Adobe Experience Platform dokumentation och utvecklarresurser

Använd Adobe Experience Platform till att utveckla och hantera kompletta kundupplevelseprogram. Nedan hittar du länkar till utvecklarresurser och teknisk dokumentation.

Experience Platform har en öppen API-first-arkitektur.

Se arkitekturen

Läs mer om Adobe Experience Platform-tjänsterna

Adobe Experience Platform har en microservice-arkitektur med flera tjänster. Läs mer om varje tjänst och de funktioner den erbjuder.

Se alla tjänster

XDM (Experience Data Model)

Använd Adobe Experience Data Model (XDM) till att standardisera kundupplevelsedata och definiera scheman för kundupplevelsehantering.

Se dokumentation

Datainhämtning

Hämta data till Adobe Experience Platform med batchinhämtning, strömning och källor.

Se dokumentation

Frågetjänst

Använd SQL-frågor för att hämta data från Adobe Experience Platform, till exempel Adobe-programdata, förstahandsdata från kund eller annan plattformsdata.

Se dokumentation

Data Science Workspace

Skapa egna maskininlärningsmodeller eller använd fördefinierade modeller i era egna program.

Se dokumentation

Ordlista, plattformstermer

Granska villkor som används i Experience Platform och dess tjänster och komponenter.

Se dokumentation

Lägga till data i realtidskundprofil

Lär dig olika sätt att samla era data i en realtidskundprofil.

Se dokumentation

Schemaredigerare självstudiekurser

Lär dig att sätta ihop ett schema och interagera med schemaregistret med hjälp av schemaredigeraren i Experience Platform.

Se dokumentation

Data Science Workspace

Skapa egna maskininlärningsmodeller i Data Science Workspace.

Se dokumentation

Konfigurera källor

Skapa en källa i datakatalogen och initiera den för att hämta data från tredjepartssystem.

Se dokumentation

Kom i gång med självstudiekurser.

Kom igång snabbt med någon av självstudiekurserna för Adobe Experience Platform.

Läs mer

Använd Experience Platform-API:er

Utforska vår heltäckande guide till alla API-klienter för Adobe Experience Platform

Visa alla API:er

Schema Registry API
Tillgång till schemabiblioteket i Adobe Experience Platform Registret tillhandahåller ett användargränssnitt och RESTful API, som ger tillgång till alla tillgängliga biblioteksresurser.

Se dokumentation
Data Ingestion API
Hämta data till Adobe Experience Platform som batchfiler. Data som hämtas kan vara profildata från en platt fil i ett kundvårdssystem (till exempel en Parquet-fil) eller data som samstämmer med ett känt schema i registret för Experience Data Model (XDM).

Se dokumentation
Policy Service API
Förenkla och effektivisera processen för datakategorisering och skapa dataanvändningspolicyer. När dataetiketter har tillämpats och dataanvändningspolicyer är på plats kan marknadsföringsåtgärder utvärderas för att säkerställa att datan används korrekt.

Se dokumentation
Real-time Customer Profile API
Få tillgång till mekanismer för hämtning, radering och åtkomst av profiler, samt möjlighet att jobba med profilsegment – skapa, förhandsgranska och värdera segment för export av målgruppssegment till datauppsättningar som kan användas på hela Adobe Experience Platform.

Se dokumentation
Query Service API
Använd standard-SQL för frågor om data på Adobe Experience Platform som stöd i många olika tillämpningar. Query Service är ett serverlöst verktyg som du kan använda till att sammanföra valfria datauppsättningar i Experience Data Lake och samla in svaren som en ny datauppsättning.

Se dokumentation
Skapa en profil i realtid
Få en helhetsbild av er samlade kundbas över alla system, samt en åtgärdbar och tidsstämplad rapport för varje kundhändelse i era system.

Se dokumentation
Bygg ett segment
Använd ett enda segmenteringsarbetsflöde över alla program för att generera målgrupper och skapa deras kundupplevelser.

Se dokumentation
Identitetstjänst
Sammanför identiteter över olika enheter och system för en helhetsbild av era kunder och deras behov.

Se dokumentation

Tillgång till användarguider

Slutanvändardokumentation, guider för arbetsflöden och användning på Experience Platform.

Läs mer