Adobe Experience Platform Data Governance

Låt er inte hämmas av databegränsningar.

Att hålla koll på alla data och se till att de används på rätt sätt är krävande. Med hjälp av Adobe Experience Platform Data Governance, ett unikt ramverk för datastyrning, kan ni klassificera, hantera och bestämma hur era data ska användas i hela organisationen, så att ni får ut så mycket som möjligt av dem.

Fördelar

 

Centralisera datastyrningen
Hantera alla datastyrningspolicyer från ett och samma ställe och utöka dem till anpassade arbetsflöden och program, till exempel system för engagemang och registrering.

Bestäm själva över era data
Ta kontroll över era upplevelsedata på ett flexibelt sätt med hjälp av anpassade etiketter och policyer.

Använd data på ett säkert sätt
Minimera olämplig dataanvändning genom att varna dataanvändare om oavsiktlig eller genom att helt enkelt förhindra avvikande dataanvändning.

Förbättra effektiviteten
Spara tid och resurser i hanteringen av regelefterlevnad för IT-avdelningen såväl som för olika affärsområden.

Fördelar

Funktioner

 

Ett enda ramverk för datastyrning i organisationen

Allmän märkning
Allmän märkning

Märk och klassificera data med specifika etiketter utifrån kraven på regelefterlevnad och styrning. Detta omfattar färdiga etiketter för avtal, identiteter och känslig information. Ni kan också skapa anpassade dataetiketter.

Etikettarv
Etikettarv

Etiketterna ärvs automatiskt beroende på datakällans ursprung efter segmentering eller aktiveringsarbetsflöde. Etiketterna som används på datauppsättningsnivå ärvs efter alla fält i datauppsättningen.

Policyramverk
Policyramverk

Skapa, hantera och informera om dataanvändningspolicyer, till exempel för policymallar, anpassade policyer, revision av dataanvändning och integreringsklara API:er.

Policyefterlevnad
Policyefterlevnad

Se till att alla följer era dataanvändningspolicyer med hjälp av arbetsflöden för dataanvändning. Arbetsflödena för dataaktivering i Adobe Experience Platform har användningsklara funktioner för regelefterlevnad. Anpassade program i Adobe Experience Platform kan definiera egna arbetsflöden för regelefterlevnad för att varna om eller begränsa dataanvändningen.

Ursprungsanalys
Ursprungsanalys

Läs mer om hur avsedd dataanvändning kan strida mot policyer. Utför omfattande ursprungsanalyser och få rekommendationer om hur ni följer policyer.

Öppna API:er
Öppna API:er

Alla våra funktioner är tillgängliga via REST-baserade API:er. Använd de här API:erna för att utnyttja ramverket för datastyrning i Adobe Experience Platform i era program.

Resurser för Experience Platform Data Governance

Rapport

Rapport

Läs vår rapport om datastyrning i Adobe Experience Platform och fördjupa dig i ämnet.

Om datastyrning

Titta på vår video och få en snabb inblick i funktionerna för datastyrning i Adobe Experience Platform.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.