevelser. De här företagen brottas med data som finns i hundratals, kanske tusentals, åtskilda system. Då blir det nästan omöjligt att skapa riktigt sammankopplade, personaliserade kundupplevelser. Enskilda program och kanaler fungerar som de är, men går miste om en stor mängd kundinsikter.

Vi hjälper er att övervinna de här utmaningarna utan att behöva skaffa någon separat punktlösning som bara gör det hela mer komplicerat. Vår realtids-CDP bygger på Adobe Experience Platform och hjälper företag att sammanställa kända och okända data för att aktivera kundprofiler med hjälp av intelligent beslutsfattande genom hela kundresan. På så sätt kan de koppla samman data från hela organisationen (från CRM-system och lojalitetsprogram till webbanalys och medieinköp) och skapa omfångsrika profiler och målgrupper. Vi har byggt in branschledande verktyg för datastyrning, identitetshantering, avancerad segmentering och datavetenskap, så att kunderna kan bringa ordning bland rådatauppsättningar och omvandla dessa till värdefulla profiler och målgrupper. Slutligen innebär vår anslutning till ett enormt ekosystem av partners – för att inte tala om våra inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud – att aktiveringen av dessa målgrupper och leveransen av fantastiska kundupplevelser över alla kanaler effektiviseras, från anpassning på plats eller i appen till e-post, betald media, callcenter, anslutna enheter etc.

Adobe kan hjälpa er.

  • Skaffa en heltäckande bild av kunden med strömmande insamling av kunddata från hela organisationen.
  • Hantera profiler på ett ansvarsfullt sätt med pålitliga funktioner för styrning och integritet för kända såväl som okända identifierare.
  • Generera åtgärdbara insikter och skala målgrupper med AI och maskininlärning från Adobe Sensei, byggt för marknadsförare.
  • Leverera personaliserade upplevelser i realtid över alla kanaler och mål, från cookie- och enhetsbaserade miljöer till personbaserade miljöer.

Adobe ger er mer än bara en vanlig kunddataplattform.

Kunddataplattformarna har uppkommit för att tillgodose ett specifikt och verkligt behov hos företagen, men olika punktlösningar klarar helt inte att skapa det värde kunderna förväntar sig.

Kunddataplattform
Adobe
Kundprofiler i realtid
Avancerad AI och maskininlärning
Verktyg för datastyrning
Inbyggd integrering med Experience Cloud-lösningar
Fullständiga kända och okända data
Realtidsintegreringar
En del

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-platform