rgb(245, 245, 245)

Adobe Experience Platform Data Governance

Sluta gissa när det gäller datastyrning för företag

Att hålla koll på alla data och se till att de används på rätt sätt är krävande. Med hjälp av Adobe Experience Platform Data Governance, ett unikt ramverk för datastyrning och datahantering, kan ni klassificera, hantera och bestämma hur era data ska användas i hela organisationen, så att ni kan använda data ansvarsfullare och bygga förtroende hos kunderna.

Fördelar med Adobe Experience Platform Data Governance

Isolera era data
Separata och flexibla miljöer för utforskning, demonstrationer och upplevelseprogramsutveckling.

Åtkomstkontroll för data
Med datastyrning för företag kan er organisation använda data på ett ansvarsfullare sätt och begränsa felanvändning av data och dataläckor.

Centralisera företagets datastyrning
Hantera alla datastyrningspolicyer i molnet och utöka dem till anpassade arbetsflöden och applikationer, till exempel system för engagemang och registrering.

Bestäm själva hur ni styr och hanterar data
Ta kontroll över era upplevelsedata på ett flexibelt sätt med hjälp av anpassade etiketter och policyer.

Använd data på ett säkert sätt
Minimera olämplig dataanvändning genom att varna dataanvändare om oavsiktlig eller genom att helt enkelt förhindra avvikande dataanvändning.

Förbättra effektiviteten
Spara tid och resurser i hanteringen av regelefterlevnad för IT-avdelningen såväl som för olika affärsområden.

Funktioner

Ett enda ramverk för datastyrning i organisationen

  1. Dataisolering
  2. Åtkomstkontroll
  3. Allmän märkning
  4. Etikettarv
  5. Policyramverk
  6. Policyefterlevnad
  7. Ursprungsanalys
  8. Öppna API:er
active tab
Dataisolering
Dataisolering

Använd API-inriktade sandlådor för att virtuellt partitionera en enda instans av Experience Platform, så att ni kan ha flera initiativ parallellt, med produktions- eller utvecklingsfokus, med egna separata gränser.

Åtkomstkontroll

Hantera användares åtkomst och behörigheter att använda Platform-arbetsflöden, data och resurser, baserat på affärsbehov.

Inserting image...
Allmän märkning

Märk och klassificera data med specifika etiketter utifrån kraven på regelefterlevnad och styrning. Detta omfattar färdiga etiketter för avtal, identiteter och känslig information. Ni kan också skapa anpassade dataetiketter.

Etikettarv

Etiketterna ärvs automatiskt beroende på datakällans ursprung efter segmentering eller aktiveringsarbetsflöde. Etiketterna som används på datauppsättningsnivå ärvs efter alla fält i datauppsättningen.

Policyramverk

Skapa, hantera och informera om dataanvändningspolicyer, till exempel för policymallar, anpassade policyer, revision av dataanvändning och integreringsklara API:er.

Policyefterlevnad

Se till att alla följer era dataanvändningspolicyer med hjälp av arbetsflöden för dataanvändning. Arbetsflödena för dataaktivering i Adobe Experience Platform har användningsklara funktioner för regelefterlevnad. Anpassade program i Adobe Experience Platform kan definiera egna arbetsflöden för regelefterlevnad för att varna om eller begränsa dataanvändningen.

Ursprungsanalys

Läs mer om hur avsedd dataanvändning kan strida mot policyer. Utför omfattande ursprungsanalyser och få rekommendationer om hur ni följer policyer.

Öppna API:er

Alla våra funktioner är tillgängliga via REST-baserade API:er. Använd de här API:erna för att utnyttja ramverket för datastyrning i Adobe Experience Platform i era program.

Rekommenderas för dig

Content as a Service v2 - experience-platform-data-governance - Thursday, November 16, 2023 at 13:05